slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nieuwe WEA-pleitbezorger bij Human Rights-missie in Geneve

InterCom180121 Wissam al SalibyDe Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft sinds 2012 een permanente vertegenwoordiging bij de Mensenrechteninstituten van de Verenigde Naties in Geneve (Zwitserland). De bedoeling is om er samen met de nationale allianties voor te zorgen dat de evangelische stem wordt gehoord in kwesties die te maken hebben met sociaal beleid en mensenrechten. Begin januari ging Wissam-al-Saliby, een Libanese mensenrechtenexpert aan de slag om het WEA-team te versterken. Hij is voltijds ‘Advocacy Officer’, of wel ‘pleitbezorger. De WEA stelde haar nieuwste medewerker voor door middel van een interview:

Kunt u uw levensverhaal in een notendop vertellen?

“Ik woon mijn hele leven al in libanon en maakte als kind de burgeroorlog mee. op mijn achttiende ben ik rechten gaan studeren aan de libanese universiteit. Later kreeg ik een studiebeurs en vervolgde ik mijn mastersopleiding in internationaal recht in Aix-en-Province. Ik heb tegelijkertijd ook heel veel geleerd van mijn betrokkenheid bij Libanese ngo’s. Mijn inzet in een maatschappij die probeert te bekomen van een burgeroorlog en die bestaat uit diverse culturen en godsdiensten heeft me enorm veel geleerd en heeft mijn een belangrijke invloed op mijn leven gehad.

 

Nadat ik in Libanon en omliggende landen het gewerkt op het vlak van opleiding en pleitbezorging in mensenrechtenzaken, ben ik in 2013 gaan werken voor het Arabische Baptisten Theologisch Seminary (ABTS) als hun directeur voor ontwikkeling en partnerrelaties. Ik voelde me aangetrokken om mijn door God gegeven talenten en ervaring aan te wenden in een strategische bediening. Ik heb daar ook mijn vrouw gevonden. In 2015 zijn we getrouwd en inmiddels zijn we de ouders van een meisje”.

Hoe is het om een internationaal, intercultureel gezin te zijn?

“Ik bewonder de familiewaarden van mijn vrouw en haar familie en de weloverwogen manier waarop zij met kinderen omgaan. Dat was echt heel anders dan wat ik gewend was in Libanon. maar wat me bovenal in mijn huwelijk is opgevallen, is hoeveel overeenkomsten hebben en hoe sterk onze waarden gelijk lopen, ook al komen we uit twee totaal verschillende werelden”.

Waarom bent u betrokken geraakt bij mensenrechten?

“Toen ik nog op de middelbare school zat, kocht een keer per week een nationale krant en een keer per maand Le Monde Diplomatique”. Ik voelde me al vroeg aangetrokken om iets aan onrechtvaardige situaties te doen en het lag dan ook voor de hand dat ik rechten ging studeren. Lezen en leren over wat er zich in de wereld afspeelde, was de eerste stap, alhoewel dat allemaal niet echt evident was op mijn leeftijd. Mijn betrokkenheid bij de ngo’s, in het bijzonder die welke zich bezighielden met de ongenezen wonden van de burgeroorlog, is bepalend geweest voor mijn verdere studies en mijn carrière”.

Wat denkt u van de evangelische familie in de toekomst?

“De evangelische kerk groeit, zeker in ontwikkelingslanden waar de kerk en de evangelische christenen in de minderheid zijn. Hoe meer deze opkomende kerken zich verbreiden, hier minder uitgesproken de verschillen tussen de denominaties zijn. Echter, als ik afga op mijn ervaring aan het ABTS, dan houdt die groei niet altijd in dat er een solide theologische basis wordt gelegd. Ik heb op het ABTS ook geleerd dat partnerschap, bruggen en relaties tussen de verschillende leden van het Lichaam van Christus essentieel zijn voor gemeentegroei en voor een degelijk theologisch fundament”.

Wat is uw mening op de theologie, wat betreft de visie op het politieke en openbare leven?

