slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het verkeerde doel van de pro-life beweging…

InterCom190929 RoeVsWadeDe Pro-Life beweging richt zich op het verkeerde doel als ze probeert de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Roe vs Wade ongedaan te maken. Dat is de mening van het hoofd van Care Net, Roland C. Warren: “Het punt dat ik wil maken, is dat er een verschil is tussen een doel en een strategie”. Het historische besluit van het Hooggerechtshof dateert van 1973 en opende indertijd de weg naar een liberale abortuswetgeving in de Verenigde Staten.

“Waar moet het de pro-life beweging eigenlijk om gaan”, is de vraag die Warren zich stelt. “Het gaat daarbij niet om de doelstellingen van een individuele organisaties die actief zijn binnen de pro-life beweging, maar om het doel van de beweging in zijn geheel.” Warren is van mening dat veel christenen vandaag proberen te bewijzen dat ze pro-life zijn doordat ze op een bepaalde politicus hebben gestemd die tegen abortus is, of dat een gift hebben gegeven aan een pro- life organisatie.

 

Maar als de pro-life beweging alleen maar op zoek is naar een juridische overwinning die er voor zorgt dat het recht op abortus wordt ingeperkt, dan gaan ze voorbij aan de noden van vrouwen die om een abortus verzocht hebben. Warren is daarom van mening dat het uiteindelijke doel van de pro-life beweging niet politiek of juridisch moet zijn. “Het uiteindelijke doel moet zijn dat kerken stappen ondernemen die ervoor zorgen dat mannen en vrouwen die geconfronteerd worden met een ongewenste zwangerschap de nodige ondersteuning krijgen zodat ze voor hun kinderen kunnen zorgen als ze geboren zijn. Ik wil duidelijk maken dat het opheffen van het arrest Roe vs Wade geen doel mag zijn, hooguit een tactiek of een strategie”.

Ongeveer 86 procent van de vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren, is ongehuwd. Een dergelijke statistiek maakt duidelijk dat we een sterkere ‘huwelijkscultuur’ nodig hebben. “De ontbrekende schakel hier is dat veel christenen de zaken rond het ongeboren leven niet zien als een zaak van discipelschap”, stipt Warren aan. “Ze bekijken de problematiek door een politieke lens of beschouwen het als een kwestie van materiële ondersteuning.”

Een onderzoek van LifeWay Research uit 2015 toonde aan dat 4 van de 10 vrouwen die een abortus ondergingen, op dat moment regelmatig een kerk bezochten. Warren betreurt het dat de meeste kerken in Amerika geen specifieke bediening hebben om vrouwen te helpen die ongewenst zwanger zijn, en dar ze niets voorzien om die vrouwen te helpen in de eerste jaren na de bevalling. “Dat is de reden waarom zo veel Christelijke vrouwen uiteindelijk terecht komen in een abortuskliniek en niet in een kerk.” Hoewel er 2700 pro-life crisiscentra in de Verenigde Staten en Canada zijn, bieden die centra alleen hulp tijdens de zwangerschap en enkele maanden daarna. 

Warren benadrukt de noodzaak om discipelen te maken. Op die manier verandert een levensstijl. “We willen de levensstijl van de vrouw veranderen, we willen dat de man die haar zwanger heeft gemaakt zijn visie in overeenstemming brengt met de bedoeling van God. De kerk kan hen dat duidelijk maken. Waar ik dus over praat is een holistische aanpak van dit probleem die overeenkomt met wat de Bijbel zegt dat christenen zouden moeten doen”.

Care Net stelt op haar website: rechtbanken kunnen abortussen illegaal maken, maar alleen God kan door Zijn kerk abortus ondenkbaar maken. De organisatie biedt kerken materialen aan (‘Making Life Disciples) voor kerken die hun aanpak van de abortusproblematiek willen veranderen. Die helpen de kerken om compassie, hoop, hulp en discipelschap aan te bieden aan mannen en vrouwen die beslissingen moeten nemen rond een zwangerschap. “Er zijn veel kerken die kringen hebben, maar die groepen draaien heel vaak rond elkaar liefhebben en niet rond het liefhebben van de ander. Hoe zou het zijn als die groepen zich zouden richten op de specifieke noden van vrouwen die ongewenst zwanger zijn?” Kringen zouden hulp kunnen bieden, naast de persoon kunnen staan en zorgen voor de nodige fysieke, emotionele, geestelijke en maatschappelijke hulp. We zouden hen de liefde van Christus kunnen laten zien. Warren wil aantonen hoe belangrijk het is dat vrouwen in de kerk weten bij wie ze terecht kunnen als ze ongewenst zwanger zijn. “Een kerk moet een bediening hebben waarmee ze mensen van binnen en buiten de kerk kunnen opvangen die behoefte hebben aan compassie, hoop en hulp vanuit de liefde van Christus.” 

Het ‘discipelschapsinitiatief’ van Care Net ging twee jaar geleden van start. De bedoeling is om tegen 2020 minstens 1000 partnerkerken te hebben: tot nu hebben al 700 kerken zich bij het programma aangesloten. 

 

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief