slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Migratie: bruggenbouwer m/v gezocht

Maarten Hertoghs FotoMaarten Hertoghs (1979) is leider in een evangelische kerk en verbonden aan de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen. Hij schrijft (op zijn blog en elders) over theologie en maatschappij. Hij is ook de auteur van enkele theologische boeken en de roman ‘Asaja’.

 (Bron: Doorbraak.be) / 18 december 2019

 

18 december is door de VN uitgeroepen als de Internationale Dag van de Migrant. Een dag om stil te staan bij mensenrechten en fundamentele vrijheden van migranten. Wie er zich vandaag aan waagt hier positief over te schrijven, wordt gauw bestempeld als een linkse naïeveling die de grenzen wagenwijd wil openzetten. Als u weet dat ik voorzitter ben van een vzw die werkt rond huisvesting en integratie van erkende vluchtelingen, is de associatie wellicht helemaal gemaakt.

Opnieuw Syrië

180410SalluxSyrie08"Syrië staat weer centraal in het nieuws, en voor alle  verkeerde redenen.” Het was de openingszin die Johannes de Jong, directeur van Sallux (de stichting achter de European Christian Political Movement) ruim een jaar geleden uitspraak op een ‘High level conference’ van de EU. Hij doelde onder meer op de verhalen rond de herovering van Raqqa. De stad was vrijwel volledig verwoest, er waren talloze burgerslachtoffers gevallen, maar aan de terreurbeweging IS was een zware slag toegebracht. Ook de afgelopen maand kwam de streek in het nieuws, en opnieuw wegens geweld: het Turkse leger stak de grens over en bezette een strook in het Noord-Oosten van Syrië. Nochtans leek de regio zich eindelijk op te maken voor een stabiele vrede …

Historische verklaring van Paus en Groot-Moefti

InterCom191109 PausGrootMoeftoIn een document dat in de Verenigde Arabische Emiraten werd ondertekend door Paus Franciscus en Groot-Moefti Ahmed el-Tayeb veroordelen beide religieuze leiders terrorisme en geweld: ‘God wil niet dat zijn naam wordt gebruikt om mensen te terroriseren.’  Het Vaticaan beschouwt de verklaring –  het ‘Document over de broederschap voor wereldvrede en samenleven’ – als een mijlpaal in de relatie tussen het christendom en de islam, maar ook als een boodschap met een sterke impact op de internationale scene.

De tekst stelt dat ‘geloof er de gelovige toe leidt om in de ander een broeder of een zuster te zien die geliefd en ondersteund moet worden’ en roept iedereen niet in God en de menselijke broederschap gelooft op om zich te verenigen en samen te werken. Beide leiders spreken naar eigen zeggen ‘in naam van de God die alle menselijke wezens geschapen heeft met gelijke rechten, plichten en waardigheid’. Ze spreken ook namens de armen, de weduwen en de wezen, de vluchtelingen, de slachtoffers van oorlog en vervolging. Vanuit die optiek zoeken ze een cultuur van dialoog, een wederzijdse samenwerking als ethische code en onderling begrip als ‘methode en standaard’.

Gelovigen en ongelovigen samen aan tafel

EEABrusselsOffice25 07aSchirmacherHet Pew Resaerch Centre, algemeen erkend als het meest vooraanstaande en betrouwbare onderzoekscentrum op het vlak van godsdienst en statistieken, stelt vast dat 80 procent van de wereldbevolking in een omgeving met religieuze beperkingen woont. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde onlangs een seminar rond het bevorderen van de geloofsvrijheid. Meer dan 1000 civiele en religieuze leiders namen er aan deel en er waren ook ruim 100 delegaties van buitenlandse regeringen.

Met deze conferentie wil het Ministerie de deelnemers meer bewust maken van de huidige status van de godsdienstvrijheid in de wereld. Daartoe worden verschillende initiatieven genomen, waaronder de oprichting van 100 international ‘Ronde Tafels’ over de vrijheid van godsdienst. Die worden over de hele wereld verdeeld mert de bedoeling de verschillende landen duidelijk te maken dat iedere persoon recht heeft op zijn of haar eigen godsdienstige overtuiging. Momenteel bestaan dergelijk alternatieven al in Nigeria, Columbia, Brussel (EU), Genève (VN), Soedan, Oekraïene, New York (VN), Zuid Korea, Taiwan en Italië. Op korte termijn hoopt men ook Ronde Tafels te starten in Roemenië, Hongarije, Iraaks Koerdistaan, Indonesië, Londen, Mexico, Parijs en Mongolië.

De Ierse verteller

InterCom191109 EAIerlandPodcastWekelijkse podcast van Evangelische Alliantie

De Evangelische Alliantie van Ierland lanceert een wekelijkse podcast op Spotify. Het programma heeft de naam ‘The Evangelical Seanchai’. Het woord seamchai (uitgesproken ‘shan-a-kie’) verwijst naar een traditionele verteller, die verhalen ten gehore brengt in ruil voor eten, drinken en onderdak. De podcast wil informeren en mensen samenbrengen via gesprekken en verhalen. Wekelijks geeft de uitvoerend directeur van de alliantie, Nick Parks, zijn blik op de hoogtepunten van het nieuws, bespreekt hij hoogtepunten uit het kerkelijk leven en interviewt hij diverse gasten. Hij geeft ook tips en Bijbelse principes die kerken kunnen helpen om te groeien.

WEA en duurzame ontwikkeling

FotBoehningMatthiasMatthias Boehning, directeur van het Duurzaamheidscentrum van de WEA (Wereld Evangelische Alliantie) is benoemd als lid van de adviesraad van de ‘Inter-Agency Task Force voor Religie en Ontwikkeling’ van de Verenigde Naties (VN). Hij was daarvoor voorgedragen door Iyad Abumoghil, Coördinator van de ‘Faith for Earth Initiative’ van de VN en tevens zelf ook lid van de Task Force.

De ‘United Nations Interagency Task Force on Religion and Sustainable Development’ bestaat sinds 2010. Dit orgaan heeft tot doel om beleidslijnen uit te werken rond duurzame ontwikkeling en de rol die geloofsgebaseerde organisaties daarbij kunnen spelen. ‘Interagency’ wil in dit geval zeggen dat er 20 verschillende VN-agentschappen bij dit initiatief betrokken zijn.

Nieuwsbrief