slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

VN-Resolutie tegen seksueel geweld bij conflicten

InterCom190505 VNResolutieSeksueelGeweldDe Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een resolutie aangenomen (2467) waarin strijdende partijen waar ook ter wereld worden opgeroepen om te stoppen met het barbaarse en vaak verzwegen gebruik van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten. De Raad drukte de diepe bezorgdheid uit over het feit dat het fenomeen – ondanks herhaaldelijke veroordelingen van geweld tegen vrouwen en kinderen in geval van een gewapend conflict steeds opnieuw de kop opsteekt. Dikwijls blijft dit geweld onbestraft en in een aantal situaties komt het wijdverspreid voor, met een onvoorstelbare brutaliteit.

In de resolutie wordt ook opgeroepen om slachtoffers van dit soort geweld zonder onderscheid bij te staan en aan de staten wordt gevraagd om de gelijke rechten te verlenen aan de slachtoffers – zowel vrouwen als kinderen, en zeker ook de kinderen die geboren worden als gevolg van het seksuele geweld. In de nationale wetgevingen zouden bepalingen moeten worden ingeschreven die zich richten op de preventie en de eliminatie van dit geweld.

 

Verschillende internationale experts hebben de Veiligheidsraad geadviseerd bij het tot stand komen van de resolutie. Onder hen Nobelprijswinnares Nadia Murad uit Irak, die er aan herinnerde dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten duizenden Jezidimeisjes en vrouwen als slavinnen had genomen, voor de ogen van de wereld, in een genocide die nog altijd doorgaat. Het sociale weefsel van een volledige maatschappij werd erdoor verscheurd en de hoop van een volledige generatie vernietigd. Ze betreurde dat haar oproep om een werkgroep in het leven te roepen om iedereen die nog vermist was of ontvoerd werd te redden in dovemans oren gevallen was. Ondanks het feit dat veel Jezidimesijes en vrouwen de stilte doorbroken hebben en hun verhaal kenbaar hebben gemaakt, werd nog niemand voor deze vergrijpen voor het gerecht gedaagd.

Denis Mukwege, een andere Nobelprijswinnaar, vergeleek het huidige internationale landschap met de situatie van 10 jaar geleden. Toen werd het verband tussen seksueel geweld enerzijds en vrede en veiligheid anderzijds nog dikwijls betwijfeld. Vandaag de dag kan geen enkele overheids- of legerfunctionaris om het feit heen dat verkrachting en seksueel geweld als terreurdaad een schending is van het internationale recht. Hij drong er bij de Verenigde Naties op aan om sancties te nemen tegen de overtreders. “Genezing kan er alleen maar komen als er gerechtigheid geschiedt”, benadrukte hij. Mukwege was blij met de focus van de resolutie op de kinderen die het gevolg waren van de verkrachtingen, op de noodzaak van een aanpak die aandacht had voor de overlevenden, en op de mogelijkheden van herstel. 

De Speciale Vertegenwoordiger van de VN op het vlak van seksueel geweld betreurde in haar toespraak dat het de implementatie van de wetgeving nog altijd erg traag verloopt en dat overtreders veel te weinig ter verantwoording worden geroepen. Ze voegde daar aan toe dat seksueel geweld een donkere schaduw over de mensheid werpt. Ook riep zei op om de slachtoffers te helpen.

De resolutie werd aanvaard met 13 stemmen voor, geen stemmen tegen en twee onthoudingen (van China en de Russische Federatie). Het had er overigens lang naar uitgezien dat de Verenigde Staten van Amerika hun veto tegen de tekst zouden stellen. Niet dat de VS voorstander is van seksueel geweld, maar het feit dat de tekst aanvankelijk verwees naar ‘seksuele en reproductieve gezondheid’ was voor dit land onaanvaardbaar. De term wordt immers vaak gebruikt om de mogelijkheid van abortus te omschrijven. In dit geval zou het dus gaan om het promoten van zwangerschapsafbreking bij vrouwen die als gevolg van verkrachting zwanger waren geworden, en dat dat was voor de Amerikaanse afvaardiging onaanvaardbaar. Dat de VS deze verwijzing niet wilde opnemen, werd door veel landen op onbegrip onthaald. Zo betreurde de Belgische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad het feit dat het niet mogelijk was  om te spreken over de slachtoffers in termen van seksuele en reproductieve gezondheid. De resolutie is daarom wel een belangrijke stap, maar in de toekomst zal de Raad toch een versnelling hoger moeten schakelen, zei hij. 

Veel landen dat de oorspronkelijke tekst van de resolutie door toedoen van de Verenigde Staten te veel verwaterde. Er waren echter weinig andere mogelijkheden, aangezien de regering van Trump aan een harde lijn vasthield waarbij er consequent geweigerd wordt documenten goed te keuren waarin verwezen wordt naar seksuele of reproductieve gezondheid, aangezien die terminologie de mogelijkheid van abortus verhult. In dezelfde lijn wordt ook tegen het gebruik van het woord ‘gender’ gereageerd, aangezien dit kan wijzen op een liberale promotie van transgenderrechten.

De Veiligheidsraad zelf benadrukt, ondanks de kritiek, de positieve kanten van de resolutie. De tekst is een duidelijk signaal voor iedereen die zich aan deze misdaad schuldig maakt: “Als we ooit het gebruik van seksueel geweld als tactiek van oorlog en terrorisme tegen willen gaan, dan moeten we de onaanvaardbare realiteit onder ogen zien dat verkrachting tijdens oorlog zo goed als onbestraft blijft. Als we het tij willen keren, dan zullen we moeten inzetten op de consequenties voor iedereen die in tijden van conflict seksueel geweld begaat, goedkeurt of er toe oproept. We moeten een eeuwenoude cultuur van straffeloosheid omkeren in een cultuur van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De nieuwe resolutie bevestigt de intentie van de Veiligheidsraad om daar naar te streven met alle mogelijke middelen, inclusief sancties en andere maatregelen tegen overtreders”.

 

(bronnen: Human Rights Without Frontiers, Verenigde Naties, The Guardian)

 

Nieuwsbrief