slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het leven van het kind of van de moeder?

InterCom190713 AbortusAfrikaPro-choice beweging viseert groepen als Focus on the Family

In de discussie rond de vraag of er situaties zijn waarin een abortus aanvaardbaar zou zijn, wordt nogal eens gezegd: ja, als het leven van de moeder in gevaar is. Het gaat dan om de keuze tussen het leven van de moeder of dat van het kind. Maar voorstanders van abortus gaan verder en beweren dat de houding van pro-life groepen er juist toe leidt dat er veel vrouwen sterven, zij het in een andere situatie. Een recent rapport stelt expliciet: Vrouwen sterven in Afrika en Azië als het gevolg van het beleid dat hulp stopzet aan organisaties die pro-abortus zijn.

De onderzoekers winden er geen doekjes om; in hun ogen  zorgt het beleid van de Amerikaanse regering voor heel wat slachtoffers. President Trump, die een strikt pro-life beleid voorstaat, beperkt wereldwijd de financiële ondersteuning aan organisaties die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg als ze zich niet expliciet uitspreken tegen abortus als vorm van gezinsplanning. Die beperkingen zorgen er ook voor dat er minder geld beschikbaar komt voor programma’s die seksuele voorlichting bieden. Ook het feit dat de vrijgekomen fondsen naar groeperingen gaan die tegen de LHBT-gemeenschap zijn en organisaties die onthouding promoten als contraceptie (specifiek wordt Focus on the Family genoemd) is een doorn in het oog van de opstellers van het rapport.


Het rapport ‘Crisis in Care’ van International Women’s Health Coalition onderzoekt de gevolgen van de regering Trump gedurende de afgelopen twee jaar. De ‘global gag rule’ – zoals de maatregel vaak genoemd wordt, werd voor het eerst werd uitgevaardigd door president Ronald Reagan en werd sindsdien herhaaldelijk afgeschaft en terug in voege gesteld. Zo herstelde Donald Trump twee jaar geleden de regel die door zijn voorganger Barack Obama was afgeschaft. De regel komt er op neer dat NGO’s pas subsidies ontvangen wanneer ze uitdrukkelijk beloven geen initiatieven te ondersteunen die mogelijkheden voor abortus creëren. “Het meest opvallende gevolg daarvan is dat mensen sterven als gevolg van die maatregel”, stelt Vanessa Rios van International Women’s Health Coalition. Ze verwijst daarbij naar recente voorvallen in Kenya, waarbij twee vrouwen stierven door een onveilige abortus. In een van beide gevallen werd er gebruik gemaakt van breinaalden. Ze hadden geen toegang tot een abortus onder medisch toezicht, nadat een hulpverleningsorganisatie het voorlichtingswerk had moeten stoppen.

Het rapport is gebaseerd op 118 interviews met medewerkers van gezondheidsorganisaties in Nigeria, Kenya, Zuid Afrika en Nepal, en laat de verwarring zien die er heerst in de internationale gezondheidszorggemeenschap omtrent de toepassing van de ‘global gag rule’. Alleszins worden verschillende initiatieven stopgezet of afgebouwd. De internationale gevolgen van de toegenomen inspanningen van de Republikeinse politici om de toegang tot abortus te beperken zijn duidelijk zichtbaat. Ook organisaties die zich niet specifiek met abortus bezighouden, maar bijvoorbeeld met programma’ s die zich richten op de bestrijding van HIV/AIDS en andere gezondheidszaken, kunnen worden getroffen. Uiteindelijk gaat het over zo’n 9 miljard aan fondsen die niet langer worden uitbetaald. Ook organisaties die abortus alleen maar goedkeuren in geval van verkrachting, incest of wanneer het leven van de vrouw in acuut gevaar is, of die opvang verlenen voor vrouwen die een abortus hebben ondergaan, hebben met de gevolgen van de regel te maken. Het criterium is dat de organisatie moet beloven geen abortus te promoten. Weigeren ze dat, dan vervalt de subsidie.

De vrijgekomen fondsen gaan nu naar organisaties als Focus on the Family die een sterke nadruk legt op de ‘zuiverheidsbelofte’, waarbij jongeren beloven zich van seksuele contacten te onthouden zolang ze niet gehuwd zijn. Organisaties voor gezinsplanning zien een dergelijke methode niet zitten, en focussen zich vooral op de verspreiding van voorbehoedsmiddelen als manier om ongewenste zwangerschappen te voorkomen, of op abortus indien een vrouw toch ongewild zwanger is geworden.

De International Women’s Health Organisation bestrijdt de global gag rule vooral omdat ze een tegenover gesteld effect zou hebben: er worden geen levens gered, maar er sterven juist meer mensen. Een studie van PAI, een organisatie die overal ter wereld vrouwen het recht wil geven om zwangerschappen te voorkomen of af te breken, wil duidelijk maken dat iedere keer dat de regel geactiveerd wordt, meer vrouwen in ontwikkelingslanden ongewenste zwangerschappen hebben, sterven of een handicap krijgen ten gevolge van onveilige abortussen. Zij noemen de Global Gag Rule een aanval op de gezondheid en autonomie van vrouwen wereldwijd.

Vanessa Rios en de International Women’s Health Organisation beijveren zich ervoor dat er een wet zou komen die verbiedt dat ooit nog een president de Global Gag Rule kan activeren: “Wij hebben de macht om het zover te krijgen dat presidenten niet langer met een pennenstreek een maatregel kunnen nelen die zo schadelijk is voor zoveel mensen wereldwijd. In pro-life kringen ziet men dat uiteraard anders en blijft men zich inzetten voor iedere actie die het aantal abortussen omlaag kan brengen.

(bron: Human Rights Without Frontiers, The Guardian, Knack)

Nieuwsbrief