slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortus toegelaten tot aan de geboorte

InterCom190322 AbortusTotGeboorteDe gouverneur van  New York dreigde er begin dit jaar mee dat hij de begroting van zijn staat niet zou ondertekenen tenzij een nieuwe wet over abortus zou worden goedgekeurd. Hij drong er daarbij ook op aan dat abortus een recht zou worden volgens de grondwet van de staat. Hij sprak zijn pro-abortus-rede uit in het bijzin van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton. Cuomo’s redevoering kwam er nadat de Democraten opnieuw de controle hadden gekregen over de senaat van de staat New York, dankzij de verkiezingen eind 2018. Zijn oproep was bedoeld om de Rebublikiense regering tegen te werken, die juist de pro-life standpunten probeert door te drukken. Nu de conservatieven de meerderheid hebben in het Amerikaanse Hooggerechtshof, vrezen voorstanders van abortus dat de huidige regeling waarbij abortus toegelaten is, vernietigd zal worden.


Volgens de bepalingen van de Reproductieve Gezondheidswet heeft iedere persoon die zwanger wordt het fundamentele recht om te kiezen of de zwangerschap wordt uitgedragen of niet, met andere woorden om een kind geboren te laten worden of om de zwangerschap af te breken. De wet is ook bedoeld om abortus uit het strafrecht te schrappen.

In een verklaring over de Reproductieve Gezondheidswet liet de New York State Right to Life weten dat de wet zal leiden tot deze zou leiden tot een toename van het aantal abortussen. Protest tegen de nieuwe wet kwam er ook van de Feminists Choosing Life, die verschillende brieven schreef aan de New York Times. Een van de punten waartegen de organisatie ageerde was het feit dat abortus zou worden mogelijk gemaakt in het tweede en derde trimester van de zwangerschap op grond van heel ruime ‘gezondheidsreden’, inclusief familiale en economische gezondheid. In een van de brieven schreef bestuurslid Kelly Brunacini dat “de overgrote meerderheid van de Amerikanen, en ook van de inwoners van New York, zich kant tegen de laattijdige abortussen. Als een New Yorker, een Democraat en een feministe, vraag ik me af wat later de geschiedenis zal zeggen over de mensen die het wettelijk vermoorden van volledig gevormde menselijke wezens hebben goedgekeurd omdat ze hun politieke dominantie wilden uitoefenen”.

Ondanks de protesten werd de wet toch goedgekeurd. Daarmee v ervoegt New York een groep van zeven andere Amerikaanse staten die abortus tot op het moment van de bevalling toelaten. Daarnaast kennen staten die abortus verbieden na de derde maand van de zwangerschap doorgaans wel uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval dat de foetus fysieke anomalieën heeft, of wanneer de gezondheid van de moeder – ook de mentale gezondheid – gevaar loopt.

Tot nu toe zijn er in de Verenigde Staten nog maar 5 klinieken die laattijdige abortussen ook effectief uitvoeren. Het meest ver gaan twee klinieken in Colorado en New Mexico, die een abortus willen uitvoeren tot en met de 32ste week van de zwangerschap, en een ziekenhuis in Washington D.C. dat de ingreep uitvoert tot 36 weken. De wet die eind januari door Cuomo werd ondertekend laat de ingreep ook toe aan ‘gezondheidswerkers’ die geen dokter zijn.

Dr. Leana Wen, voorzitter van Planned Parenthood heeft herhaaldelijk laten weten dat ze er van overtuigd is dat abortus een ‘basis mensenrecht’ is, en dat ze er elke dag voor wil vechten. Bij de klinieken van Planned Parenthood werden vorig jaar 332.757 abortussen uitgevoerd, en dat waren er ruim 11.000 meer dan het jaar ervoor.

Terwijl de staat New York de mogelijkheden voor abortus sterk hebben uitgebreid, heeft de Republikeinse regering van North Carolina een wet voorgesteld die abortus illegaal maakt vanaf de 13de week. Keith Kidwell zei: “We moeten samen werken aan het elimineren van abortus, niet aan het uitbreiden van de wet die tot een punt gaan dat we kinderen en ziekenhuisbedden vermoorden. Lakse wetten hebben geresulteerd in niets minder dan een genocide, dus we willen vandaag een boodschap de wereld insturen”. Als de wet, die eind 2019 van kracht zou worden, goedgekeurd wordt, zal het de strengste van de Amerikaanse staten. Ook in de staat North Carolina komt er stevige tegenstand van Planned Parenthood. Woordvoerster Alison Kiser ergerde zich aan het feit dat een verbod op abortus de vrouw als schuldige stigmatiseert en uiteindelijk zou kunnen leiden tot een verbod op iedere abortus. Terwijl de Republikeinen alles in het werk stellen om de mogelijkheid van abortus te beperken, dromen Democraten ervan om ook in deze staat zwangerschapsafbreking tot aan de geboorte mogelijk te maken.

Het zal duidelijk zijn dat de Amerikaanse samenleving bijzonder verdeeld is over de kwestie ...

(bronnen: The New York Times, The Christian Post)

Nieuwsbrief