slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Eén lichaam, veel leden

LogoHopeForEuropeTallinn2018Hope For Europe verzamelt evangelische leiders in Tallinn

De Evangelische Alliantie is niet een zaak van Vlaanderen alleen. In vrijwel alle Europese landen, maar ook wereldwijd, zijn er nationale allianties die zich inzetten voor de evangelische christenen in hun land. In een aantal landen zijn er sterk uitgebouwde allianties met (veel) personeel, op andere plaatsen zijn ze eerder beperkt. Net zoals christenen versterkt kunnen worden door lokale samenwerking, kan dat ook op internationaal vlak. Dat is het doel waar de Europese Evangelische Alliantie zich voor inzet. Dit jaar krijgen de inspanningen een extra dimensie door middel van de Hope for Europe-conferentie in Tallinn. In oktober worden vertegenwoordigers uit alle hoeken van Europa – en dus ook uit Vlaanderen - verwacht in de hoofdstad van Estland.


Het concept ‘Hope for Europe’ bestaat al langer en is deels geïnspireerd door de bijeenkomsten van de Lausanne beweging. Die organiseert wereldwijde conventies met duizenden deelnemers vanuit de hele wereld rond een reeks actuele onderwerpen. Het initiatief van de EEA is kleinschaliger – het is alleen op Europa gericht – maar het concept is hetzelfde: samen nadenken over tal van thema’s die de evangelische wereld aanbelangen.
Het thema van Hope for Europe is ‘Eenheid in verscheidenheid’. Dat slaat in de eerste plaats op de evangelische christenen, maar is evenzeer van toepassing op de Europese samenleving in het algemeen. In de landen van ons continent zijn er bijvoorbeeld heel uiteenlopende meningen over zaken als vluchtelingen, nationalisme, populisme en dergelijke. Er is een verdeeldheid zichtbaar tussen Noord en Zuid, maar evengoed tussen Oost en West. Hoe we daar als christenen mee omgaan, is een vraag die centraal zal staan tijdens de conferentie.
Het is niet de bedoeling dat er tijdens de week in Tallin alleen wordt geluisterd naar sprekers: er zal eerder ruime gelegenheid geboden worden om te leren van elkaar en om een uitgebreide inbreng te hebben. Het evenement is daarom opgedeeld in een reeks ‘tracks’: werkgroepen die deelnemers met gelijklopende interesses en activiteiten samenbrengen. Die tracks situeren zich op gebieden als kunst, zending, kinderwerk, onderwijs, handicap, rentmeesterschap, evangelisatie, mensensmokkel en seksuele uitbuiting, gezondheidszorg, media, enzovoorts. Iedere ‘track’ heeft specifieke doelstellingen, maar de workshops zijn in de eerste plaats bedoeld om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en mogelijkheden tot samenwerking – over de grenzen heen – te ontdekken.
Meer info: www.HopeForEurope.org

Nieuwsbrief