slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Stop de straffeloosheid

InterCom190929 HRWF EUHumanTraffickingOp 12 september 2019 heeft dr. Myria Vassilaidou, de ‘anti-trafficking coördinator’ van de Europese Unie het tweede rapport van Europese Commissie aangaande mensenhandel gepresenteerd aan het Europese Parlement. De boodschap van dr. Vassiliadou was duidelijk: als we willen dat er echt vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de mensenhandel, dan moet er een einde gemaakt worden aan de cultuur van straffeloosheid. Dat is het bijzonder waar als het gaat om de seksindustrie, waar de meeste slachtoffers van mensenhandel belanden.

 

De handel in seksslavinnen is enorm lucratief en kan alleen blijven bestaan omdat er zo veel vraag naar is. Daar ligt de oorzaak van de kwestie, niet bij de mensen die verhandeld worden en hun kwetsbaarheid. “Van echte preventie kan alleen sprake zijn wanneer we ons richten op de gebruikers en iedereen die van de handel profiteert”, stelt Vassiliadou. “Als we het business model van mensenhandel niet aanpakken, zullen we de trafikanten nooit volledig kunnen stoppen.”

Dr. Vassiliadou besprak zowel individuele gevallen van trafficking als algemene trends, tekorten in het beleid en de voortdurende initiatieven om het probleem te bestrijden. Ze bepleitte de aanpak door te focussen op de wortel van het probleem. Daaronder de implementatie van de anti-trafficking richtlijn van de EU die in 2011 werd opgesteld, zodat die ook in het juridische systeem wordt opgenomen en een doelgerichte aanpak van de verschillende actoren in deze criminele activiteiten. Om duidelijk te zijn: het gaat om de aanpak van de mensen die gebruik maken van de diensten van de slachtoffers, niet de slachtoffers zelf.

De wettelijke basis om mensenhandel te bestrijden, ligt er, maar het probleem ligt in de coördinatie en de toepassing ervan op internationaal, nationaal en plaatselijk niveau. Het is van het grootste belang dat er een samenhangende strategie wordt ontwikkeld die mensenhandel in alle sectoren bestrijdt. 

Een ander belangrijke conclusie uit het onderzoek is het gebrek aan ondersteuning van de slachtoffers van mensenhandel, en om daaraan tegemoet te komen zijn er bijkomende fondsen nodig. Verder stelt vast dat veel beleidsmakers de discussie rond mensenhandel moe zijn. Ook al gaat het om een bijzonder complexe materie, toch moeten we aandacht blijven besteden aan deze kwestie van mensenrechten en te  blijven strijden tegen de cultuur van straffeloosheid. Of zoals dr. Vassailiadou het stelt: “Alleen als we een halt toeroepen aan het geld en de exploitanten, kunnen we een einde aan de mensenhandel maken”.

Bron: Human Rights Without Frontiers

 

Nieuwsbrief