slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Aangenaam kennismaken ...

InterCom190322 HopeForEuropeEen week lang netwerken in Talliinn

370 mensen, uit 37 landen, verdeeld over 17 tracks. Het zijn enkele getallen die weergeven wat de omvang van de Hope for Europe-conferentie in Tallinn was. De bijeenkomst die door de Europese Evangelische Alliantie (EEA) georganiseerd was, had tot doel evangelische christenen die op een aantal terreinen actief waren, samen te brengen om in de eerste plaats van elkaar te leren en zo nieuwe inspiratie op te doen. Er waren ook een aantal deelnemers uit Vlaanderen. Een van hen was Patrick Couchement, voorganger van de Evangelische Kerk van Brugge. Hij maakte een heel geslaagde conferentie mee, al bleef hij hier en daar wel op z’n honger zitten …

Patrick heeft al lang een voorliefde voor Oost-Europa en de voormalige communistische landen. Een bijeenkomst in Tallinn, de hoofdstad van Estland sprak hem dus zeker aan. Hij was overigens aangenaam verrast dat er zoiets als een Europese Evangelische Alliantie bestond – dat was dus een eerste aangename kennismaking.

 

Dat de EEA er ter gelegenheid van de Algemene Vergadering voor had gekozen om het dit jaar niet bij een ‘zuiver zakelijke’ bijeenkomst te houden, maar juist de inbreng uit de vele werkgroepen vooropstelde, maakte de conferentie extra boeiend. Het programma gedurende de week zag er in grote lijnen als volgt uit: in de voormiddag een dagopening, telkens verzorgd door een andere spreker, waarna de deelnemers zich elk in hun specifieke track verzamelden. Ook in de namiddag was er volop gelegenheid om te netwerken, ook buiten de eigen track. In de avond was er dan weer een gezamenlijk activiteit.

Als verantwoordelijke voor een kerk in een van de Vlaamse centrumsteden, had Patrick voor de track ‘cities’ (steden) gekozen. Deze werkgroep probeerde iedereen bijeen te krijgen die betrokken was bij een ‘stadsbediening’. Samen onderzochten de deelnemers de specifieke behoeften van stedelingen en werd er gekeken naar verschillende modellen om in hun noden te voorzien. Uitgangspunt bij dit alles: Wij geloven dat steden veranderd kunnen worden als Gods volk zich verenigt en gaat bidden. Het netwerk organiseerde in de afgelopen jaren ook al consultaties in Parijs, Marseille, Barcelona, Manchester, Birmingham, Athene, Berlijn, en nog een aantal andere Europese grootsteden. Steeds werd er gekeken naar nieuwe methoden en benaderingswijzen.

Terwijl het grootste deel van de conferentie een zeer positieve indruk maakte, was Patrick wat minder enthousiast over de track die hij gekozen had. Hier werd een probleem duidelijk, dat wel vaker te zien is wanneer vanuit de Vlaamse situatie op het Europese forum terecht komen. Veel landen werken immers op een veel grotere schaal dan hetgeen we in ons land gewend zijn. Om te beginnen zijn de steden dikwijls veel groter – bedenk bijvoorbeeld dat een stad als Londen alleen al meer inwoners heeft dan heel Vlaanderen. Op kerkelijk vlak stelt zich een soortgelijk probleem. Patrick: “Het is natuurlijk wat overdreven, maar als je de bezoekers van alle evangelische kerken in Brugge samentelt, dan kom je misschien aan de omvang van een ‘celgroep’ van een van de grote gemeenten in die steden”. Wanneer je de enorme mogelijkheden van sommige andere landen ziet, kan dat zowel ispirerend als ontmoedigend werken. Toch is het belangrijk om daarbij te beseffen dat er heel wat Europese landen zijn, waar de aanwezigheid van evangelische christenen procentueel niet zo heel veel groter is dan in België. Een ander minpunt was misschien ook de sterke nadruk op de kracht van samenwerking. Patrick: “Ik vind de samenwerking op zich niet slecht, maar er werd weinig aandacht besteed aan de mogelijke nadelen, bijvoorbeeld het feit dat je soms heel wat van je eigen identiteit moet opgeven. Ik ben zeker niet tegen dergelijke contacten – ik ga in Brugge ook naar de oecumenische vergadering – maar ik had van de EEA toch meer aandacht verwacht voor een echt evangelische aanpak. In sommige landen gaat men wel ver buiten de eigen kring. En het is ook niet zo dat de kracht van het geloof op zich de steden kan veranderen”.

De uiteenlopende vormen van aanbiding tijdens de conferentie hebben in ieder geval een bijzonder positieve indruk op Patrick gemaakt: “Het feit dat iedere dag er een andere groep de aanbidding kwam doen, telkens met een andere stijl, was heel verrijkend. Dat ging van klassiek tot modern, er was dans, kunst. Ik heb er enorm van genoten, bijvoorbeeld ook van de zigeunermuziek. Mensen hebben vaak een bepaald beeld van lofprijs, vooral gebaseerd op de manier waarop het in de eigen kerk gebeurt. Maar er is zoveel meer. Bijvoorbeeld iemand die gedurende drie dagen God aanbeden heeft door een kunstwerk op het podium te maken terwijl de dienst bezig was. Dat was een expressie naar God toe, net zoals iemand dat deed door dans, of door instrumentale muziek. Als mensen echt God aanbidden, dan kun je dat in die vormen echt merken”.

Ieder land heeft zo z’n specifieke manier van werken. Omdat het werk in Vlaanderen over het algemeen kleinschalig is, wordt er van de werkers vaak verwacht dat ze heel wat verschillende taken kunnen uitvoeren. Men is hier niet zo sterk ‘gespecialiseerd’ in een of andere taak. In sommige landen kunen je ‘alleen maar’ aanbiddingsleider zijn, of jeugdpastor. Hier moeten voorgangers vaak een veelheid aan functies combineren. Patrick kan daar van meespreken: zelf is hij actief als leider in de gemeente, brengt hij ook enkele dagen per week door als presentator van het programma’ Door de Bijbel’ van TWR en is hij als vrijwilliger ook verantwoordelijk voor CMA, een christelijke motorrijdersvereniging. In sommige andere landen kijken ze vreemd op van zo’n combinatie. Maar juist die veelzijdigheid kwam hem in Tallinn van pas, omdat hij met heel wat ‘collega’s’ kon kennismaken. Al bij al was deze week dus een aangename tijd: “Ik heb interessante gesprekken gehad met de mensen, ik heb veel bijgeleerd, de bijeenkomst was heel positief, vaak ook in de kleine dingen. Ik heb veel gehaald uit de preken en heb daar ook dingen van kunnen delen in mijn eigen gemeente”.

Meer info over Hope for Europe is te vinden op de website van de organisatie. Www.hopeforeurope.org.
Nieuwsbrief