slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Rwanda sluit 8000 kerken

InterCom180922 RwandaDe regering van Rwanda gaat door met het sluiten van kerken omdat ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten die begin dit jaar waren vastgelegd. Kerken die verder willen blijven doen, krijgen momenteel bijkomende verplichtingen opgelegd. Over het algemeen worden de maatregelen gezien als pogingen om de agressief seculiere standpunten van de regering duidelijk te maken. Volgens het regeringsgezinde ‘KT-press’ zijn er inmiddels al meer dan 8000 kerken gesloten.

Een plaatselijke correspondent vertelde aan World Watch Monitor vertelde dat alle kerken een zelfde lot treft en dat ook kerken die over voldoende middelen beschikken, worden getroffen. Er is een geval bekend waar een kerk werd gesloten tijdens een huwelijksviering: het koppel en de genodigden kregen te horen dat ze moesten vertrekken omdat de kerk gesloten werd.

 

Een andere kerk mocht geen diensten (en kringen) meer houden in een school, nadat eerder al hun kerkgebouw gesloten was. De reden waarom de overheid de kerk gesloten had, was omdat de ramen en deuren van hout waren in plaats van metaal en dat het dak net iets te laag was. “Het zag er aanvankelijk naar uit dat de plaatselijke autoriteiten voldoende vrijheid hadden om te beslissen in hoeverre de nieuwe vereisten toegepast moesten worden, maar degenen die eerder tolerant waren, worden nu geviseerd en hebben de opdracht gekregen om strikter te worden. In een district werden alle bijeenkomsten van de kerk verboden en mogen de gemeenteleden zelfs niet meer in huisgroepen samenkomen”. Sommige gelovigen moeten nu meer dan 20 kilometer reizen om nog samen te kunnen komen.

Vereisten
De eisen aan de kerken worden voortdurend veranderd en de controle er op verstrengd. Zo liet overheid een kerk midden tijdens een samenkomst sluiten omdat de toieletten zich te dicht bij de ingang van de kerk bevonden. De kerk had nochtans al aan 80 procent van de vereisten beantwoord en was niet op de hoogte van de nieuwe maatregelen. De aanpassingen kosten doorgaans veel en veel kerken hebben al behoorlijk grote leningen moeten aangaan, of moesten een beroep doen op zakenlieden.
De toegangswegen naar de kerk moeten verhard worden, de muren en plafonds moeten gepleisterd worden – stenen mogen niet langer zichtbaar zijn. Ook moet iedere kerk beschikken over bliksemafleiders. Ook aan de voorgangers worden nieuwe eisen gesteld: ze moeten een academische theologische graad hebben, en die moet door een erkend instituut zijn afgeleverd. Dergelijke instellingen mogen dan weer niet alleen theologie onderwijzen, maar ook wetenschappen en theologie. De meeste Bijbelscholen voldoen niet aan die eis en zijn niet langer erkend. De wetten worden overal toegepast, hoewel ze officeel gezien nog altijd niet zijn  goedgekeurd. In de meeste gevallen krijgen de kerken slechts 15 dagen om zich in orde te stellen – een termijn die veel te kort is.

Seculier land
In Rwanda wordt godsdienstvrijheid gegarandeerd door artikel 37 van de grondwet die in 2003 werd goedgekeurd en aangepast in 2015. Profesoor Anastase Shyaka, CEO van de Rwanda Governance Board beweerde dat de kerken konden blijven functioneren, ook al was hun gebouw gesloten, en dat ze op die manier nog altijd godsdienstvrijheid hadden. Intussen wordt alles in het werk gesteld om het land en de overheid zo snel mogelijk te seculariseren. Gebed in regeringsgebouwen, ooit heel normaal, is nu verboden. Verwijzingen naar het christelijke geloof werden uit de Grondwet geschrapt. Tijdens een recente herdenking van de genocide mochten pastors en priesters geen toespraken meer houden (voordien was dat wel de gewoonte). Alleen als een evenement door een kerk georganiseerd wordt, mag dit  nog wel.

Twee zondagen per maand worden de hoofdwegen afgesloten, zodat veel mensen de kerk niet meer kunnen bereiken. Logischerwijs daalt het kerkbezoek. Op hetzelfde moment dat de kerken willen samenkomen, worden activiteiten van het Rwandese Patriottische Front georganiseerd en de bevolking is verplicht die bij te wonen. In principe gelden dezelfde regels voor moslims, maar inde praktijk is dat niet het geval. Islamitische geestelijke hebben duidelijk gemaakt dat ze in beroep zullen gaan als hen verboden wordt de oproep tot gebed te laten klinken. Tot nu toe wordt dit nog altijd toegelaten.

Er heerst veel vrees onder de kerkleiders van Rwanda; Kort na het afkondigen van de nieuwe maatregelen werden 6 voorgangers gearresteerd op beschuldiging van samenzwering. Ze werden inmiddels vrijgelaten; de arrestatie was voornamelijk bedoeld om aan andere kerkleiders duidelijk te maken dat ze zich niet moesten verzetten.

De conclusie lijkt voor de hand te liggen: het gaat slecht met de godsdienstvrijheid in Rwanda en er dient actie ondernomen te worden – niet in het minst door volhardend gebed voor de leden van de getroffen kerken.

(bron: World Watch Monitor, Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief