slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

VN vragen afschaffing wetten godslastering

InterCom171106 UNBlasphemyAlle staten die een zogenaamde ‘anti-blasfemie’ of ‘godslasteringswet’ hebben, zouden die moeten afschaffen om zo de vrijheid van godsdienst en overtuiging te vergroten. Dat is de mening van Ahmed Shaheed, een expert van de Verenigde Naties op het vlak van mensenrechten. Dergelijke wetten worden vooral in moslimlanden gebruikt om mensen die zich niet aan de islam willen onderwerpen te kunnen berechten (en in een aantal gevallen zelfs tot de doodstraf te veroordelen).

“Wetten tegen godslastering, afvalligheid en bekeringen, die soms ten onrechte worden gepresenteerd als ‘anti-provocatie-regels’, dienen vaak als platforms die religieuze onverdraagzaamheid bevorderen”, aldus Shaheed naar aanleiding van de presentatie van zijn eerste rapport aan de Algemene Vergadering van de VN in New York.


“Ik dring er bij de staten die een dergelijke wetgeving hebben op aan om ze af te schaffen, want ze hebben een bijzonder negatief effect op de vrijheid van godsdienst”, benadrukte de expert, die hoopt dat dergelijke staten een gezonde dialoog over geloof en godsdienst willen opstarten. De Bijzondere Rapporteur over Vrijheid van Godsdienst en Overtuiging ziet wereldwijd een toenemende trend van religieuze onverdraagzaamheid en hoopt op een strijd tegen intolerantie.

“Vandaag de dag leeft driekwart van de wereldbevolking in landen waar de godsdienstvrijheid beperkt wordt of waar er een vijandige houding is op het vlak van geloof en overtuiging. Vaak ligt de oorsprong van maatregelen tegen de vrijheid – die leiden tot religieuze intolerantie – niet bij de overheid, maar bij drukkingsgroepen in de maatschappij”, stelde hij vast.

Onverdraagzaamheid komt voort uit extreme interpretaties van godsdienstige geschriften. Vaak is de vervolging het hevigst in situaties waar de onverdraagzaamheid sterk is en de wetgeving zwak. Dikwijls wordt ook angst gezaaid, waardoor sommige betwiste wetten noodzakelijk lijken. Geweldplegingen door extreme groepen – vaak in de naam van een godsdienst – vormen een grote bedreiging. De tendens dat sommige staten aan godsdienst een politieke dimensie geven, of geloof linken aan veiligheidskwesties maakt de zaak alleen maar erger.

“De rol die de overheid in deze materie speelt, wordt vaak over het hoofd gezien”, aldus Shaheed. “Op die manier wordt er een klimaat gecreëerd waarin extremisme goed kan gedijen”. De Bijzondere Rapporteur moedigde iedereen aan om de middelen die de VN ter beschikking heeft ook effectief te gebruiken in de strijd tegen de onverdraagzaamheid.

(bron: Human Rights Without Frontiers)

Nieuwsbrief