slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Als de kerk te comfortabel wordt

InterCom190713 RaviZachariasTooComfortableTijdens de afgelopen ‘2019 Church Leaders Conference’ in de Amerikaanse staat Georgia kreeg Ravi Zacharias (van het naar hem genoemde instituut) tijdens een vragensessie de vraag voorgeschoteld of Amerikaanse christenen – voor wie geloven heel comfortabel is – op dezelfde manier hun geloof kunnen ervaren als geloofsgenoten in landen waar vervolging de norm is.

Zacharias benadrukte in de eerste plaats zijn dankbaarheid voor de generositeit van de Amerikaanse christenen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie in de hele wereld. Zelf kwam hij in India tot bekering dankzij de arbeid van Amerikaanse christenen. “De christenen in de Verenigde Staten staan ook bekend om hun vrijgevigheid en ook dat is een belangrijk aspect van het geloof”. Soms wordt er misbruik gemaakt van die ingesteldheid op te geven, en af en toe denken christenen ook niet na over wie ze eigenlijk ondersteunen.

Toch ziet Zacharias een verandering in de Amerikaanse kerk. “We houden ons minder met evangelisatie (of het ondersteunen van evangelisten) bezig omdat we de oogst al mooi genoeg vinden. Dus ja, het is mogelijk dat we ons te comfortabel voelen. Maar toch wil ik de kerk in Amerika van harte danken voor alle steun aan de wereldzending. Dat aspect mogen we niet uit het ook verliezen”.

Zacharias wil de risico’s niet over het hoofd zien: “Als je overvloedig voorzien wordt, dan kunnen we alles zomaar aanvaarden uit de hand van God en nemen we geen enkele verantwoordelijkheid meer”. Hij wordt in zijn mening bijgestaan door Francis Chan, voormalig voorganger van de Cornerstone Community in Simi Valley (Californië), die tegelijk stelt dat de rijkdom en het comfort waarvan de Amerikanen kunnen genieten, niet als ‘hun fout’ kan worden gezien: “We wonen in dit land en er komt nu eenmaal veel comfort onze kant uit”. Hij erkent wel dat de Bijbel waarschuwt tegen bepaalde vormen van rijkdom, zeker als die er voor zorgt dat we het huidige leven meer koesteren dan het toekomstige. “Ik woon in Amerika en ik ben het er niet mee eens dat we niet verder kunnen komen als christenen vanwege het feit dat we niet vervolgd worden. Maar we moeten wel op een aantal zaken in osn gebedsleven, rekening houdend met wat de Schrift zegt over soberheid en zelfbeheersing”. Chan is onder de indruk van de christenen die hij in andere landen heeft ontmoet, ‘heiligen die zoveel hebben geleden voor het evangelie’. “We willen graag zijn zoals zij. Niet iedereen heeft het privilege gehad om hen te zien, hun ervaringen te delen, de pijn te voelen die zij geleden hebben en hun intimiteit met Christus. Soms, als ik terugkeer in Amerika wil ik laten zien wat er hier mogelijk is. Maar ons comfort en onze rijkdom houden ons vaak tegen om daar naar op zoek te gaan”.

(bron: Christian Post)

Nieuwsbrief