slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

2016 was een bijzonder jaar!

2016 is voor de wereld, voor Europa en voor de EAV een bijzonder jaar geweest.

De wereld is in beroering en de koude oorlog is weer terug van weggeweest.
In Europa hebben we de aanpak en mislukking van de vluchtelingencrisis meegemaakt.
De harten zijn kouder en ego-centrischer geworden. Wie kan je nog vertrouwen?

Bij de EAV hebben we de actie 3-16 op de kaart gezet. Precies aan het eind van het jaar kan ik meedelen dat alle folders (400.000) verdeeld zijn. Ze zijn nog niet allemaal in de bussen bij de mensen, maar wel onder de gemeenten verdeeld met de intentie om ze binnen een half jaar in de bussen bij de mensen te hebben.
Het is belangrijk dat we dit doen nu het nog kan, want het hoeft niet lang meer te duren of het wordt niet meer als normaal beschouwd dat je evangelisatie-materiaal in de bussen stopt. Je daagt daar immers de mensen mee uit en discrimineert?
Binnen dit jaar zijn er al mensen een gemeente gaan bezoeken en sommigen hebben zich zelfs al laten dopen. Dat is de boodschap van redding die we aan de mensen bekend willen maken: Als we bereid zijn ons leven aan Jezus Christus over te geven, mogen we weten dat we eeuwig leven met Hem zullen hebben

Met de EAV hebben we ook ons eerste congres gehad. We hopen op deze manier meer inspraak van leden te krijgen over de koers die we als EAV uit moeten zetten. Ook zien we dat er werkgroepen in gang zijn geschoten en al met resultaten komen.

Aan het eind van dit jaar hebben we het KiZ-festival gehad. Heel wat kunstenaars hebben een bijdrage geleverd met een kunstwerk, waardoor we aan OMF meer dan 2000 euro konden overmaken.

Ik wil jullie allemaal danken voor jullie inzet en jullie vertrouwen in ons als leiding.
Samen willen we zoeken naar dat wat God belangrijk vindt en waar wij ons in Vlaanderen voor in moeten zetten.

Samen willen we de eenheid in Christus zoeken, versterken en vasthouden!

Herman Spaargaren

Voorzitter EAV

Nieuwsbrief