slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Plannen kindereuthanasie in Nederland

InterCom191109 KindereuthanasieNederlandSoms lijkt het alsof er op ethisch vlak een opbod is tussen Nederland en België. Beide landen waren de eerste in de wereld die voortijdige levensbeëindiging op verzoek wettelijk mogelijk maakten. Waar Nederland eerst was met een euthanasiewetgeving, behaalde België de primeur met het afschaffen van een minimumleeftijd. Maar momenteel loopt bij onze Noorderburen ook de discussie om de leeftijdsgrens af te schaffen. Alvast 84 procent van de artsen blijkt daar een voorstander van. De Nederlandse journalist Tijs van den Brink heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Hieronder een samenvatting daarvan.

Van den Brink wil duidelijk voorop stellen dat hij ervan overtuigd is dat ernstig zieke en zwaar gehandicapte kinderen soms zwaar lijden. “Uiteraard is dat hartverscheurend; voor de kinderen zlef, maar zeker ook voor de betrokken ouders. Dus dat ouders (en wie weet ook de kinderen zelf) soms intens verlangen naar een einde van dat lijden, snap ik heel goed.” Ondanks dat begrip, vallen hem een aantal zaken op bij het lezen van een recent onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

“Allereerst blijkt dat de NVK, die het onderzoek op verzoek van voormalig VVD-minister Edith Schippers heeft gedaan, al in 2015 een standpunt heeft ingenomen over euthanasie bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar: ze vinden dat kindereuthanasie mogelijk moet zijn bij deze groep. Zonder dat ik wil suggereren dat de NVK de boel geflest heeft: is het niet vreemd dat een organisatie die al een standpunt heeft over kindereuthanasie zo’n onderzoek uitvoert? Kan echt niemand anders dat doen?”

Ook bij de representativiteit van het onderzoek stelt Tijs van den Brink zich vragen – in hoeverre is de stelling betrouwbaar dat 84 procent van de kinderartsen ‘pro’ is? “Die 84 procent blijkt uit een enquête te komen waaraan 38 artsen hebben meegedaan (van de 1200 kinderartsen in ons land). Van die 38 artsen hebben er 30 te maken gehad met een sterfgeval in de kindergroep. En van die 30 hadden er 20 in de afgelopen 5 jaar geen situatie meegemaakt waarin ze euthanasie een ‘welkome optie’ vonden, de andere 10 wel. Dus: 28 van de 38 ondervraagde kinderartsen, dat is 74 procent, heeft tot nu toe niet gedacht: kon ik maar kindereuthanasie toepassen. Slechts 10 wel... Ik vind dat niet veel.”
De Nederlandse schrikt vooral van het feit dat 11 van de 38 ondervraagde artsen (dat is 29 procent) euthanasie bij kinderen ook acceptabel vindt als er geen sprake is van ernstige onbehandelbare symptomen: “Er wordt niet verder gespecificeerd om welke situaties dit dan wel gaat, maar eerlijk gezegd schrik ik hier enorm van. Dus (vermoedelijk gehandicapte) kinderen die geen ernstige, onbehandelbare symptomen hebben mag je euthanaseren? Hoe dan?”

Van den Brink erkent dat hij geen wetenschapper en geen ethicus is, maar voor hem is de conclusie duidelijk: “Ik geloof niet dat, als ik minister was, op grond van dit onderzoek een wettelijke regeling voor kindereuthanasie in het leven zou roepen”. Of de bevoegde minister daar zelf anders over denkt, zal de politieke discussie in Nederland in de komende maanden duidelijk maken.


(bron: EO-visie)

Nieuwsbrief