slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nieuw Tearfund-project in Burundi

intercom170706 TearfundBurundiMinister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo keurde onlangs het vijfjarenprogramma voor Burundi, ingediend door Tearfund goed. De NGO uit Vilvoorde zal zich samen met verschillende partners inzetten om de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor kinderen onder de vijf jaar te bevorderen. Daarbij is de belangrijkste doelstelling het terugdringen van de kindersterfte. In het algemeen gaat het ook over preventieve maatregelen en praktijken die de weerbaarheid van de lokale bevolking verhogen.

In Burundi zijn de vier belangrijkste ziektebedreigingen voor kinderen malaria, longontsteking, diarree en ondervoeding. Malaria is de belangrijkste doodsoorzaak, met 48 procent van de sterftegevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar. Nog geen 20 procent van de kinderen slaapt onder een behandeld muskietennet en is op die manier heel kwetsbaar.

Teen Street wordt 25

InterCom170705 TeenStreet01Op 27 juli gaat in het Duitse Offenburg ‘Teen Street’ van start. Het is de 25ste -  en dus een feestelijke – editie. Teen Street is een internationaal Christelijk congres voor tieners. Jonge mensen vanuit heel Europa komen een week lang samen om een werkelijke vriendschapsrelatie met Jezus te ontwikkelen en om Hem te weerspiegelen in hun wereld.

Begonnen bij een pizza
Het idee voor Teen Street ontstond in september 1992 in een pizzarestaurant in Nederland. Vier mensen zaten rond de tafel en wisselden van gedachten over een internationale conferentie voor tieners. Stichters Dan en Suzie Potter leggen uit: “We gaven het de naam ‘Teen Street’ omdat het de bedoeling was om de tieners een straat in hun leven aan te bieden waar langs ze zouden kunnen gaan – een manier van leven dus”.

Eitjes in de vriezer

InterCom170614 EitjesInDeVriezerExtralegale voordelen gaan ver …

Amanda Jackson, Uitvoerend Directeur van de Vrouwencommissie van de World Evangelical Alliance, maakt zich zorgen over de manier waarop veel vrouwen een schuldgevoel wordt aangepraat als het gaat over relaties en kinderen krijgen. Het zijn vooral de twintigers en de dertigers onder de vrouwen die tegenwoordig onder druk gezet worden om hun eitjes in te laten vriezen en nog even te wachten met effectief kinderen op de wereld te zetten – terwijl ze eigenlijk hun biologische klok horen tikken. Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat het aantal informatievragen omtrent het bevriezen van eitjes in de fertiliteitsklinieken in 2015 400 procent hoger lag dan het jaar daarvoor. Het zijn vooral vrouwen onder de 35 die meer willen weten.

Hoe diep is het water na 500 jaar?

InterCom170614 EA UK Reformation01Overeenkomsten en verschillen, tussen Evangelische Christenen en Rooms-katholieken

(download deze tekst als PDF door op de afbeelding te klikken)

Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van de Reformatie heeft de Evangelische Alliantie van het Verenigd Koninkrijk een document opgesteld waarin wordt nagedacht over de verhouding tussen de evangelische en Rooms-katholieke kerken. Hieronder een uitgebreide samenvatting (en vertaling) van de tekst, die een boeiende denkoefening is over Hervorming en oecumene.

Evangelische christenen hebben een groot deel van hun leerstellige, geestelijke en culturele identiteit aan de Hervorming te danken. Lutheranen, Gereformeerden, Anglicanen, Baptisten, Anabaptisten, … allemaal kunnen ze een directe lijnen leggen met de theologische en kerkelijke aardverschuiving die in gang werd gezet door mannen als Luther, Calvijn, Zwingli, Simons, en andere leiders van de hervormingsbeweging die zich sinds de 16de eeuw heeft ontwikkeld. Methodisten, pinkstergemeenten en vrije evangelische kerken hebben een duidelijke band met de Piëtistische en Opwekkingsbewegingen van de 17de en 18de eeuw, die vorm hebben gegeven aan de huidige evangelische beweging. 

De grootste minderheid

LogoGenGkleurLRIn haar meeste recente nieuwsbrief zet Gemeenten en Gehandicapten een aantal feiten over mensen en handicap op een rij. Het is een greep uit een lijst die gepubliceerd werd door de Verenigde Naties. Enkele opmerkelijke wetenswaardigheden die doen nadenken:

Ongeveer 10 procent van de wereldbevolking - 650 miljoen mensen – leeft met een handicap. Ze vormen de grootste minderheid in de wereld. Dit cijfer neemt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie toe als gevolg van bevolkingsgroei, medische vooruitgang, vergrijzing.Tachtig procent van de personen met een handicap leeft in ontwikkelingslanden.

In de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ligt het aantal personen met een handicap significant hoger bij bevolkingsgroepen met een lager opleidingsniveau, aldus het Secretariaat van de OESO.

In de file voor gebed …

InterCom170511 GebedsdagZuidAfrikaAOp 22 april was er een geslaagde gebedsdag in Brussel met zo’n 150 à 200 bidders. Een mooi aantal naar Belgische begrippen en het Gebedsnetwerk is dan ook enthousiast: “We geloven dat er echt dingen gebeurd zijn in de hemelse gewesten, en we zien ernaar uit om de vrucht ervan te zullen zien”.

Op dezelfde dag vond in Zuid-Afrika ook een gebedsdag plaats, maar dan op een veel grotere schaal. De organisatie had gehoopt op 1 miljoen bidders. Of dat cijfer ook effectief gehaald werd, is maar de vraag, maar iedereen is het er wel over eens dat er minstens een half miljoen kwamen opdagen.