slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vrouwen aan de top …

LogoGelijkwaardigLeiderschapMissieNederlandPleidooi voor meer gelijkwaardig leiderschap in evangelische kerken

Het ‘Netwerk Vrouwentheologen’ van MissieNederland (De Nederlandse Evangelische Alliantie) heet sinds begin dit jaar ‘Gelijkwaardig Leiderschap’. De nieuwe missie van het netwerk is recht doen aan de roeping van mannen en vrouwen door gelijkwaardig leiderschap in de kerk te stimuleren. Volgens initiator Laura Dijkhuizen gaat het hierbij niet alleen over gender, maar ook over diversiteit aan persoonlijkheidsprofielen.

Het vernieuwde netwerk wil het gesprek over gelijkwaardig leiderschap op gang brengen, en richt zich daarbij op alle kerkgenootschappen die bij MissieNederland zijn aangesloten. Die waren ook alle achttien vertegenwoordigd op een eerste ontmoeting, afgelopen voorjaar. Dijkhuizen geeft daarvan in IDEAZ de volgende impressie:

 

“In groepen wisselen we de uitdagingen binnen het leiderschap van onze kerken uit en delen we best pratices over het stimuleren van vrouwen in dit leiderschap. Een ding blijkt wel: in theorie is er weinig dat vrouwen tegenhoudt, want in bijna alle deelnemende de kerkgenootschappen zijn leiderschapsposities open voor zowel mannen als vrouwen. Toch zijn er maar weinig vrouwen actief binnen het leiderschap van de evangelische kerken, zeker als het gaat om de rol van predikant of voorganger. Het gros van de deelnemers ervaart dit als een gemis. Om vrouwelijk leiderschap te stimuleren, zal er ruimte gecreëerd moeten worden, dat ontstaat niet vanzelf. Of zoals een van de aanwezigen zei: ‘We duwen de vrouwen omhoog, desnoods ten koste van een man’”

Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, onderstreept het belang van ‘Gelijkwaardig Leiderschap’: “Het is goed als er meer ruimte komt in kerken en organisaties voor een goed evenwicht in het leiderschap. Daarbij gaat het niet alleen om vrouwen en mannen, maar ook om praktisch en theologisch opgeleid. Daarom ben ik blij dat we met dit vernieuwde netwerk hier het gesprek over kunnen voeren.”

(bron: MissieNederland)

Nieuwsbrief