slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Niet altijd tolerant

FotJacksonAmanda01In de meeste democratische maatschappijen is men er trots op ‘tolerant’ te zijn. Verdraagzaamheid is een van de kernwaarden van de Westerse cultuur. Het streven is om de ander te begrijpen en zijn mening te respecteren – ook als die verschilt van onze opinies. We willen vooral niet veroordelen. Maar tolerantie kan inhouden dat we niets meer verkeerd vinden. Die houding zal niet altijd goed zijn. Amanda Jackson, uitvoerend directeur van de Vrouwencommissie van de World Evangelical Alliance wijst er op dat er grenzen zijn aan tolerantie …

Jackson vond opvallend genoeg haar inspiratie bij de Nederlandse coureur Thomas Dekker, die een indrukwekkende carrière in het wielrennen opbouwde, maar door verkeerde beslissingen verstrikt geraakte in een web van verboden middelen.

 

Een van de eerste stappen in dat proces was dat de ouders meegingen in de redenering van de wielerploeg, die stelde dat je alleen maar kampioen kon worden dankzij het gebruik van doping. Dekker herinnert zich dat zijn moeder haar lippen stijf op elkaar hield, in de hoop dat het allemaal wel goed zou komen. Ze wilde de wil van de toen 21-jarige Thomas om een groot wielrenner te worden, niet in de weg staan. Vier jaar later werd hij betrapt en voor twee jaar geschorst. Hij keerde terug in het wielercircus, maar werd nooit meer dan een gemiddelde renner. Het tolereren van illegaal gedrag had uiteindelijk een geruïneerde reputatie tot gevolg. “Ik vraag me af wat zijn ouders achteraf vonden van hun stilzwijgen”, vraagt Amanda Jackson zich af. Tegelijk stelt ze zich de vraag wat we nog meer verdragen om op korte termijn resultaat te krijgen of om er gewoon zelf beter van te worden. Hoe vaak laten we ons leiden door opiniepeilingen of gewoon de ‘mening van de straat’. Houden we liever onze mond als het  over normen en waarden gaat? “We prijzen onze ruimdenkendheid en tolerantie, en zijn er trots op dat we niemand veroordelen. Tegelijk trappen we in de val van het leven zonder de standaard van de tijdloze Waarheid”.

 

De media overspoelen ons met halve waarheden en onzorgvuldige verslaggeving. We hebben ons oordeel klaar over de standpunten van anderen en zien onze eigen opinie als open en eerlijk: “Ik zie dit voortdurend rondom mij wanneer het gaat over de gelijkheid van man en vrouw. Conservatieven beschouwen dat als belachelijk of extreem – typisch iets voor feministen en mannenhaters die zich alleen maar inzetten voor het recht op abortus. Aan de andere kant zien de ‘progressieven’ zich als de kampioenen van gelijkheid, die willen dat vrouwen het recht moeten hebben om hun eigen beslissingen te maken – en beschouwen iedereen die het daar niet mee eens is als ouderwets en wellicht ook gevaarlijk”. 

Het valt Jackson op dat onze tolerantie zich beperkt tot onze eigen ‘stam’: “Ik ben er zeker van dat de ouders van Thomas Dekker bedrog in de sport veroordeelden, maar het wel wilden toelaten wanneer het om hun eigen zoon ging. 

Als we het hebben over de gelijkheid van man en vrouw, kunnen we behoorlijk inconsequent zijn. “Mensen die vrijwillige abortus steunen zullen wel nooit het idee kunnen verdragen dat abortus niet het ideale antwoord is op een ongewenste zwangerschap en zullen niet willen discussiëren over de leugen van seksuele vrijheid en over de noodzaak – voor mannen en vrouwen – om verantwoordelijkheid te nemen. Mensen die radicaal tegen abortus zijn, kunnen de gedachte niet verdragen dat allerlei soorten meisjes ongewenst zwanger worden en dat we een grondig gesprek over seksuele vrijheid en verantwoordelijkheid nodig hebben”.

Amanda Jackson vraagt zich af of ze wel wil leven in een maatschappij die tolerantie misbruikt. Zij verlangt naar een maatschappij waar er op een oprechte manier over opinies gesproken kan worden en waar we elkaars verschillen kunnen verdragen – en tegelijk vast kunnen houden aan onze ideeën van goed en kwaad. “Ik wil een nultolerantie hebben ten opzichte van zelfingenomenheid, haat en arrogantie (of die nu van rechts of van links komt). En ik denk dat de Bijbel een goede plaats is om de waarheid te ontdekken”.

 

 

 

 

Nieuwsbrief