slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Samenwerking Lausanne en Operation World

InterCom170801 LausanneOperationWorldDe Lausanne Beweging en Operation World hebben een unieke samenwerking aangekondigd: samen willen ze krachten bundelen voor gebed voor de volken en voor wereldevangelisatie. Beide organisaties zijn al jarenlang betrokken bij gebed en zending en zijn er van overtuigd dat christenen overal ter wereld meer mogelijkheden zouden moeten krijgen om te bidden voor de naties. De mogelijkheid om samen te werken werd al een aantal maanden bestudeerd en de noodzaak van samenwerking werd onlangs nog benadrukt op een conferentie van ‘Lausanne’ in Wittenberg. Daar werd gebed en samenwerking genoemd als topprioriteit met het oog op een doorbraak in wereldzending.

Michal Oh, uitvoerend directeur van de Lausanne-beweging stelde het als volgt: “De bijeenkomst in Wittenberg heeft duidelijk onderlijnd hoe belangrijk partnerschap is. Het is de snelste en meest praktische respons wanneer we meer prioriteit voor gebed voor wereldzending willen. Geen enkele organisatie kan zo goed mensen mobiliseren voor gebed als Operation World. We zijn blij dat we op dit vlak nauw gaan samenwerken. Het is verheugend om te zien dat Operation World nog dichter bij de Lausanne-familie betrokken geraakt”.

Ook Operation World is enthousiast over de samenwerking. Co-directeur Jason Mandryk zei: “We zijn heel blij om het partnerschap met Lausanne verder uit te bouwen, aangezien zij zich meer willen engageren voor wereldwijd gebed. Bovendien is het belangrijk dat Lausanne over een enorm netwerk van sleutelfiguren beschikt. Bovenal is het ons verlangen dat deze samenwerking aantoont – in woord en daad – dat gebed inderdaad prioritair is. Samen kunnen we zien dat het lichaam van Christus sterker betrokken geraakt in het gebed voor de volken, en het op een heel niveau brengt”.

Juridisch blijft Operation World onderdeel van WEC (Worldwide Evangelisation for Christ), maar de Lausanne beweging krijgt de supervisie over de organisatie en haar medewerkers. WEC-directeuren Louis en Susan Sutton verklaarden: “Operation World bereikt enorm veel christenen wereldwijd. De Lausanne-beweging beïnvloedt grote delen van de wereldwijde kerk. De samenwerking van beide bedieningen zal op wereldniveau een enorme impact hebben. En welk gemeenschappelijk doel kan meer strategisch zijn en kan meer eer aan Christus geven dan wanneer Zijn volk zich wereldwijd verenigt door gericht en geïnspireerd gebed dat Zijn naam groot gemaakt zal worden onder alle volken?”

Een van de eerste gezamenlijke projecten is het opstellen van een wekelijkse gebedskalender. Die gebedsgids kan worden gebruikt in kerkbladen, op websites, op de sociale media, en dergelijke, zodat christenen op een geïnformeerde wijze het hele jaar door voor de zending kunnen bidden. De Lausanne-beweging promoot intussen al  de Operation World mobile app in haar eigen netwerk. De resources van Operation World worden sinds de jaren ’60 door miljoenen christenen gebruikt om voor de volken te bidden, en deze gratis app maakt de toegang tot de informatie nog beter beschikbaar.

De Lausanne-beweging is voortgekomen uit het Internationaal Congres over Wereldevangelisatie, dat in Lausanne (Zwitserland) werd georganiseerd door evangelist Billy Graham. John Stott was de belangrijkste architect van de Lausanne Verklaring. Het derde Lausanne Congres, dat in 2010 in Kaapstad (Zuid-Afrika) werd gehouden, bracht 4000 leiders uit 198 landen samen.
Operation World is vooral bekend van de regelmatige publicatie met een overzicht van de situatie van de landen in de wereld op geloofsvlak, met de bedoeling gericht gebed op gang te brengen. De missie van WEC is om Christus bekend te maken aan allen die nog geen kennis konden maken met Zijn verlossende en herstellende liefde. Wereldwijd zijn er 1800 medewerkers uit 55 landen actief bij de organisatie. Ze stellen zich ten dienste van meer dan 100 bevolkingsgroepen uit 84 landen. WEC is er van overtuigd dat wereldwijd, geïnspireerd en gericht gebed van fundamenteel belang is. De organisatie is al meer dan 100 jaar actief.

Nieuwsbrief