slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kom uit je bubbel

CongresMissieNederland13Congres Missie Nederland

Eind juni hield Missie Nederland, zoals de Evangelische Alliantie bij onze Noorderburen heet, haar jaarlijks congres. EAV-voorzitter Herman Spaargeren bezocht de bijeenkomst en geeft er een aantal impressies van:

Jan Wessels liet ons aan de hand van de geschiedenis van Zacheus zien dat wij als Christenen anderen in de weg kunnen staan om bij Jezus te komen, ofwel om in onze ‘bubbel’ te komen. Jezus doorbreekt dat, waardoor Hij uit de bubbel van de Farizeeën en Schriftgeleerden valt en dus een nieuwe bubbel creëert.
Dr. Linda van der Kamp, cultureel antropologe en docente aan de Universiteit van Amsterdam hield een toespraak naar aanleiding van haar studie: ‘Yoga, Bingo and Prayer in Urban renewel areas’.

Onze plurale samenleving is post-christelijk en post-seculier. Ook niet geloven is ‘uit’. Iedereen gelooft wel ergens in en we erkennen dat zelfs het evolutionisme een geloof is.


Wij moeten net als Jezus buiten de bubbel om verbinding maken met mensen buiten. Zo ontstaan nieuwe contacten.
Co-creatie is het nieuwe modewoord: de kunst van samenwerken en verbinden. Het vraagt om een andere insteek dan welke we vanuit evangelisatie gewend zijn. We moeten leren luisteren en op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid met elkaar omgaan. We moeten een lange termijnperspectief hebben. Relaties ontstaan organisch, waardoor er ook kans is op botsingen en conflicten.

Emmy Boor las een brief voor aan de wethouder in Dordrecht, waarin zij aanbiedt om voor de zaken die de stad aanbelangen te bidden. Voor de gemeenteraad wordt vanzelfsprekend al gebeden. Het is misschien goed als zij dat ook weten, maar je kunt een stap verder gaan door ook voor concrete zaken die de stad aanbelangen te bidden.

Roos en Annie van Frontiers vertelden hoe ze werkten onder Moslims en op die manier contacten probeerden te leggen, door met elkaar in gesprek te komen over het geloof.


Jay Way gaf een kort getuigenis over hoe hij aansluiting vond bij de hiphop wereld door met zijn eigen versie te komen, die ook door buitenstaanders gerespecteerd wordt. Er ontstaat dan een wederzijds respect en contact voor en met elkaar.
Dorina Nauta presenteerde net als voorgaand jaar deze dag.

Tijdens deze dag is ontmoeting belangrijk, dus werd daar veel tijd voor genomen. Als nieuwigheid werd een presentatie van Givt gegeven, de digitale collectezak. In een normale collectezak wordt een bluetooth ontvanger gedaan, waardoor mensen met hun smartphone een gift kunnen geven door boven de collectezak op ‘geven’ te klikken. Je moet hier wel voor aangemeld zijn bij deze organisatie en een machtiging hebben gegeven. Een voorganger, Jaap van de Poll (bestuurslid van Missie Nederland), gaf aan dat door dit systeem de giften met 30% waren gestegen….

Nieuwsbrief