slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Californische kritiek op voorgangers

InterCom190929 CaliforniaWetgevingLGBTEvanLowResolutie tegen therapie die geaardheid wil veranderen

Het ‘parlement’ van de Amerikaanse staat Californië heeft een tekst goedgekeurd die religieuze leiders en groeperingen die therapieën aanhangen om iemands seksuele oriëntatie te wijzigen, de schuld geven van zelfmoord(pogingen) van mensen die zich uiten als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender (LHTB).  De resolutie vraagt dat de gelovigen in de staat hun benadering van mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, en andere leden van de LHTB-gemeenschap, wijzigen. 

De resolutie was een initiatief van parlementslid Evan Low van de Democraten. Vorig jaar had de man ook al een initiatief genomen, maar hij trok toen zijn tekst – hoewel al goedgekeurd door Parlement en Senaat – onder publieke druk terug voordat die door de gouverneur werd getekend. De huidige tekst is een resolutie en moet als zodanig ook niet ondertekend worden. De resolutie richt zich specifiek op voorgangers en hulpverleners die zich richten op mensen met vragen rond hun geaardheid en gender.

 

Therapieën die de LHBT-identiteit van mensen niet bevestigen worden daarbij stigmatiserend genoemd. Ook zouden dergelijke behandelingen leiden tot depressie en zelfmoordneigingen. In de tekst van vorig jaar had Low dit soort therapieën ‘consumentenbedrog’ genoemd.

Godsdienstvrijheid

Voorstanders van de resolutie zijn van mening dat hier de godsdienstvrijheid niet in het geding is, aangezien het in hun ogen om dicriminatie gaat. Hun argumentatie komt er op neer dat deze counseling door godsdienstig geïnspireerde groepen een ‘psychologise marteling’ en een ontoelaatbare medische praktijk is. Senator HannaBeth Jackson liet verstaan dat het Eerste Amendement (dat handelt over godsdienstvrijheid) geïnterpreteerd moeten worden in de zin dat geen enkele godsdienst zijn wil op mag leggen aan een andere overtuiging en dat godsdienstvrijheid niet het recht geeft om te discrimineren. 

Tegenstanders van de resolutie benadrukken dan weer dat iedereen zelf kan beslissen welk soort therapie, vanuit welke overtuiging dan ook, kan kiezen. “Wij geloven in vrijheid van meningsuiting”, verklaarde Greg Burt van de California Familie Council, “De wetgevers hebben het recht om ons te bekritiseren, maar de overheid heeft niet het recht om ons te dwingen om van mening te veranderen. We geloven echter dat dit de ware bedoeling is van deze resolutie”.

De goedkeuring van de resolutie gebeurde net voordat het stadsbestuur van New York City aankondigde dat het verbod op dit soort counseling te zullen schrappen. Die maatregel was vorig jaar genomen, met de Alliance Defending Freedom had daar een rechtszaak tegen ingespannen, juist gebaseerd op het Eerste Amendement. Aangezien het stadsbestuur vreesde dat het verbod door de Hoge Raad verworpen zou worden, werd de beslissing genomen om de wet in te trekken.

(bronnen: The Christian Post, Parlement Californië, Washington Examiner)

 

Nieuwsbrief