slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Bestrijding kindersterfte Burundi

InterCom171218 KindersterfteBurundiTearfund maakt zich grote zorgen over de kindersterfte in Burundi. De ngo uit Vilvoorde maakt melding van een geslaagd pilootproject in de centrale provincie Gilega. Dat heeft er toe geleid dat Tearfund een akkoord heeft kunnen ondertekenen met de Belgische federale overheid, waardoor het project kan worden uitgebreid tot zes gezondheidsdistricten. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo is gestart met 80 procent van het programma te subsidiëren. Dat geeft enorme mogelijkheden, maar het houdt tegelijk in dat Tearfund voor de andere 20 procent moet zorgen – en daarvoor is er momenteel 23 000 euro (per jaar) tekort.

De vier belangrijkste ziektebedreigingen voor kinderen in Burundi zijn malaria, longontsteking, diarree en ondervoeding. Daarvan is malaria een van de belangrijkste doodsoorzaken (48 procent van de sterftegevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar).

 

Nog geen 20 procent van de kinderen slapen onder een muskietennet. Maar ook de andere dreigingen zijn ernstig; diarree komt bij zo’n 25 procent van de kinderen voor en bijna 17 procent wordt getroffen door longinfecties. Tearfund probeert op verschillende manieren iets aan de onrustwekkende situatie te doen: “Op basis van de resultaten van een nieuwe aanpak in omringende landen om de kindersterfte naar beneden te halen en op basis van de resultaten van een pilootproject van onze partner in Burundi, hebben we besloten om een vervolgprogramma op te zetten met de ICCM aanpak – dat staat voor Integrated Community Care Management. Daarbij worden lokale gezondheidswerkers speciaal opgeleid om in de gemeenschap zelf de vier belangrijke ziektebeelden  te diagnosticeren en te behandelen, zonder dat mensen zich over lange afstanden moeten verplaatsen naar een kliniek of een dispensarium. Deze benadering wordt uitgevoerd in overleg en in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid in Burundi.

De lokale bevolking in de gezondheidsdistricten die Tearfund wil bereiken, zal tevens gemobiliseerd worden worden om deel te nemen aan verschillende vormingen en trainingen om kennis te nemen van preventieve maatregelen om hun weerbaarheid te verhogen. Zo worden er speciale kookprogramma’s georganiseerd om de moeders met ondervoede kinderen te leren voedzame maaltijden te bereiden, om hun kinderen er weer bovenop te krijgen en te voorkomen dat ondervoeding zich opnieuw voordoet.

Wie dit project wil steunen, kan dat door een gift over te maken op rekening BE41 4359 1900 0110 van Tearfund, met de vermelding ‘Code 71002-Burundi’. Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u automatisch een fiscaal attest na het verstrijken van het boekjaar.

Meer info bij Tearfund https://www.tearfund.be/2017/11/14/dringend-verzoek/
 

Nieuwsbrief