slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Alive-kerk Leuven: een kennismaking

InterCom160516 AliveKerk03Op de vorige bestuursvergadering van de EAV werd – onder andere – de Alive-kerk uit Leuven aangenomen als nieuw lid. Deze kerk is nog relatief nieuw,  al werd er geruime tijd gewerkt aan de voorbereiding van de start. In dit artikel laten we u kennismaken met de kerk. We doen dat door middel van een interview met Christophe en Brenda Pletschett, die deel uitmaken van de leiding van de kerk.Christophe: “Brenda en ik komen allebei uit een niet-christelijk gezin en zijn pas op latere leeftijd tot geloof gekomen. Dit maakt dat we een passie hebben om niet-kerkelijken te bereiken. Een aantal jaren terug kregen we onafhankelijk van elkaar het gevoel dat God ons riep om een kerk te starten die kerkverlaters en niet-kerkelijken zou bereiken. In het najaar van 2014 begonnen we met maandelijkse launch team meetings waarbij we samenkwamen met geïnteresseerden voor dit project om samen te bidden en te plannen voor de start van de kerk die uiteindelijk haar eerste dienst had op 27 september 2015”.

Wat maakt ‘Alive’ eigenlijk uniek? Zijn de diensten anders dan een doorsnee evangelische kerk? Op welke manier benaderen jullie het ‘gemeente zijn’ en waarom juist op die wijze.
“We hebben de afgelopen jaren heel wat onderzoek gedaan naar wat voor type kerken er in slagen om niet-kerkelijken te bereiken met het Evangelie en tegelijk christenen helpen te groeien in hun relatie met God. We hebben er veel over gelezen in literatuur, kerken in Europa bezocht en gesprekken gevoerd met voorgangers uit Europa en de VS. De resultaten van dat onderzoek hebben we proberen te contextualiseren naar onze Vlaams/Belgische context”.

De Alive-kerk beschouwt zichzelf als conservatief als het op theologie aankomt, maar wil wat aanpak betreft zeker niet traditioneel te zijn. Dat wil zeggen dat men niet alles in de zondagsdienst probeert te stoppen: alles heeft zijn plaats en zijn moment. Christophe: “Via onze zondagsdiensten willen we vooral niet-kerkelijken de mogelijkheid geven om God te leren kennen door hen te laten ontdekken dat het geloof nog steeds eigentijds en relevant is. Alle elementen van de zondagsdienst ondersteunen dit: de verwelkoming op de parking en in het gebouw, een aantrekkelijk dienst voor de kinderen, de belichting, het gebruik van multimedia, de muziek, een praktische boodschap, ... Dit betekent niet dat onze zondagsdiensten enkel op niet-kerkelijken gericht zijn. We bieden iets aan dat aantrekkelijk is voor zowel mensen die zoekende zijn, als voor mensen die al jaren christen zijn. Mensen inspireren over God en in hun geloof is dan ook een belangrijke doelstelling”.

Wat gebeurt er in de gemeente buiten de zondagsdiensten?
“In onze connectgroepen die tijdens de week samenkomen, zijn we écht kerk. Daar wordt het leven gedeeld, wordt er samen gegeten, gebeden en de prediking van afgelopen zondag besproken. Levensverandering vindt plaats in de context van relaties en daarom zijn onze connectgroepen zo belangrijk. Hier leren christenen groeien in discipelschap. Je zou kunnen zeggen dat we een kerk zijn die bestaat uit connectgroepen, eerder dan dat we een kerk zijn die connectgroepen heeft”.

Er zijn ook aparte plaatsen waar de gemeenteleden kunnen ontdekken wat hun passies, gaven en talenten zijn. Dat gebeurt via de Next Steps en het Dream Team. Op die manier kan iedereen een plek vinden om dienstbaar te zijn en een verschil te maken in de levens van anderen.

Nieuwe kerk
De vraag ligt voor de hand waarom er een nieuwe kerk gestart werd in een stad als Leuven, waar er al verschillende evangelische gemeenten actief zijn. Voor de gemeenteleiding was het toch een logische keuze: “Er wonen 100.000 mensen in Leuven en toch gaan er nog geen 500 mensen naar een evangelische kerk. Dat is nog geen 0,5% van de bevolking. We hebben meer kerken nodig om meer mensen te bereiken en de hemel voller te maken. Studie na studie bewijst dat kerkstichting de beste manier van evangelisatie is. Daarnaast tonen studies dat hoe meer kerken er zijn in een regio, hoe meer mensen er uiteindelijk naar de kerk zullen gaan. Binnen een straal van 20 km rondom Leuven wonen bijna een half miljoen mensen. We hebben veel nieuwe kerken nodig om al die mensen te bereiken”.

Hoe is jullie relatie met de bestaande gemeenten?
“Regelmatig komen we samen met de voorgangers van de andere gemeenten in Leuven. We hebben een goede verstandhouding met elkaar ondanks dat onze kerken allemaal verschillend zijn: er is een evangelische gemeente, een pinkstergemeente, een internationale kerk, er zijn allochtone kerken, ... Met Alive Kerk bieden we de Leuvenaars een type kerk dat er nog niet was”.

Hoe zijn jullie gestructureerd en wie zijn de verantwoordelijken van de Alive-kerk?
Christophe: “Brenda en ik leiden als Lead Pastors de kerk. Zoals eerder gezegd, kwamen we op latere leeftijd tot geloof. Brenda heeft een Master als Ingenieur Electromechanica maar werkt al jaren in Human Resources. Ik heb zowel een Bachelor in Marketing als in Theologie. Na jaren gewerkt te hebben bij een multinational, startte ik in 2008 mijn eigen bedrijf.
De kerk wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die naast Brenda en mij bestaat uit Sam en Sanne van Vliet-Lub & Maurizio en Sarah Brasci. We worden bijgestaan door verschillende Team Leaders en we leggen verantwoording af aan een externe raad van 3 voorgangers”.

Is het moeilijk om eigentijds te zijn? Het christendom is niet meer zo jong en kerken hebben vaak toch de reputatie een beetje ‘oubollig’ te zijn?

“Het is niet omdat iets al lang bestaat dat het noodzakelijk het etiket "oubollig" hoeft te krijgen. Er zijn heel veel zaken in ons dagelijks leven die al lang mee gaan en we niet oubollig vinden. Wanneer we zeggen dat we een eigentijdse kerk zijn, bedoelen we dat we qua vorm mee willen zijn met de tijd waarin we leven. We spelen pop-rock muziek, we maken gebruik van belichting en multimedia, we zijn actief op sociale media, ... Daarnaast proberen we eeuwige waarheden en bijbelse principes zo te communiceren dat christenen en niet-christenen niet alleen inzien dat deze waarheden vandaag de dag nog steeds relevant zijn voor hun leven maar ze ook begrijpen hoe ze deze in praktijk kunnen brengen”.


Waar hopen jullie op voor de gemeente?
“Er zijn verschillende zaken die we hopen. Dat we mensen mogen verder helpen op de geestelijke tocht die God met hen heeft. Dat de hemel voller mag worden. Dat we samen met de andere kerken verandering en groei mogen zien in dit land”.

Wie meer wil weten over de Alive-kerk, kan terecht op hun website www.alivekerk.be, of eens een bezoekje brengen in de Syntra-gebouwen van Leuven-Heverlee (Geldenaaksebaan 327). De dienst begint om 11 uur.

Nieuwsbrief