slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Abortus toegelaten tot aan de geboorte

InterCom190322 AbortusTotGeboorteDe gouverneur van  New York dreigde er begin dit jaar mee dat hij de begroting van zijn staat niet zou ondertekenen tenzij een nieuwe wet over abortus zou worden goedgekeurd. Hij drong er daarbij ook op aan dat abortus een recht zou worden volgens de grondwet van de staat. Hij sprak zijn pro-abortus-rede uit in het bijzin van voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton. Cuomo’s redevoering kwam er nadat de Democraten opnieuw de controle hadden gekregen over de senaat van de staat New York, dankzij de verkiezingen eind 2018. Zijn oproep was bedoeld om de Rebublikiense regering tegen te werken, die juist de pro-life standpunten probeert door te drukken. Nu de conservatieven de meerderheid hebben in het Amerikaanse Hooggerechtshof, vrezen voorstanders van abortus dat de huidige regeling waarbij abortus toegelaten is, vernietigd zal worden.

Gedwongen geloof is geen geloof

InterCom190322 WEAgedwongengeloofVorige maand nam Efraim Tendero, algemeen secretaris van de Wereld Evangelische Alliantie deel aan de Wereldwijde Conferentie over Menselijke Broederschap in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). Hij was daarvoor uitgenodigd door de Muslim Council of Elders. Tijdens zijn toespraak voor de conferentie sprak hij over de ‘sterke bijdrage aan wereldvrede’ die christenen kunnen maken, aangezien ze door Jezus Christus geroepen zijn om vrede te stichten.

Aan de conferentie namen verschillende honderden religieuze leiders van uiteenlopende godsdiensten. Het evenement werd geleid door de de groot-imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. De  locatie van de bijeenkomst is opvallend vanwege de relatief grote religieuze tolerantie van de emiraten in een regio die over het algemeen niet echt openstaat voor andere godsdiensten dan de islam. I

Millennials kennen hun Bijbel …

InterCom190322 Millennials .. maar evangeliseren liever niet

Alpha USA heeft een rapport besteld bij de organisatie Barna (een organisatie die research verricht om culturele trends te onderkennen op het vlak van waarden, overtuigingen, attitudes en gedrag) om uit te vinden welke ervaringen mensen hebben als ze hun geloof delen en wat hun houding is ten opzichte van evangelisatie. Het onderzoek maakt duidelijk dat vrijwel iedere praktiserende christen van mening is dat ‘getuige zijn’ een deel is van hun ‘christen zijn’ en dat het beste wat een mens kan overkomen, is dat hij Jezus leert kennen.

‘Millennial christenen’, dat zijn gelovigen die tussen 1984 en 1998 geboren zijn, geven aan dat ze over de nodige capaciteiten beschikken om hun geloof met anderen te delen. Ongeveer drie kwart van hen geeft aan dat ze weten hoe te antwoorden op vragen die met hun geloof te maken hebben en ze zijn er van overtuigd dat ze de juiste gaven hebben om over hun geloof te spreken. Ze zijn op dat vlak een stuk meer zelfverzekerd dan christenen van oudere generaties. Echter, millennials evangeliseren blijkbaar niet veel. Een behoorlijk aantal geeft aan dat evangelisatie in zekere mate ‘verkeerd’ is.

Sneller Bijbels vertalen door nieuwe technologie

LogoSILDe Wycliffe Bijbelvertalers hebben een opmerkelijke ontwikkeling aangekondigd waardoor de vertaling van de Bijbel een stuk sneller zal kunnen gaan. Het programma, ‘ParaText Lite’ is speciaal voor smartphones ontworpen en wordt beschouwd als revolutionaire software. Het betreft een gezamenlijk project waarin ook SIL International (Summer Institue of Linguistics) participeert.

Een belangrijk voordeel van de nieuwe software is, volgens Doug Hennum, verantwoordelijke voor innovatie en informatica bij Wycliffe dat er bij het vertaalwerk veel minder behoefte is aan Westerse christenen die naar een verafgelegen zendingsveld vertrekken en dat er veel meer een beroep kan worden gedaan op de plaatselijke bevolking. In een interview met The Christian Post liet hij weten dat het in de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat de gelovigen van het land zelf steeds meer verlangden om het vertaalwerk zelf te kunnen doen. In plaats van alleen de Westerse vertalers te ondersteunen, willen ze nu meer en meer leren om het zelf te doen.

Aangenaam kennismaken ...

InterCom190322 HopeForEuropeEen week lang netwerken in Talliinn

370 mensen, uit 37 landen, verdeeld over 17 tracks. Het zijn enkele getallen die weergeven wat de omvang van de Hope for Europe-conferentie in Tallinn was. De bijeenkomst die door de Europese Evangelische Alliantie (EEA) georganiseerd was, had tot doel evangelische christenen die op een aantal terreinen actief waren, samen te brengen om in de eerste plaats van elkaar te leren en zo nieuwe inspiratie op te doen. Er waren ook een aantal deelnemers uit Vlaanderen. Een van hen was Patrick Couchement, voorganger van de Evangelische Kerk van Brugge. Hij maakte een heel geslaagde conferentie mee, al bleef hij hier en daar wel op z’n honger zitten …

Patrick heeft al lang een voorliefde voor Oost-Europa en de voormalige communistische landen. Een bijeenkomst in Tallinn, de hoofdstad van Estland sprak hem dus zeker aan. Hij was overigens aangenaam verrast dat er zoiets als een Europese Evangelische Alliantie bestond – dat was dus een eerste aangename kennismaking.

WEA feliciteert Ethiopische patriarch

InterCom190123 WEAFeliciteertEthiopischePatriarchDr. Thomas Schirrmacher, de Associate Secretary General van de Wereld Evangelische Alliantie (waar hij verantwoordelijk is voor de interkerkelijke relaties) feliciteerde Zijn Heiligheid Abune Mathias, patriarch van de Ethiopische Orthodoxe Kerk met de verzoening en hereniging van de tot dan toe verdeelde kerk, en met zijn volgehouden werk van verzoening in de staat. Hij deed dat ook  vanwege de inzet van de patriarch voor een vredesverdrag tussen Ethiopië en Eritrea. 

Schirrmacher was vergezeld van een delegatie van 6 voormalige moslims uit de buurlanden. Ook bisschop Melake Genet Abba Kidane Miriam, die reeds eerder in Genève een ontmoeting had met Schirrmacher, maakte deel uit van het gezelschap. De delegatie bracht verder

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten