slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

We zullen er voor moeten vechten …

ARDILaunch09TimmermansFransEuropa strijdt tegen discriminatie

De voorbije jaren heeft het Europees Parlement een groeiende aandacht getoond voor de discriminatieproblematiek. De vluchtelingencrisis heeft opnieuw aangetoond hoe moeilijk het is om mensen uit een andere cultuur, en zeker met een andere huidskleur, op gelijke voet te behandelen. Vorig jaar nam een aantal Europarlementsleden het initiatief om ARDI op te richten, de Anti-Racism and Diversity Intergroup. Een intergroup is een samenwerkingsverband van politici die, ongeacht hun politieke kleur, een specifiek doel willen bereiken. Van bij de oprichting kreeg de groep de volle steun van Eurocommissaris – en eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie – Frans Timmermans. In een gesprek dat InterCom met hem had direct na afloop van de ‘lancering’ van ARDI, toonde hij zich vastberaden om tegen de toenemende discriminatie in te gaan: “Ik ben militant en dat is bewust omdat er een hoop aan de hand is in Europa en het meeste is niet goed”. 

Afscheid Christel NGNAMBI

FotNgnambiChristel02Na 11 jaar trouwe dienst neemt Christel NGNAMBI afscheid van het Brusselse kantoor van de Europese Evangelische Alliantie (EEA). Ooit begon hij hier als stagiair en vervolgens nam de EEA hem in vaste dienst. Voor het grootste deel van de tijd was het een ‘eenmanskantoor’, hoewel Christel op de steun van andere medewerkers en bestuursleden kon rekenen. In de jaren dat hij het kantoor in Brussel bemande, verzette hij enorm veel werk en werden er opzienbarende resultaten geboekt. Als ‘lobbyist’, of als ‘belangenverdediger’ (de term die men in kringen van de Europese Unie liever gebruikt) legde hij veel contacten en maakten heel wat Europarlementsleden kennis met de ‘evangelische wereld’. De EEA onderhoudt in Brussel vooral politieke contacten voor dossiers als godsdienstvrijheid en mensenhandel. Maar wat doet een evangelisch christen eigenlijk in de wereld van de politiek? Twee jaar geleden hadden we met Christel een uitgebreid interview, en bij zijn afscheid geven we daar nog een aantal belangrijke passages uit weer.

Boerka-ban niet tegen mensenrechten

Molenbeek05Het blijft een moeilijke evenwichtsoefening: de vrijheid van godsdienst en de handhaving van de openbare orde. Concreet: mag iemand door zijn kleding duidelijk maken dat hij (of zij) een bepaalde religie aanhangt? Als een bepaald kledingstuk wordt voorgeschreven door de regels van een godsdienst, mag dat dan altijd en overal gedragen worden, op grond van de vrijheid van religie? De discussie woedt al jaren: mag iemand in een openbare functie – bijvoorbeeld achter een loket – een kruisje of een keppeltje dragen? Maar ook: mag een moslimvrouw op straat gesluierd zijn en zo ja, in hoeverre mag het gezicht bedekt zijn?

Alweer Noord-Korea …

InterCom170801 OpenDoorsRanglijstOok in 2017 prijkt Noord-Korea bovenaan de lijst van de lijst met landen waar christenen (het meest) vervolgd worden. Niet verwonderlijk, afgaande op de vele berichten die ons uit dat land bereiken. Het lijden van de christenen die verdrukt worden, valt moeilijk in statistieken vast te leggen, maar toch legt Open Doors ieder jaar een rangorde vast. Het opstellen van die lijst is geen ‘natte-vinger-werk’: de organisatie weet vanuit een jarenlange ervaring heel goed hoe de situatie in de meeste landen is.

Open Doors is actief in een zestigtal landen waar de godsdienstvrijheid in min of meerdere mate beperkt is. De organisatie wil de christenen daar geestelijk en materieel helpen – een werk dat meestal in het geheim moet gebeuren. Daarvoor wordt voor een groot deel beroep gedaan op mensen ter plaatse. Dat heeft tevens als voordeel dat het veel gemakkelijker is om de situatie in die landen goed in te schatten: de informatie komt ook uit de eerste hand en daardoor kan er ook beter ingespeeld worden op de concrete noden.

Schreeuw om leven …

InterCom170801 Leefmagazine1707Het zomernummer van ‘Leef’, tijdschrift van de Stichting Schreeuw om Leven is een speciaal themanummer waarin een vijftiental verhalen zijn opgenomen van vrouwen die op een of andere manier iets met abortus te maken hebben gehad. Allemaal ingrijpende verhalen die de problematiek van de vervroegde beëindiging van een zwangerschap belichten.

De Stichting Schreeuw op Leven is een Nederlandse organisatie die op grond van de Bijbel voor het ongeboren leven opkomt door te strijden tegen abortus en euthanasie. Ze helpt vrouwen bij ongewenste zwangerschap en na een abortus.

Voltooid leven?

InterCom170801 MetamorfoseThemanummerLevenseinde

Themanummer Metamorfose

De afgelopen decennia is de maatschappelijke kijk op leven en dood grondig veranderd. Als we kijken naar het levenseinde, dan zien we dat mensen steeds ouder worden. Een van de redenen daarvoor is dat de medische wetenschap sprongen voorwaarts heeft gemaakt, en ziekten die vroeger dodelijk waren, nu min of meer overwonnen kunnen worden. Op die manier kan het leven worden verlengd. Tegelijkertijd wil niet iedereen graag lang blijven leven: de vaak onvermijdelijke aftakeling is voor veel mensen een doembeeld. Wie kijkt er uit naar een lange doodstrijd? Wie ondraaglijk lijdt, heeft tegenwoordig wettelijk de mogelijkheid om euthanasie aan te vragen.