slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zeven bijzondere trends

InterCom190929 TrendsInChristianityHoe staat het christelijk geloof er tegenwoordig voor? Vaak wordt dit per land bekeken (en verschillen de antwoorden per regio), maar een recente studie bekijkt de kwestie op wereldvlak. Het Center for the Study of Global Christianity, onderdeel van het Gordon-Conwell Seminary publiceert regelmatig een document rond de status van het globale christendom. Dat levert heel veel cijfers op, maar toont tegelijk ook een aantal interessante tendensen.

 

Het christendom groeit iets sneller dan de bevolkingsaanwas.

Wereldwijd is het groeipercentage van het Christendom 1,27%. Op dit moment beschouwen 2,5 miljard mensen zich als christen. De totale wereldbevolking is momenteel 7,7 miljard en groeit jaarlijks met 1,20%. Er zijn een paar godsdiensten die sneller groeien: de islam (+ 1,95%), de Sikhs (1,66%) en de Hindoes (1,30%). In absolute getallen blijft het christendom de grootste godsdienst op aarde.

Pinksterchristenen en evangelikalen groeien het snelst – en groeien steeds sneller.

Als we de verschillende christelijke groepen bekijken, dan groeien de Pinksterkerken het snelst (2,26%), op de voet gevolgd door de ‘niet-charismatische’ evangelische christenen (2,19%). Twee jaar geleden was die groei nog respectievelijk 2,22% en 2,12%, dus de groei versnelt.

Het atheïsme loopt terug

Er zijn nu minder mensen in de wereld die zich expliciet atheïst noemen. In 1970 ging het over 165 miljoen mensen, vorig jaar 138 miljoen. Vanaf het jaar 2000 zien we die dalende tendens, ook als is die maar 0,04. Als die trend zich voortzet, dan zal het aantal in 2050 op 130 miljoen liggen. Agnosten (kortweg gezegd: mensen die stellen dat we niet kunnen weten of er al dan niet een god bestaat) zijn met 716 miljoen, een groei van 0,42%.

Het christendom groeit in de steden, maar niet snel genoeg

De meerderheid van de christenen woont in grootsteden. Het zin er ongeveer 1,64 miljard, en dat is een toename van 1,58% sinds 2000. Daartegenover staat dat meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont en dat dit aandeel steeds groter wordt: wereldwijd gaat het om 2,15%, dus het aandeel van christenen slinkt daar.

Het zwaartepunt van het christendom is verplaatst naar het Zuidelijk halfrond.

In 1900 woonden er twee keer zoveel christenen in Europa dan in de rest van de wereld. Vandaag de dag wonen er zowel in Zuid-Amerika als in Afrika meer christenen dan in Europa. Volgens de huidige tendens zal over 30 jaar het aantal christenen in Azië groter zijn dan in Europa. De Westerse wereld doet het eigenlijk niet goed wat betreft de groei:  in Europa gaat het over 0,04% – in feite dus een stilstand – terwijl Noord-Amerika het niet veel beter doet met 0,56%. In Oceanië (0,89%) is dat al wat beter, net zoals in Zuid-Amerika (1,18%), maar de grote groei zien we in Azië (1,89%) en Afrika (2,89%).

Er zijn meer mogelijkheden voor evangelisatie dan ooit.

De grote meerderheid van de niet-christenen ontmoet tijdens hun leven nooit een christen, maar het percentage neemt af. In 1900 kende slechts 5,5% van de niet-christenen en christen, vandaag is dat gestegen tot 18,3%. Dat is nog steeds geen groot getal, maar de kans dat een niet-christen het evangelie te horen krijgt, is wel groter geworden.

Het percentage ‘onbereikten’ daalt

Meer dan de helft van de wereldbevolking had in 1900 nog nooit het evangelie gehoord. Het percentage neemt nog altijd af. Dit jaar valt het onder 30 procent. Toch houdt dit in dat er 2,2 miljard mensen in de wereld wonen die het evangelie nog niet gehoord hebben. Er is dus nog wel werk aan de winkel ...

 

Nieuwsbrief