slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WEA benoemt ambassadeur bij Orthodoxe Kerk

InterCom190929 WEAOrthodoxeKerkDe Wereld Evangelische Alliantie heeft een ambassadeur bij de Russisch-Orthodoxe Kerk benoemd. Dr. Vitaly Vlasenko werd voorgedragen door de moderatoren van het Office for Intrafaith and Interfaith Relations in Bonn, Thomas Schirrmacher en bisschop Cesar III Punzalan. Overeenkomstig de regels van de WEA werd Vlasenko aangesteld door Algemeen Secretaris Efraim Tendero. Kirill I, patriarch van Moskou en Rusland heeft de aanstelling aanvaard.

Het Departement Theologische Zaken van de Wereld Evangelische Alliantie en het Departement Externe Kerkelijke Relaties van het Patriarchaat van Moskou (dat verantwoordelijk is voor de oecumenische relaties) zijn ook overeen gekomen om nauwer samen te werken. De onderhandelingen die tot dit besluit hebben geleid door Schirrmacher en Vlasenko van de kant van de WEA en aartspriester Vader Stefan van orthodoxe zijde. De gesprekken werden uitdrukkelijk gevoerd tussen de Wereld Evangelische Alliantie en de Russisch-Orthodoxe Kerk asl geheel, inclusief de autonome Orthodoxe Kerken die met de Russische geaffilieerd zijn. 

 

De relatie tussen de Russische Evangelische Alliantie en de Russisch-Orthodoxe Kerk viel buiten deze besprekingen. Niettemin brachten Schirrmacher en Vlasenko een bezoek aan het bestuur van de Russisch Evangelische Alliantie, zowel voor als na de besprekingen, en spraken ze een vergadering van de evangelische leiders in Rusland toe. Dat gebeurde in het kader van een herdenking van de 150ste geboortedag van de in Rusland bekende leider I.S. Prokhanov. In zijn welkomstrede stelde Dr; Thomas Schirrmacher dat Prokhanov een vertegenwoordiger van de WEA was en veel heeft bereikt op het vlak van de eenheid en ontwikkeling van de evangelische en Protestantse beweging in Rusland.

Schirrmacher en Vlasenko spraken ook met Peter Valterovich Mickiewicz, voorzitter van de Unie van Evangelische Baptisten van Rusland en met Pavel Vladimirovich Orekhov, voorzitter van de Hoge Raad van de ‘Evangelisch Christelijke Kerk’. Er vonden ook gesprekken plaats met hooggeplaatste leiders en theologen van de Orthodoxe Kerk over de godsdienstvrijheid in Rusland.

Dr. Vitaly Vlasenko heeft sinds 1995 een bediening als zendeling en als voorganger, en van 2005 tot 2012 was hij voorzitter van de Raad van Christelijke Evangelische Kerken in Rusland. Tevens bekleedde hij functies als voorzitter van het Ruusische Nationale Gebedsontbijt, als co-voorzitter van het Christian Interfaith Advisory Committee en Departementshoofd voor de externe kerkelijke relaties van de Russische Unie van Baptisten.

 

(bron: WEA)

 

Nieuwsbrief