slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zijn alle godsdiensten goed voor God?


InterCom181030 GodAccepteertMeerdereReligiesEen nieuwe studie, uitgebracht door Ligonier Ministries toont aan dat een meerderheid van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat God de aanbidding van alle religies aanvaardt. Daarmee wordt openlijk getwijfeld aan een van de kernpunten van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus de enige weg naar de Vader is.
Chris Larson, voorzitter van Ligonier Ministries zegt dat de resultaten van de studie, die werd uitgevoerd door LifeWay Research laat zien dat er dringend nodig is aan duidelijk onderwijs rond Bijbelse leerstellingen. “Het onderzoek toont de dringende behoefte aan een moedige bediening die het historische christelijke geloof onderwijst. Het is nooit populair geweest om te spreken over de zondigheid van de mensen of over de exclusieve aanspraken van Jezus Christus, maar juist in deze donkere tijden moet de wereld het licht van het evangelie zien. Het is ontmoedigend hoevelen binnen de evangelische kerken niet goed weten wat de Bijbel leert. We hopen dat dit onderzoek de plaatselijke kerken wat meer inzicht geeft over wat de mensen op de kerkbanken eigenlijk denken”.


Het onderzoek vond plaats onder 3000 Amerikaanse evangelische christenen en ging na hoe deze mensen stonden ten opzichte van een aantal theologische standpunten. Een van de stellingen was: “God accepteert de aanbidding van alle religies, inclusief het christendom, Jodendom en islam”. Zo’n 51 procent van de ondervraagden waren het eens met deze uitspraak, terwijl 42 procent het oneens was. Een onderzoek van twee jaar geleden liet nog zien dat 49 procent van de ondervraagden de stelling onderschreef, terwijl 43 procent dat niet deed.

“De Bijbel laat duidelijk zien dat het evangelie de enige weg tot redding is en dat God geen andere manieren accepteert. Het is alleen door Jezus Christus en de Heilige Geest dat we de Vader kunnen aanbidden in geest en in waarheid (Joh. 4:24)”, is het standpunt van de onderzoekers.

Andere opvallende resultaten van het onderzoek: de meerderheid van de ondervraagde evangelische christenen gelooft dat de mens van nature goed is en dat Jezus de eerste en belangrijkste schepping van God de Vader was (78 procent was het eens met deze stelling). Twee jaar geleden was dit nog ‘maar’ 71 procent.

“Deze resultaten laten de grote nood zien aan een duidelijke Christologie, zeker nu de resultaten nog slechter zijn dan in 2016. Er is een algemeen gebrek aan duidelijk onderwijs rond de persoon van Jezus Christus. De kerk van de eerste eeuwen heeft juist zo hard gestreden om tot een correcte theologie te komen”, aldus Ligonier Ministries.

Nieuwsbrief