slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Sneller Bijbels vertalen door nieuwe technologie

LogoSILDe Wycliffe Bijbelvertalers hebben een opmerkelijke ontwikkeling aangekondigd waardoor de vertaling van de Bijbel een stuk sneller zal kunnen gaan. Het programma, ‘ParaText Lite’ is speciaal voor smartphones ontworpen en wordt beschouwd als revolutionaire software. Het betreft een gezamenlijk project waarin ook SIL International (Summer Institue of Linguistics) participeert.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe software is, volgens Doug Hennum, verantwoordelijke voor innovatie en informatica bij Wycliffe dat er bij het vertaalwerk veel minder behoefte is aan Westerse christenen die naar een verafgelegen zendingsveld vertrekken en dat er veel meer een beroep kan worden gedaan op de plaatselijke bevolking. In een interview met The Christian Post liet hij weten dat het in de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de gelovigen van het land zelf steeds meer verlangden om het vertaalwerk zelf te kunnen doen. In plaats van alleen de Westerse vertalers te ondersteunen, willen ze nu meer en meer leren om het zelf te doen.


Het programma ParaText Lite is een versie van de software ParaText die kan werken op een tablet of een smartphone. Dergelijke apparaten komen steeds meer voor in afgelegen gebieden in Afrika en op Papoea Nieuw Guinea. Het is geen uitzondering meer om een Maori-krijger te zien in traditionele kleding, met een speer in de ene hand en een smartphone in de andere. Hennum: “Ik was er helemaal van ondersteboven toen ik overal waar we gereisd hebben – we waren toen midden in Congo – we hetzelfde zagen. Ze hebben allemaal een smartphone en ze weten de technologie te gebruiken. Maar als je ze achter een computer zet, dan weten ze niet wat ze er mee moeten doen”.
De logische conclusies was om de software die voor computers was ontwikkeld zodanig aan te passen dat ze op een smartphone zouden kunnen werken. “Die tools hebben ze bijzonder snel opgepikt. Dat geeft hen enorme mogelijkheden om de Bijbel te vertalen”. Hennum ziet in deze ontwikkelingen enorme mogelijkheden om het Bijbelvertaalwerk veel sneller te laten verlopen. Uiteraard kunnen er ook negatieve aspecten aan het veelvuldige smartphonegebruik zitten: “Techniek kan voor goede en voor slechte dingen gebruikt worden. Jongeren kunnen ook verslaafd raken aan digitale apparaten. Terwijl de jeugd in het Westen zowat bedolven worden met technologie en apps, met computers, tablets en smartphones, komen de moderne communicatiemiddelen nog maar net ter beschikking van de bevolking in in het midden van Afrika. Daardoor kunnen mensen contacten leggen met de rest van de wereld en dat geeft in zekere zin een groter gevoel van eigenwaarde. Tot voor kort waren ze enorm geïsoleerd”.

Als de nieuwe technologie gebruikt kan worden om de voortgang van het evangelie te versnellen, dan vindt Wycliffe dat een positieve ontwikkeling. Hoe dan ook zullen nieuwe vertalingen steeds sneller verschijnen. Ook zal een vertaling sneller geaccepteerd worden wanneer die door de inspanningen van de eigen mensen van het land is gemaakt.

Onlangs vierde Wycliffe hun 1000ste vertaling. Om het in perspectief te zien: over de eerste 500 deed de organisatie 67 jaar, over de tweede 500 slechts 17 jaar. En het tempo neemt toe. Hennum: “Ons doel is dat er voor alle talen waarin er nu nog geen Bijbel beschikbaar is, het vertaalwerk ten laatste in 2025 van start gaat”.


(bron: The Christian Post)

Nieuwsbrief