“De Bergrede, de gelijkenissen van Jezus en honderden passages in het Oude Testament kunnen ons helpen om te weten hoe we op kunnen komen voor wat rechtvaardig is en hoe we de rechten van de armen en de behoeftigen kunnen helpen. De Bijbel leert ons te zorgen voor de armen. Nergens staat er dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun armoede. Een van de verrassende teksten die ik onlangs ontdekte, staat in Ezechiël 16:49: Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet”. Dat is eigenlijk een sterke veroordeling van onze hedendaagse levensstijl. Daarom moeten we ons inzetten ten behoeve van de armen en de behoeftigen, van hen die verdrukt worden en die lijden”. 

Wat zijn de mogelijkheden van de WEA in Geneve, ook met het oog op de huidige wereldwijde politieke context?

“Het zal geen nieuws voor de mensen zijn dat de huidige wereldwijde politieke context nogal somber is. De Hoge Commissaris voor de Mensen Rechten van de VN, Zeid Ra’ad, zei onlangs dat hij geen tweede ambtstermijn had gewild indien er een gunstig klimaat voor pleitbezorging was geweest. Een steeds sterker wordend racisme in veel landen in de hele wereld is een grote bedreiging voor de minderheden, zeker de religieuze minderheden. In dergelijke omstandigheden moeten we iets van ons laten horen. De UPR (Universal Periodic Review, onderdeel van de VN dat de ontwikkelingen op het vlak van de mensenrechten wereldwijds opvolgt) beidt een goed geoliede machine die de burgermaatschappij een stem geeft op het vlak van verschillende uitdaging aangaande de mensenrechten”. 

Wat is uw advies aan nationale evangelische allianties als het aankomt op mensenrechten en dergelijke?

“Als we ons fair, feitelijk en accuraat uitspreken over mensenrechten op internationale fora, kan dat lokaal belangrijke effecten hebben. Ik ken nog niet zoveel van de nationale evangelische allianties, maar ik heb wel veel initiatieven op het gebeid van mensenrechten gezien in de Arabische wereld. Het moeilijk punt is vooral om een goede werkwijze te ontwikkelen. Verder is het ook belangrijk om de rechten van iedereen te bepleiten, niet alleen voor de godsdienstvrijheid van een specifieke groep, of voor de vrijheid van meningsuiting van een andere groep. Vrijheid moet er voor iedereen zijn en onze pleitbezorging moet dus ten dienste van allen zijn”.

U heeft zelf een burgeroorlog meegemaakt. Wat is uw advies aan mensen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden?

“Ik was 4 jaar oud toen gewapende groepen mijn school aanvielen. We bevonden ons op de speelplaats en door de explosie werd een meisje gedood. Zelf raakte ik gewond in min nek; ik heb daar nog altijd een litteken. De Libanse burgeroorlog was gruwelijk, net zoals alle oorlogen. De zondigheid van de mens bereikt nieuwe niveaus als alles instort. En toch was ik, zodra de burgeroorlog voorbij was, weer terug in mijn klas waar kinderen met verschillende achtergrond samenkwamen. Mij  advies is dan ook dat kinderen in klassen zitten waar de diverse maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn, of het nu gaat om religieuze of om etnische zaken. Laat ze samen zitten. Op die manier worden op heel jong leeftijd vriendschappen gemaakt. De kans dat ze dan later tegen elkaar gaan vechten, is heel klein”.

En wat is advies aan mensen die momenteel van moeilijke situaties te lijden hebben?

“In 2017 was het thema van de jaarlijkse conferentie van de ABTS ‘de kerk in gedesoriënteerde tijden’. Een van de besproken onderwerpen was hoe te reageren op lijden en vervolging. Wat ik van die conferentie heb meegekregen, is dat we als volgelingen van Christus onrechtvaardigheid moeten corrigeren en dat we genezing moeten brengen. Daarbij zijn we ons bewust dat economische en sociale vrijheden op zich niet het verlangen van mensen naar echte vrede kunnen brengen. Alleen het evangelie van vrede zorgt voor echte vrede, genezing en hoop. ik heb ook van die conferentie geleerd dat de kerk een profetische stem moet hebben. ze moet laten zien dat er een betere realiteit is dan welke we nu hebben, waar er een einde wordt gemaakt aan het lijden en waar verzoening kan plaatsvinden”.

 

Nieuwsbrief