slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Met dank aan de Ahmadiyya-moslims

InterCom181030 WEAAmmadiyyaMoslimsProfessor Thomas Schirrmacher, WEA-secretaris Theologische Zaken en directeur van het International Insitute for Religious Freedom (IIRF) bedankte de 40.000 deelnemers van een jaarlijkse conferentie van Ahmadiyya moslims in Karlsruhe voor het feit dat ze zich openlijk hebben uitgesproken voor het respecteren van de vrijheid van godsdienst. Deze groep moslims werd in Pakistan geconfronteerd met doodsbedreigingen en vluchtte daarom naar Duitsland. Daar genieten ze niet alleen van de vrijheid van godsdienst, ze spreken zich ook openlijk uit ten voordele van die vrijheid en ze keren zich tegen elke vorm van dwang en geweld op godsdienstig vlak.


Tijdens de conferentie riep Schirrmacher ook Pakistan op om de grondwet te veranderen waarin staat dat de islam de staatsgodsdienst is, dat alleen moslims over alle rechten beschikken en dat Ahmadis geen echte moslims zijn. Uit hoofde van zijn functie bij de WEA had hij ook een ontmoetring met ‘Zijne Heiligheid’ Mirza Masroor Ahmad, de vijfde kalief van de Ahmadiyya moslims/ Dit keer ging de ontmoeting door in het hoofdkantoor van de kalief in Londen. De gesprekken draaiden rond de gezamenlijk strijd voor godsdienstvrijheid.

Leidinggevende personen binnen de Ahmadiyya gemeenschap spraken hun dank uit ten opzichte van de International Society for Human Rights (ISHR), de IIRF en de World Evangelical Alliance vanwege hun inspanningen om de Ahmadiyyas wereldwijd te beschermen en hun herhaalde protesten bij de Pakistaanse regering tegen de vervolging van deze moslims.

Schirrmacher had de vijfde kalief in 2014 al in Karlsruhe ontmoet en toen gesproken met de mensen die alle vormen van geweld ten opzichte van andersdenkenden verwerpen. In dat opzicht zijn de Ahmadiyyas een goed voorbeeld voor de moslims die zich wel van geweld bedienen. Voor Schirrmacher is het duidelijk dat op veel plaatsen de Ahmadiyyas de eerste slachtoffers zijn, direct gevolgd door de christenen. Dat geldt zeker in landen als Pakistan en Indonesië.

De vervolging in Soennitische landen, en zeker in Pakistan, is gebaseerd op de lering van Mohammed dat er geen verdere profeten zouden zijn. Aanhangers van bepaalde variaties van de islam die wel andere profeten kennen, worden over het algemeen nog harder gediscrimineerd dan Joden en Christenen. Ze worden als heidenen beschouwd en afgodenaanbidders.

In tegenstelling tot de grote meerderheid van de Soennitische en Sjiïtische theologen, voert de Ahmadiyya moslimgemeenschap actie te voordele van godsdienstvrijheid en verwerpt ze in alle gevallen geweld als middel om de islam te verspreiden.


(bron: WEA)

Nieuwsbrief