slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

EAV-congres - impressies vanuit Zaventem

InterCom160620 Congres11Een groep van iets meer dan 40 mensen maakte het eerste EAV-congres mee op de laatste zaterdag van mei. Dat congres was een van de ideeën die op de Algemene Vergadering van vorig jaar gelanceerd waren, met de bedoeling de leden dichter bij de werking van de Evangelische Alliantie te betrekken. Liever dan de gebruikelijke technische en vaak lange vergaderingen van de EAV werd nu geopteerd om samen na te denken over de toekomst van evangelisch Vlaanderen – en de rol van de alliantie daarin.

In zijn openingstoespraak stond Herman Spaargaren stil bij de mission statement en de EAV-voorzitter noemde ook een aantal recente verwezenlijkingen.

 

Vooral de vele activiteiten die onlangs doorgingen in het kader van ‘3:16’, de evangelisatiewerkgroep van de EAV en de opstart van de website ikzoekGod.be werden uitgebreid belicht. Maar dat was slechts een greep uit de projecten waar het afgelopen jaar aan gewerkt werd. Naast de tekst uit het Johannesevangelie is ook de tekst van Mattheüs 5:13-16, waar Jezus Zijn volgelingen oproept om zout en licht te zijn, van groot belang. Als herinnering kreeg iedere deelnemer een zaklampje mee naar huis.

Het belangrijkste deel van het congres waren de workshops. In 7 verschillende groepen (evangelisatie, jeugd, geestelijke hulpverlening, kunst en muziek, gebed, media en maatschappij) kon over specifieke deelgebieden doorgepraat worden. In de gesprekken kwamen heel wat creatieve ideeën naar voren, al moet er wel op gelet worden dat er niet direct een hele reeks nieuwe projecten gelanceerd worden – er moeten immers ook mensen zijn die het werk op zich kunnen nemen. Maar er mag al eens gedroomd worden, bijvoorbeeld van een evangelisch opvangcentrum.

De conclusie van de dag was dat de meeste deelnemers de coördinerende rol van de EAV belangrijk vonden. Ook het onderling contact en overleg werd als heel positief ervaren. Aan de hand van de enquêtes zal gekeken worden wat de verdere stappen zullen zijn en hoe vaak er een EAV-congres gehouden zal worden. De eerste gedachten gaan in de richting van 1 keer in de 2 of 3 jaar.