slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Argentijnse senaat verruimt mogelijkheid abortus

InterCom210223 AbortusArgentinieVrouwenbeweging spreekt van historische mijlpaal

Na een marathondebat van 12 uur heeft de Argentijnse Senaat een wet goedgekeurd die abortus legaliseert tot 14 weken in de zwangerschap. Voor- en tegenstanders volgden de besprekingen op grote schermen voor het Senaatsgebouw in Buenos Aires. Tot nu toe was zwangerschapsafbreking alleen toegelaten na een verkrachting of als de gezondheid van de moeder in gevaar was. Dat een land met een sterke invloed van de Rooms-Katholieke kerk een dergelijke wet goedkeurt is opvallend.

Twee jaar geleden stemde de senaat nog nipt tegen het wetsvoorstel, ditmaal stemde 38 senatoren voor en 28 tegen, terwijl een senator zich onthield. Enkele uren voor de stemming tweette Paus Fransiscus, zelf een Argentijn, nog dat ‘de Zoon  van God geboren werd als een verschoppeling om te tonen dat iedere verschoppeling een kind van God is. Hij kwam in de wereld zoals ieder kind in de wereld komt, zwak en kwetsbaar, zodat wij kunnen leren om onze zwakheden te accepteren met tedere liefde’.

Pinksterinvloeden in Afrikaans Christendom

InterCom210223 LausannePinksterinvloedenAfrikaanseKerkHet ontstaan van een bijzondere spiritualiteit

Hoewel de basis van het geloof van iedere christen hetzelfde is, verschilt de manier waarop dat geloof beleefd wordt van persoon tot persoon, maar in zekere zin ook van werelddeel tot werelddeel. In de ene regio wordt veel nadruk op het verstand gelegd, terwijl op andere plaatsen de beleving het grootste accent krijgt. De gemiddelde Europese kerk is nu eenmaal anders dan de doorsnee Afrikaanse. In de recentste editie van de ‘Lausanne Global Analysis’ staat Daewon Moon uitgebreid, een Zuid Koreaan die in Burundi actief is, stil bij de charismatische invloeden in de Afrikaanse kerken. Een samenvatting daarvan hieronder.

In vrijwel iedere denominatie in Afrika kan men de diepgaande invloed van de ‘Pinksterspiritualiteit’ herkennen. Het gaat daarbij zeker niet alleen om ‘Pinksterdenominaties’. Ook als ze samenkomen in Anglicaanse of Methodistische kerken, Afrikaanse christenen zingen uitbundige liederen en doen dat men overweldigende emoties. Geestelijke oorlogsvoering en duiveluitdrijving horen tot de alledaagse bediening van Afrikaanse voorgangers.

Hebben christenen het Capitool bestormd?

InterCom210223 BestormingCapitoolDe storm rond de overdracht van het presidentschap in Amerika is al weer grotendeels gaan liggen, maar de gevolgen van gebeurtenissen die er aan vooraf gingen, zijn nog altijd goed zichtbaar. In de aanloop naar de verkiezingen was het duidelijk dat een grote groep evangelische christenen de zittende president, Donald Trump, voluit steunden. Ook waren velen van hen overtuigd van het feit dat de verkiezingen ‘gestolen’ waren en Joe Biden niet echt gewonnen had. Toen begin januari het Amerikaanse Parlementsgebouw bestormd werd, leken daar ook veel conservatieve christenen bij betrokken. Zo werd het alleszins in de Verenigde Staten en daarbuiten grotendeels voorgesteld. Politiek commentator, en redacteur van The Dispatch, David French sloot zich bij die visie aan en spreekt van een christelijke opstand. Toch zijn er veel evangelische stemmen die de gebeurtenissen in Washington scherp veroordelen.

Denemarken vraagt vertaling van preken

InterCom210223 DenemarkenVertalingPrekenEen wetsontwerp dat voorgelegd wordt aan het Deense parlement vraagt van alle religieuze groeperingen dat ze over een versie in het Deens beschikken van alle preken en boodschappen die ze aan de gelovigen geven. De regering van Eerste Minister Mette Frederiksen had beloofd dat er een sterkere controle zou komen op islamitische groepen waarvan de leerstellingen botsen met de democratische waarden van het land. Er wonen meer dan 270.000 moslims in het land en de meeste toespraken in de moskeeën worden in het Arabisch gegeven. Dat maakt de controle moeilijk.

De regering liet weten dat het doel van de wet is de ‘transparantie van godsdienstige evenementen en preken in Denemarken te vergroten, wanneer daarbij een andere taal wordt gebruikt dan het Deens. Op die manier moet er een beter zicht komen op de ideeën en waarden die in het land worden verspreid.

Kinderen hebben een vader en een moeder nodig

LogoEAZwitserlandDuitsEvangelische Alliantie Zwitserland vraagt referendum

De Zwitserse Evangelische Alliantie wil dat er in het land een referendum wordt gehouden om na te gaan of de bevolking effectief de ‘huwelijk voor iedereen’-wet steunt zoals die eind vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd. Een dergelijk referendum is alleen mogelijk indien minstens 50.000 mensen dat verzoek steunen binnen de drie maanden nadat de wet is goedgekeurd. Twee initiatieven die gesteund worden door enkele parlementsleden (waaronder de beide evangelische groeperingen Federale Democratische Unie en de Evangelische Volkspartij) zijn opgestart om voor april voldoende handtekeningen te verzamelen.

De wet werd gestemd in de Federale Assemblée van Zwitserland, waarbij 136 leden voorstemden en 48 tegen. Ook de mee’rderheid van de Raad van State keurde de wet goed. Daardoor hebben LGBT-koppels voortaan ook toegang tot het huwelijk. Ook adoptie door homokoppels en spermadonatie aan gehuwde lesbische paren is nu mogelijk.

Franse minister noemt evangelischen een probleem

InterCom210223 EvangelischenFrankrijkGeraldDarmanin... maar de plooien worden terug gladgestreken

In een interview met TV-zender C News zei Gérald Darmanin, minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, dat de ‘evangelische christenen een belangrijk probleem vormden, maar duidelijk wel van een andere aard dan het islamisme dat terroristische aanslagen pleegt’. De CNEF, de Franse Evangelische Alliantie vroeg en kreeg onmiddellijk een gesprek met de adviseur voor religieuze zaken van de minister. Ook publiceerde de alliantie een verklaring waarin werd gesteld dat ze de opmerkingen van de minister een belediging waren voor de veel Protestants-Evangelische christenen in Frankrijk en daarbuiten.

De adviseur van de minister gaf in het gesprek toe dat de uitspraken van de minister ongelukkig waren en alleen doelden op enkele specifieke situaties. Vorig jaar had dezelfde minister nog een jubileum van de CNEF bijgewoond en toen verklaard dat ‘gelovig zijn het dikwijls ook mogelijk maakt om een goede burger te zijn’. Hij had de CNEF ook bedankt voor de ‘relatie van vertrouwen’ die de organisatie had met de overheid.

Nieuwsbrief