slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Wat trekt evangelische jongeren aan in de katholieke kerk?

InterCom190713 JongeEvangelischenRoomsKatholiekenHoewel niets er op wijst dat evangelische christenen massaal (terug) naar de Rooms-Katholieke kerk zouden gaan, zien we binnen de kerken wel een toenemende belangstelling voor de Kerk van Rome. Vooral jongeren lijken zich ertoe aangetrokken te voelen. Leonardo De Chirico, voorganger van een evangelische kerk in Rome, besteedde in Evangelical Focus aandacht aan dit verschijnsel, waarvan hij vindt dat het meer onderzoek verdient. Hij stelt zich de vraag waarom evangelische jongeren gefascineerd geraken door het katholicisme.

Evangelische kerken hebben een vreemde relatie met de geschiedenis. Enerzijds verzetten ze zich tegen tradities en hebben ze weinig op met historische continuïteit. Ze hebben maar weinig interesse voor de kerken waaruit ze oorspronkelijk voortkomen. Anderzijds zien we tegenwoordig een romantische belangstelling voor traditie, waardoor sommige overtuigingen en praktijken zonder enige kritiek omhelsd worden. Wat er momenteel op het spel staat is de historische aard van het evangelikalisme als zodanig. In zijn nieuwe boek ‘In Search of Ancient Roots: The Christian Past and the Evangelical Identity Crisis’ (Op zoek naar de oude wortels: het christelijk verleden en de evangelische identiteitscrisis) worstelt auteur Kenneth Stewart met de huidige discussie over wat de evangelische kerken te maken hebben met de geschiedenis.

Als de kerk te comfortabel wordt

InterCom190713 RaviZachariasTooComfortableTijdens de afgelopen ‘2019 Church Leaders Conference’ in de Amerikaanse staat Georgia kreeg Ravi Zacharias (van het naar hem genoemde instituut) tijdens een vragensessie de vraag voorgeschoteld of Amerikaanse christenen – voor wie geloven heel comfortabel is – op dezelfde manier hun geloof kunnen ervaren als geloofsgenoten in landen waar vervolging de norm is.

Zacharias benadrukte in de eerste plaats zijn dankbaarheid voor de generositeit van de Amerikaanse christenen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie in de hele wereld. Zelf kwam hij in India tot bekering dankzij de arbeid van Amerikaanse christenen. “De christenen in de Verenigde Staten staan ook bekend om hun vrijgevigheid en ook dat is een belangrijk aspect van het geloof”. Soms wordt er misbruik gemaakt van die ingesteldheid op te geven, en af en toe denken christenen ook niet na over wie ze eigenlijk ondersteunen.

God had een ander plan voor mij

InterCom190713 GenderGodHadEenAnderPlanEx-lesbienne getuigt op Freedom March

De Freedom March is een evenement in de Verenigde Staten waarbij ex-homo’s en lesbiennes vertellen over de verandering die ze in hun leven meegemaakt hebben. Verantwoordelijke voor de marsen die op verschillende plaatsen in de VS plaatsvinden is Jeffrey McCall. Zijn motivatie voor dit initiatief legt hij als volgt uit: “Iedereen houdt marsen, dus waarom wij niet? Wij komen uit een LHBT-levensstijl en we willen ons verhaal delen met anderen”.

Een van de personen die op een recente mars in Washington haar verhaal vertelde, was Janet Boynes. Ze getuigde van de kracht van Goid waardoor levens veranderen en hoe Hij haar herstelde. “Er was een tijd dat ik ‘s morgens wakker werd en mijzelf afvroeg: wie ben ik, wat is mijn identiteit, waar hoor ik bij en waarom ben ik hier?. Eigenlijk de vragen die veel mensen zich stellen. We willen allemaal bij een bepaalde groep of kerk horen en dan plakken we labels op onszelf. Of die positief of negatief zijn, bepaalt hoe we ons gaan gedragen en af en toe moeten we ons verantwoorden ten opzichte van anderen”. 

Lessen uit Noord-Afrika

InterCom190713 LausanneLessenVanNoordAfrikaWat de kerkgeschiedenis ons leert voor zending en migrantenkerken

Het verhaal hoe de vroege christelijke kerk zich uitbreidde vanuit Klein Azië (in het huidige Turkije) en vandaar naar Europa, is voldoende bekend. Hoe de kerk groeide aan de andere kant van de Middellandse Zee, door het Noorden van Afrika dus, is voor velen niet geweten. Toch mogen we niet vergeten dat de grootste twee steden van het Romeinse Rijk – na de hoofdstad Rome – Alexendrië in Egypte en Carthago in wat nu Tunesië heet, waren. Deze steden werden centra van het christelijk geloof. Grote christelijke denkers als Tertullianus, Cyprianus en Augustinus kwamen uit Noord-Afrika en brachten een deel van hun leven in Carthago door. In die optiek is het ook vreemd dat de sterke christelijke aanwezigheid daar in de zevende eeuw onder de voet werd gelopen door de islam. Veel geleerden hebben gezocht naar het antwoord op die vraag. In de Lausanne Global Analysis zoeken Mons Gunnar Selsto en Frank-Ole Thorensen naar verklaringen.

Het leven van het kind of van de moeder?

InterCom190713 AbortusAfrikaPro-choice beweging viseert groepen als Focus on the Family

In de discussie rond de vraag of er situaties zijn waarin een abortus aanvaardbaar zou zijn, wordt nogal eens gezegd: ja, als het leven van de moeder in gevaar is. Het gaat dan om de keuze tussen het leven van de moeder of dat van het kind. Maar voorstanders van abortus gaan verder en beweren dat de houding van pro-life groepen er juist toe leidt dat er veel vrouwen sterven, zij het in een andere situatie. Een recent rapport stelt expliciet: Vrouwen sterven in Afrika en Azië als het gevolg van het beleid dat hulp stopzet aan organisaties die pro-abortus zijn.

De onderzoekers winden er geen doekjes om; in hun ogen  zorgt het beleid van de Amerikaanse regering voor heel wat slachtoffers. President Trump, die een strikt pro-life beleid voorstaat, beperkt wereldwijd de financiële ondersteuning aan organisaties die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg als ze zich niet expliciet uitspreken tegen abortus als vorm van gezinsplanning. Die beperkingen zorgen er ook voor dat er minder geld beschikbaar komt voor programma’s die seksuele voorlichting bieden. Ook het feit dat de vrijgekomen fondsen naar groeperingen gaan die tegen de LHBT-gemeenschap zijn en organisaties die onthouding promoten als contraceptie (specifiek wordt Focus on the Family genoemd) is een doorn in het oog van de opstellers van het rapport.

Evangelische actie tegen de klimaatcrisis

InterCom190713 MilieuzorgChrisElisaraWEA roept op tot actieve milieuzorg

“We moeten de uitstoot van koolstof beperken om Gods schepping te beschermen. Ethisch handelen en doen wat recht is in Gods ogen is enorm belangrijk. Wat betreft onze levensstijl moeten we keuzes maken die evenredig zijn met de Bijbelse waarden”, zegt Chris Elisara, directeur van de Creation Care Taskforce van de World Evangelical Alliance aan het evangelische nieuwsagentschap Protestante Digital. Hij legt uit waarom …

De wereldwijde beweging die het milieu wil beschermen is er in geslaagd om voor een deel de erkenning te krijgen waar ze al decennialang om vraagt. De studentenbeweging tegen de klimaatverandering, waarvan de 16-jarige Zweedse activiste Greta Thunberg het bekendste gezicht is, heeft zich over een groot deel van de wereld verspreid. De Groenen hebben 17 extra verkozenen in het Europees Parlement sinds de verkiezingen van 26 mei 2019. Daarnaast klinken er verschillende stemmen die steeds sterker proberen om mensen steeds meer bewust te maken van de milieuproblematiek.

Nieuwsbrief