slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Meer dan 2000 geestelijken tegen Anglicaans genderstandpunt

InterCom190505 AnglicaanseKerkGenderIn een open brief dringen meer dan 2000 ambtsdragers van de Anglicaanse kerk er op aan dat hun denominatie de recent goedgekeurde richtlijn met betrekking tot transgenders zou herzien. In dat document worden geestelijken aangemoedigd om mensen die problemen hebben rond hun geslacht aan te spreken met de naam die ze zelf kiezen. Bovendien kan er een speciale ceremonie gehouden worden ter gelegenheid van een geslachtsverandering. In de brief wordt uitgelegd dat genderdysforie (geslachtsidenntiteitsstoornis) weliswaar al enkele decennia wordt erkend, maar dat het bewijsmateriaal van uit de medische en sociale wetenschappen elkaar vaak tegenspreekt en van bedenkelijke kwaliteit is. De brief gaat in op de verschillende nieuwe, controversiële theorieën over de link tussen het biologische geslacht (welk geslacht een mens biologisch gezien heeft) en de gender van een persoon (van welk geslacht iemand zichzelf beschouwt).

 

“Dit idee wordt veelal gecontesteerd, met goedbedoelende en bedachtzame mensen aan beide zijden van het debat.  De vele gewone ouders en leerkrachten die nu hun bezorgdheid uiten over deze nieuwe theorieën willen geenszins schade berokkenen aan het geringe aantal kinderen die effectief te maken hebben met genderdysforie. Tegelijk willen ze niet dat veel meer kinderen worden gekwetst doordat ze prematuur worden blootgesteld aan ongeteste en onbewezen ideeën”.

De open brief stelt dat de onlangs goedgekeurde richtlijnen een aantal belangrijke kwesties oproept wat betreft het geloof en de praktijk van de kerk. Hoewel de voorstanders van de richtlijnen beweren dat er geen sprake is van een nieuwe lifurgie, zijn de tegenstanders van mening dat dit wel het geval is, aangezien bestaande termen een nieuwe betekenis krijgen. Het gaat vooral over de ‘Affirmation of Baptismal Faith’ (‘Bevestiging van het Geloof’, vergelijkbaar met het ‘belijdenis doen’), die bedoeld is voor mensen die als kind gedoopt zijn en hun toewijding aan Christus willen bevestigen en niet om een geslachtsverandering te ‘vieren’. De brief geeft ook de bezorgdheid aan over de misbruik van de liturgie, aangezien de Bevestiging gefocust zou moeten zijn op de viering van het nieuwe leven in Christus en niet op een nieuwe situatie of omstandigheid. 

“We zijn ook bezorgd over de nieuwe uitleg van de Bijbel die suggereert dat het veranderen van de naam van sommige personen in de Bijbel (in het kader van het heilsplan) een reden is om een link te leggen naar het veranderen van een naam na een geslachtsverandering”, staat in de brief te lezen. Het idee van het vieren van een gendertransitie is volgens de schrijvers gebaseerd op de ontkenning van het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. “Dit verschil is niet alleen een vrijwel universele biologische realiteit (met uitzondering van een zeer klein aantal mensen die biologisch interseks zijn), maar eveneens de basis van het kerkelijk begrip van een Christelijk huwelijk. Bovendien is het een belangrijk onderdeel van het werk van God als Schepper en een symbool van Gods relatie met de mensheid. “De richtlijn biedt geen theologische overwegingen die de nieuwe denkbeelden zouden rechtvaardigen”, aldus de briefschrijvers.

In het afgelopen decennium is in het Verenigd Koninkrijk het aantal mensen dat werd doorverwezen naar een genderkliniek volgens de Nationale Gezondheidsdienst met 4000 procent gestegen, wellicht een gevolg van alle aandacht die de laatste jaren aan de genderproblematiek werd gegeven. “Er is geen wetenschappelijke of medische consensus over de vraag of medische tussenkomsten (zoals operatieve geslachtsveranderingen) een antwoord bieden op de complexe symptomen die geassocieerd worden met genderdysforie. De richtlijn van de bisschoppen houden geen rekening met de andere factoren die hier spelen”.

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, had al eerder aangegeven dat de nieuwe richtlijn niet verplicht gevolgd moest worden en dat degenen die zich er niet in konden vinden deze gewoon naast zich neer konden leggen. Dat bood echter geen bevredigende oplossing voor de tegenstanders. Zij zijn van mening dat het gaat om een wijziging in het beleid die deel gaat uitmaken van de kerk. Wat nu een eerder praktische kwestie is, kan in de toekomst een wijziging van de doctrine van de kerk worden.

De bisschoppen reageerden op de brief door te zeggen dat ze er serieuze aandacht aan zouden schenken, vooral in het licht van de nieuwe instructies rond identiteit, relaties, huwelijk en seksualiteit. Een document daarover, ‘Leven in Liefde en Geloof’ zal wellicht volgend jaar gepubliceerd worden. Transgender-zaken zullen daarin behandeld worden en volgens de bisschoppen heeft de huidige nieuwe richtlijn daar geen beslissende invloed op. “De richtlijn is geen nieuwe doctrine over gendergerelateerde kwesties en verandert de leerstellingen van de Anglicaanse kerk niet”.

Het duurde niet lang voordat de recente richtlijn door theologisch conservatieve leden van de kerk gecontesteerd werd. Een van hen was Andrea Williams, hoofd van het “Christian Legal Centre’. Zij verklaarde dat de richtlijn een signaal was dat de Anglicaanse Kerk het ‘vernietigende traject naar een openlijke ontkenning van God en Zijn Woord onverminderd voortzette’. Transgenders kunnen nu al trouwen voor de kerk en de Anglicaanse kerk steunt ook het plan van de regering om het gemakkelijker te maken voor transgenders om erkend te worden in hun gewenste geslacht. Ook kunnen ze zich aanmelden als bedienaar van de eredienst en de kerk kent zowel geestelijken als leken die transgender zijn.

(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief