slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vijf lessen voor gemeentestichting

LogoLausanneMovementIn de afgelopen jaren heeft het Netwerk Gemeentestichting van de Lausanne-beweging al bijna 1000 mensen samengebracht op verschillende consultaties. Het ging daarbij om gemeentestichters, zendelingen, opkomende leiders, theologen, onderzoekers, leiders van denominaties. Samen  bespraken ze de mogelijkheid om de Grote Zendingsopdracht efficiënter te vervullen. Die discussies hebben heel wat ideeën en concepten opgeleverd. Het netwerk heeft daar een vijftal ‘simpele waarheden’ uit gedistilleerd over het stichten van gemeenten in de 21ste eeuw. Het is de bedoeling dat deze 5 punten de discussie over het oprichten van nieuwe kerken verder activeren. David Miller en Ron Anderson geven uitleg bij de principes.

Mogen onze kerken wat groener?

CreationCare01Behoort zorg voor de schepping tot de kern van ons christen zijn? Daarover ging de vierdagen-conferentie in Nice (Zuid-Frankrijk), waar we in september naartoe gingen. De conferentie werd georganiseerd door de christelijke natuurorganisatie A Rocha, samen met de Wereld Evangelische Alliantie en de Lausanne beweging. Dankzij de steun van de EAV kregen wij, Benjamin Vanbaelenberghe en Benno Geertsma , er een gratis verblijf, de reis betaalden we zelf. En of wij nu groener werden? 

Stevenen we af op een wereld vol (internet-)junks?

25.500 kg voedsel

InterCom170922 TearfundOegandaHoewel de dramatische toestand lang niet altijd in het nieuws komt, duurt de hongersnood in Oost-Afrika nog altijd voort. Tearfund werkt al jaren samen met de organisaties Creed Africa en New Lease of Life for Uganda, en heeft de afgelopen maanden veel inspanningen gedaan om hulp te verlenen. In Orisai, een armafgelopen dorpje in noordoost Oeganda, slaat de hongecrsis genadeloos toe. Dieren sterven en mensen zijn in staat alles te eten wat ze maar kunnen vinden: wilde balderen, boomstronken, insecten…

Doe-het-zelf euthanasie?

Ziekenhuisbeelden04PapegaaiDe grens tussen zelfmoord en euthanasie is in de praktijk soms moeilijk te trekken. In beide gevallen gaat het alleszins om een vervroegde levensbeëindiging volgens de wens van de betrokkene. Het grote verschil is dat bij een euthanasie meerdere personen betrokken zijn – waaronder dokters. Aan de andere kant: sommige landen tolereren ‘assisted suicide’, de hulp bij een zelfmoord.

Bij een geval van euthanasie – in de landen waar het wettelijk is toegestaan – gelden een aantal strike regels en voorwaarden die moeten nageleefd worden. Ook al gaat met daar in de praktijk soms wat losser mee om, over het geheel genomen is zorgvuldigheid wel de regel. In Nederland echter ontstond onlangs veel ophef veroorzaakt door de promotie voor een eenvoudig en goedkoop euthanasiemiddel, dat vrij in de handel verkrijgbaar is. De coöperatie ‘Laatste Wil’ heeft namelijk een legaal middel gevonden dat binnen een half uur of een uur tot de dood leidt.

Nieuwe Uitdaging

LogoUitdagingWebsiteUitdaging is een Nederlands tijdschrift met allerlei nieuws uit de evangelische wereld, opbouwende artikelen over geloof en interviews met bekende en minder bekende christenen.

In het septembernummer van Uitdaging staat een gesprek met Henk Binnendijk over