slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Kerk 3.0

InterCom161214 IDEAZcoverIn het nieuwste nummer van IDEAZ – het magazine van Missie Nederland (de Nederlandse Evangelische Alliantie) wordt veel aandacht besteed aan de nieuwe generatie gelovigen. Onder de titel Kerk 3.0 wordt gekeken naar nieuwe vormen van ‘gemeente zijn’. In zijn inleidend artikel verwijst directeur Jan Wessels naar  de Nationale Synode die onlangs bij onze Noorderburen doorging: “Het organiserend comité had de stoutmoedige stap genomen om een, nogal uitgesproken, jongere te laten reflecteren op kerk-zijn in verschillende tradities.

De kerk kan niet zegenen wat God heeft verboden …

InterCom161010 HolebirelatiesHet homohuwelijk, maar ook homoseksuele relaties in het algemeen, blijven kerk en maatschappij verdelen. Vorig jaar liet paus Franciscus – die door velen als een vooruitstrevende kerkvorst wordt beschouwd – in een toespraak voor de Verenigde Naties duidelijk verstaan dat een dergelijk ’huwelijk’ een ‘abnormale en onverantwoorde levenswijze’ is. Met het oog op het toenemende aantal landen dat homoseksuele relaties aanvaardt en het huwelijk openstelt voor mensen van hetzelfde geslacht,  had hij het in zijn redevoering over een ‘ideologische kolonisering’. Homofilie is in de ogen van de paus (in lijn met de rooms-katholieke leer) ‘vreemd aan de menselijke natuur’.

Scoren op het zendingsveld

InterCom161010 ZeuwtsKatrien(L)even in de zending: Katrien Zeuwts

Hebben voetbal en zending iets met elkaar te maken? Wel als je meedoet aan het soccer4Jesus programma van OMF. Deze zendingsorganisatie biedt jonge mensen de mogelijkheid om gedurende een maand kennis te maken met het ‘veldwerk’. Voor Katrien Zeuwts was het een ideale gelegenheid om haar hobby te combineren met haar interesse voor zending. Het project ging door in Thailand, en dat betekende een hele reis, zeker voor iemand die nog nooit gevlogen heeft. Gelukkig moest er niet overgestapt worden, maar 10 of 11 uur in een vliegtuig zitten is toch een hele tijd.

Op de bres voor het (traditionele) gezin

FotHildingssonMaria03aDe organisatie ‘Mama, Papa en Kinderen’ organiseert een Europees Burgerinitiatief (EBI) met de vraag om in de Europese Unie tot een eenduidige definitie van het begrip ‘gezin’ te komen. In de ogen van dit burgercomité moet een gezin gebaseerd zijn op huwelijk en/of afkomst. Met deze actie willen de organisatoren in de eerste plaats het traditionele gezin beschermen. Is dat dit in gevaar? We spaken met Maria Hildingsson, een van de verantwoordelijken van het project.

Franstalige godsdienstlessen gehalveerd

InterCom160917 FranstaligeGodsdienstlessenGehalveerdIn Wallonië zijn de godsdienstleerkrachten ernstig bezorgd over de toekomst van hun vak. Vanaf dit schooljaar is in het lager onderwijs een van de twee uren ‘godsdienst’ vervangen door ‘Filosofie en Burgerschap’. Een school heeft ook de mogelijkheid – afhankelijk van het aantal inschrijvingen – beide uren te vervangen door het nieuwe vak. De leerkrachten betreuren vooral de uitgebreide promotie die voor ‘Filosofie en Burgerschap’ (F&B)  gemaakt wordt - waardoor de godsdienstlessen nog sterker in de verdrukking komen.  Voor de duidelijkheid: onderstaand verhaal is alleen van toepassing in het Franstalig onderwijs – in Vlaanderen verandert er niets aan de bestaande situatie, ook al wordt in ons landsdeel dezelfde discussie gevoerd.

Moralisme versus genade

InterCom160917 DifferentMoralismeGenadeHomoseksualiteit bespreekbaar maken. Het is onderdeel van de missie van Different Vlaanderen. Different Vlaanderen gaat ervan uit dat, wil je homoseksualiteit in de kerk en onder christenen bespreekbaar maken, het ook van belang is dit onderwerp in een breder kader te zetten. Tegen die achtergrond verschenen er op de website van Different Vlaanderen onlangs drie artikelen rond het thema “Moralisme versus genade”.

Het eerste artikel staat hieronder, de andere twee zijn te lezen op de website van Different

http://www.differentvlaanderen.be/moralisme-versus-genade-2/

http://www.differentvlaanderen.be/moralisme-versus-genade-3-verhaal/