slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Met één stem tegen seksslavernij

InterCom180121 EFNConferentieSeksSlavernijBerlijnHet Europese Vrijheidsnetwerk (European Freedom Network) bestaat uit meer dan 200 partnerorganisaties. Tijdens de ‘Bridge 2017’-conferentie kwamen experts, overlevenden, actievoerders en andere christelijke werkers samen om hun expertise te delen. De ontmoeting was niet toevallig in Berlijn – het is de stad met een van de hoogste aantallen prostituees, waarvan veel het slachtoffer zijn van mensenhandel. 

Het European Freedom Network kwam voor het eerst samen in Stockholm, in 2011. Er waren toen 10 mensen aanwezig. In de afgelopen jaren is het netwerk sterk gegroeid (meer dan 100 nieuwe partners alleen al in 2017) en in Berlijn kwamen meer dan 450 mensen samen. Ze hebben allemaal een verlangen naar gerechtigheid en een gemeenschappelijke christelijke levensbeschouwing. De centrale vraag was hoe deze mensen beter samen konden werken en met één stem spreken. 

Het vrijheidsnetwerk hecht een groot belang aan relaties en aan het uitwisselen van ervaringen. De basis van alles is de gemeenschappelijke passie om vrouwen te helpen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Er zijn allerlei werkgroepen op het gebied van educatie, gezondheid, onderzoek, vluchtelingen, pornografie, maar ook gebed. De bedoeling daarvan is om tot onderbouwde standpunten en acties te komen, die aan internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties gepresenteerd kunnen worden.

Het unieke, christelijke aspect van EFN werd duidelijk in de dagopeningen: samen bestudeerden de deelnemers Bijbelse voorbeelden van Esther, Dorcus, Anna en Jezus. Aan de andere kant werd ook uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden om acties te ondernemen samen met niet-christelijke organisaties. Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er al ondernomen wordt, waren er twee namiddagen gereserveerd om de situatie in de verschillende landen te evalueren. Er was ook een uitwisseling van materialen door organisaties uit landen zoals Oostenrijk, Roemenië, Duitsland en de Verenigde Staten. Daar zaten interessante zaken tussen zoals een handboek voor tieners waaruit ze kunnen leren niet in de val van de mensensmokkelaars te trappen, maar ook podcasts in verschillende talen, speciaal gericht op prostituees. 

Om de intentie om zichtbaarder te zijn in de media, werd er ook een persconferentie gehouden waar de voorzitter van de Duitse groep ‘samen tegen mensenhandel’ , CDU-parlementslid Frank Heinrich een aantal vrouwen voorstelde die zich inzetten in verschillende initiatieven ter bestrijding van mensenhandel. De Bulgaarse Karina Hristove maakte duidelijk hoe meisjes in haar land zich al te gemakkelijk door mensenhandelaars laten overhalen, omdat succes in het leven gelijk staat met een hoog inkomen. Als ze dat wordt voorgespiegeld, zijn ze bereid veel te doen. Anne Abok uit Nigeria ging dieper in op de oorzaken van de uitbuiting van Afrikaanse vrouwen in Europa. Ze legde uit hoe ze als filmmaker de realiteit van seksuele slavernij wilde laten zien. Abok is er ook van overtuigd dat de christelijke boodschap veel te bieden heeft in een context van slavernij en onderdrukking. “We geloven dat de menselijke waardigheid gerelateerd is aan vrijheid en wij geloven dat vrijheid te maken heeft met het feit dat we gemaakt zijn naar Gods beeld”.

Pornografie en de kwetsbaarheid van tieners

In landen als Spanje stijgt de vraag naar betaalde seks heel sterk, en daar zijn verschillende oorzaken voor. De populariteit van pornografie en de overseksualisering van media en advertentieindustrie horen daar zeker bij. “We voeden onze kinderen op in een cultuur die oververzadigd is van wat zachte porno wordt genoemd”. 

De kwetsbaarheid van tieners is nauw verbonden met zelfbeeld en met de sociale media. Tieners worden ook gerecruteerd voor seksuele uitbuiting door zogenaamde ‘lover boys’, jonge mannen die de indruk geven een romantische relatie te beginnen, maar die uiteindelijk gewoon mensenhandelaars blijken te zijn. 

Er werd tijdens de conferentie ook uitgebreid gesproken over het Scandinavische model (dat in Zweden ontstond) dat seksuele uitbuiting wil tegengaan door de gebruikers van seksuele diensten te bestraffen. Over het algemeen steunt de EFN dat model, hoewel men ook beseft dat wetten altijd een cultuur weerspiegelen. In landen waar prostitutie min of meer aanvaard wordt – zoals Duitsland – moeten eerst de maatschappelijke waarden veranderen en gebaseerd worden op de vele negatieve effecten van prostitutie.

In Europa is 18 oktober anti-trafficking dag. Vanuit evangelische hoek was er onder andere de #DontShutYourEyes-campagne van EFN, maar er was ook een actie in de sociale media die meer dan 500.000 mensen bereikte. 

EFN nu een eigen juridische entiteit

Zes jaar na de start van het netwerk, is er nu ook een officiële wettelijke registratie: EFN is nu een erkende liefdadigheidsinstelling in Duitsland. De oprichting van een eigen juridische entiteit is een stap die het mogelijk maakt om verder door te groeien. Intussen werken de 200 organisaties verder aan een online platform waarop webinars en resources worden gedeeld en waar contacten kunnen worden gelegd en onderhouden.

(bron: EFN, Evangelical Focus)

 

 

Nieuwsbrief