slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Argentijnse senaat blokkeert nieuwe abortuswetgeving

InterCom180922 AbortusArgentinieIn verschillende Zuid-Amerikaanse landen is er een verschuiving wat betreft de houding ten opzichte van abortus. In de regio is zwangerschapsafbreking alleen toegestaan in Uruguay en Cuba. Dit jaar nam het Parlement van Argentinië met een nipte meerderheid (129 voor, 125 tegen) een wet aan die het mogelijk maakte dat een zwangerschap legaal en kosteloos kon worden afgebroken in de eerste veertien weken. Tot dan toe was de wet van 1921 van kracht die abortus alleen toestond wanneer het leven van de moeder in gevaar was of wanneer de zwangerschap het gevolg was van een verkrachting.

De pro-abortus lobby van Argentinië heeft veel werk verricht om de nieuwe wet mogelijk te maken. Het voorstel leidde tot een diepe verdeeldheid in de samenleving. De Rooms-katholieke kerk in het land staat sterk (naar schatting 70 procent van de bevolking noemt zichzelf katholiek) en het feit dat de huidige paus uit Argentinië komt, geeft het debat een aparte dimensie. Hij noemde abortus een wreedheid en hij vergeleek de uitvoering ervan met nazipraktijken. Volgens de Argentijnse krant Clarin zou paus Franciscus tegenstanders van de wet in de Senaat aangespoord om twijfelende medesenatoren onder druk te zetten. De voorzitter van de Argentijnse bisschoppensynode, monseigneur Oscar Ojea, noemde abortus ronduit ‘het vermoorden van een mens door een ander mens’. Ook de Protestants-Evangelische Kerk in Argentinië is uitgesproken tegenstander van de abortuswet. In Argentinië maken de ‘evangelicals’ 15 procent van de christenheid uit.

Conservatieve Senaat
Na de goedkeuring in het Parlement moest de wet ook door de Senaat geraken. Ook hier liet de Kerk haar afkeuring merken: in de kathedraal van Buenos Aires werd tijdens het debat en de stemming in de Senaat een eredienst gehouden. Tegelijk kwamen tienduizenden actievoerders van de pro-abortusbeweging op straat. Na een debat dat 16 uur duurde, stemden 38 senatoren tegen, 31 voor en waren er twee onthoudingen. Daarmee haalde de wet het niet. Waar de stemming in het Parlement door pro-abortusmanifestanten nog met veel gejuich begroet werd, was er bij hen nu een diepe ontgoocheling. Toch was de uitslag niet helemaal onverwacht, aangezien de meeste senatoren conservatief zijn. Voorstanders van een ruimere abortuswetgeving blijven hoopvol wat betreft een wetswijziging in de toekomst. Volgend jaar zijn er immers verkiezingen en dan zou de samenstelling van de senaat drastisch kunnen veranderen. Vanaf dat moment moet de senaat immers voor minstens 50 procent uit vrouwen bestaan en dat zou een garantie kunnen zijn dat de wet er dan wel doorkomt. Voorstanders zijn hoe dan ook positief over de ontwikkelingen in de Argentijnse samenleving: “We zijn teleurgesteld, maar ook blij. We hebben zo veel mensen op straat gekregen. We hebben het gevoel dat deze maatschappelijke discussie is gewonnen door de feministische beweging. Het onderwerp domineert al heel lang het publieke debat en het staat nu echt op de agenda. Het taboe rond abortus is doorbroken”.

Illegale abortussen risicovol
Volgens schattingen bedraagt het aantal illegaal uitgevoerde abortussen in Argentinië jaarlijks tussen 300.00 en 500;000. Officiële cijfers hierover ontbreken maar er zijn wel statistieken over moedersterfte: in 2016 waren er 245 gevallen, waarvan 43 als gevolg van een abortus of miskraam.
Vrouwenbewegingen benadrukken het belang van seksuele voorlichting: “We hebben een wet die seksuele voorlichting garandeert voor alle leerlingen op school, maar die wordt niet gehandhaafd. Ook daar moeten we aan werken, zodat ongewenste zwangerschappen en dus abortussen worden voorkomen”.

Daarnaast wordt er ook veel promotie gemaakt voor de abortuspil, waarmee vrouwen zelf hun zwangerschap kunnen beëindigen: “We gaan vrouwen voorlichting geven over deze pil en waar je die kunt krijgen. Het is van de belangrijkste middelen die we hebben om de sterfte door illegale abortussen te voorkomen”.

Buurlanden
De ontwikkelingen in Argentinië worden nauwlettend gevolgd in de buurlanden. In Chili, waar de wet sterk lijkt op die van Argentinië, wordt ook actie gevoerd om de praktijk legaal te maken. De dertigjarige Cristina Heinsohn Bulnes stelde: “Wat daar gebeurt , kan de weg vrijmaken voor ons om het onderwerp in de Eerste en Twee Kamer te krijgen. Ik heb als vrouw het recht om te beslissen wat ik met mijn lichaam wil doen. Maar op dit moment is dat niet helemaal mogelijk in Chili. Daarom doe ik mee aan de protesten”. Volgens Bulnes hebben Chileense vrouwen geen keus als het gaat om kinderen krijgen: “Als ze jong zwanger worden, hebben ze geen keuze voor een alternatief, behalve thuisblijven en de kinderen opvoeden”.
In het andere buurland van Argentinië, Brazilië, waar de Rooms-katholieke kerk het leven domineert en waar er ook een snelgroeiende evangelische aanwezigheid is, lijkt de versoepeling van de wet ver weg. De landen waar de het verbod op abortus het sterkst is, liggen in Midden-Amerika: In de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Nicaragua en Honduras is abortus in alle gevallen verboden.

(bron: De Volkskrant, Nos, The Guardian, Vrtnws.be)

Nieuwsbrief