slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA en duurzame ontwikkeling

FotBoehningMatthiasMatthias Boehning, directeur van het Duurzaamheidscentrum van de WEA (Wereld Evangelische Alliantie) is benoemd als lid van de adviesraad van de ‘Inter-Agency Task Force voor Religie en Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties (VN). Hij was daarvoor voorgedragen door Iyad Abumoghil, Coördinator van de ‘Faith for Earth Initiative’ van de VN en tevens zelf ook lid van de Task Force.

De ‘United Nations Interagency Task Force on Religion and Sustainable Development’ bestaat sinds 2010. Dit orgaan heeft tot doel om beleidslijnen uit te werken rond duurzame ontwikkeling en de rol die geloofsgebaseerde organisaties daarbij kunnen spelen. ‘Interagency’ wil in dit geval zeggen dat er 20 verschillende VN-agentschappen bij dit initiatief betrokken zijn.

 

De adviesgroep is van latere datum, namelijk van 2018. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en verstrekt strategische adviezen aan agentschappen en bureaus van de VN over zaken die te maken hebben met ‘Agenda 2030’. Ze werkt dus rond de duurzame ontwikkelingsdoelen vanuit de verschillende religieuze groeperingen. De benoeming van een vertegenwoordiger in deze adviesraad is een blijk van erkenning voor de evangelische christenen, die hierdoor als een volwaardige speler in het godsdienstige landschap worden beschouwd.

De missie van het Duurzaamheidscentrum van de WEA is kerken en gemeenten in de hele wereld uit te rusten om de zorg voor de schepping op dagelijkse basis te implementeren en daarmee ook te zorgen voor een sterke en eensgezinde evangelische stem in de debatten over duurzaamheid. Het centrum verbindt 600 miljoen evangelische christenen overal ter wereld en wil bijdragen aan de gesprekken door voorbeelden te tonen van de inspanningen die door die christenen – vertrekkend vanuit hun geloof – gedaan worden om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen.


(bron: WEA)

Nieuwsbrief