slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Zijn alle godsdiensten goed voor God?


InterCom181030 GodAccepteertMeerdereReligiesEen nieuwe studie, uitgebracht door Ligonier Ministries toont aan dat een meerderheid van de evangelische christenen in Amerika gelooft dat God de aanbidding van alle religies aanvaardt. Daarmee wordt openlijk getwijfeld aan een van de kernpunten van het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus de enige weg naar de Vader is.
Chris Larson, voorzitter van Ligonier Ministries zegt dat de resultaten van de studie, die werd uitgevoerd door LifeWay Research laat zien dat er dringend nodig is aan duidelijk onderwijs rond Bijbelse leerstellingen. “Het onderzoek toont de dringende behoefte aan een moedige bediening die het historische christelijke geloof onderwijst. Het is nooit populair geweest om te spreken over de zondigheid van de mensen of over de exclusieve aanspraken van Jezus Christus, maar juist in deze donkere tijden moet de wereld het licht van het evangelie zien. Het is ontmoedigend hoevelen binnen de evangelische kerken niet goed weten wat de Bijbel leert. We hopen dat dit onderzoek de plaatselijke kerken wat meer inzicht geeft over wat de mensen op de kerkbanken eigenlijk denken”.

Andrew Brunson vrij – Asia Bibi wacht af in Pakistan

InterCom181030 AndrewBrunsonAsiaBibiHet lot van vervolgde christenen

Niemand weet exact moet hoeveel ze zijn, maar het aantal christenen in deze wereld dat met een of andere vorm van vervolging wordt geconfronteerd wordt op minstens 100 miljoen geschat. De meeste van hen zijn voor ons onbekend – vaak leven ze ook in het verborgene omdat ze voor hun leven vrezen. In enkele gevallen zijn deze christenen bekend en soms halen ze het wereldnieuws. Een voorbeeld daarvan is Andrew Brunson, die in Turkije werd opgepakt en een twistpunt werd tussen presidenten. Ook Asia Bibi is zo’n ‘bekende verdrukte christen’. Zij zit al jaren gevallen en kan nog altijd ter dood veroordeeld worden …

Andrew Brunson is een Amerikaanse evangelische zendeling, die de afgelopen 20 jaar in Turkije actief was als voorganger van de Opstandingskerk in Izmir. Aan zijn werk in deze kleine christelijke gemeenschap kwam in oktober 2016 een plotseling eind toen

Met dank aan de Ahmadiyya-moslims

InterCom181030 WEAAmmadiyyaMoslimsProfessor Thomas Schirrmacher, WEA-secretaris Theologische Zaken en directeur van het International Insitute for Religious Freedom (IIRF) bedankte de 40.000 deelnemers van een jaarlijkse conferentie van Ahmadiyya moslims in Karlsruhe voor het feit dat ze zich openlijk hebben uitgesproken voor het respecteren van de vrijheid van godsdienst. Deze groep moslims werd in Pakistan geconfronteerd met doodsbedreigingen en vluchtte daarom naar Duitsland. Daar genieten ze niet alleen van de vrijheid van godsdienst, ze spreken zich ook openlijk uit ten voordele van die vrijheid en ze keren zich tegen elke vorm van dwang en geweld op godsdienstig vlak.

Veel meer inclusief …

InterCom181030 EDNTallinnOproep EDN in Tallinn

In oktober vond in de Estlandse hoofdstad Tallinn de Hope for Europe-conferentie plaats. De Europese Evangelische Alliantie (EEA) had honderden verantwoordelijken van evangelische organisaties samen gebracht voor ontmoeting en overleg. Een reeks van 17 verschillende ‘tracks’ was daarvoor voorzien, en een week lang werd er vergaderd over de al dan niet hoopvolle toekomst van Europa.

Een van de tracks was die van het ‘European Disablities Network’, een netwerk voor en met mensen met een handicap in onze kerken. Evangelical Focus bracht een verslag hiervan uit. Hieronder een samenvatting daarvan.

Church Too?

InterCom180922 ChurchTooSchandalen worden niet langer in de doofpot gestopt – of zeggen we beter: veel minder dan vroeger? Door de MeToo-beweging zijn er het laatste jaar veel namen gepasseerd, voornamelijk van mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De Engelse christelijke organisatie Restored vroeg zich af in hoeverre kerken met gevallen van misbruik en mishandeling geconfronteerd worden – en op welke manier ze daarop reageren. In de Verenigde Staten is daar al wat research over gedaan, in Europa zo goed als niet. Dat was de aanleiding voor een uitgebreid onderzoek dat uitmondde in het rapport ‘In Churches Too?’. Daarin beperkte men zich  niet tot ongewenst seksueel gedrag, maar werd in een ruimer kader gekeken naar meerdere vormen van huiselijk geweld.

Rwanda sluit 8000 kerken

InterCom180922 RwandaDe regering van Rwanda gaat door met het sluiten van kerken omdat ze niet voldoen aan de wettelijke vereisten die begin dit jaar waren vastgelegd. Kerken die verder willen blijven doen, krijgen momenteel bijkomende verplichtingen opgelegd. Over het algemeen worden de maatregelen gezien als pogingen om de agressief seculiere standpunten van de regering duidelijk te maken. Volgens het regeringsgezinde ‘KT-press’ zijn er inmiddels al meer dan 8000 kerken gesloten.

Een plaatselijke correspondent vertelde aan World Watch Monitor vertelde dat alle kerken een zelfde lot treft en dat ook kerken die over voldoende middelen beschikken, worden getroffen. Er is een geval bekend waar een kerk werd gesloten tijdens een huwelijksviering: het koppel en de genodigden kregen te horen dat ze moesten vertrekken omdat de kerk gesloten werd.

Nieuwsbrief