slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Levensmoe? Geen reden voor euthanasie

Ziekenhuisbeelden03aWaar de discussie rond voortijdige levensbeëindiging in eerste instantie ging over het ondraaglijke fysieke lijden, wordt nu steeds meer aandacht besteed aan de psychische pijn. Vanuit die optiek wordt steeds vaker geredeneerd dat ook ‘levensmoeheid’ een reden kan zijn voor euthanasie. Immers, waarom zou een mens verder blijven leven als hij vindt dat het voltooid is? Tijdens het Vrijheidscongres van de Open VLD, eind 2017, deed partijvoorzitster Gwendolyn Rutten een oproep om het debat te heropenen. Ze is van mening dat mensen individueel moeten kunnen beslissen over het einde van hun leven en niet alleen in het geval van ondraaglijk lijden. Ze pleit voor het recht om je eigen leven te beëindigen als je vindt dat je ermee klaar bent. Rutten volgt daarmee grotendeels de discussie in Nederland, waar de ministers van Gezondheid en Justitie verklaarden dat mensen met een consistente en weloverwogen doodswens (ook als ze niet ziek zijn) met de assistentie van een hulpverlener een dodelijk middel zouden moeten kunnen innemen. In hun logica moet de overheid barmhartig kunnen zijn, en dus ook in deze gevallen euthanasie toelaten.

Een kwartier voor Europa

InterCom180228 CanopyOfPrayerEuropa bepaalt steeds meer de wetten van ons land en de regels voor ons dagelijkse leven. Dat heeft z’n voor en z’n nadelen. Soms doet dat ons de wenkbrauwen fronsen, maar de Europese eenmaking heeft ook als gevolg dat christenen over de landsgrenzen heen steeds meer gaan samenwerken en de krachten bundelen. Als Paulus de gelovigen opdraagt om voor de overheden te bidden (1 Tim. 2:1-2), houdt dit ook het Europese niveau in. De beleidsmakers van de Europese Unie hebben zonder twijfel gebed nodig, gezien de vele crisissen en de stuurloosheid waarin ons continent zich bevindt. De EU heeft als 'machtsblok' (510 miljoen inwoners!) veel invloed op de rest van de wereld. Je kunt het een geestelijke roeping noemen! In haar identiteit zit veel christelijk erfgoed, vermengd met humanistische waarden. Maar deze roeping kan alleen vastgehouden worden door Gods genade, en door het geloof, het gebed en de moed van christenen, als het Lichaam van Christus in Europa.

Integratie komt van twee kanten

RHP180206 Vimal02aBegin februari verzamelden er in het Nederlandse Helvoirt meer dan 140 mensen voor een ‘ronde tafel’ van de Refugee Highway Partnership. Ze vertegenwoordigden een bonte verzameling van hulporganisaties, die als gemeenschappelijk kenmerk het (evangelische) vluchtelingenwerk hadden. Het is opvallend hoeveel initiatieven er in Europa genomen worden om iets te doen voor de vluchtelingen. Een van de leden van het leiderschapsteam is een ervaringsdeskundige. Peter Vimalasekoren – ze noemen hem meestal gewoon Vimal – moest in zijn jonge jaren vanuit Sri Lanka naar India vluchten. Daar, in een vluchtelingenkamp, leerde hij Christus kennen en nam zijn leven een heel andere wending.

Geloofstwijfel bij jongeren blijkt vooral twijfel aan zichzelf te zijn.

Geloofstwijfel

Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha Nederland en EO BEAM onder 875 jongeren.

 

Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is:

 

1. Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
2. Ben ik een goede christen? (81%)
3. Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
4. Ga ik naar de hemel? (66%)
5. Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Diepvriesbaby

InterCom180121 DiepvriesbabyEind november werd in de Amerikaanse staat Tennessee Emma Wren Gibson geboren. Gezond, goed van lengte en gewicht. Even gewoon als ieder ander kind dat geboren wordt en even speciaal als iedere andere baby: een nieuw leven is altijd iets bijzonders. Maar Emma is toch nog iets specialer dan andere kinderen. Haar ouders konden geen kinderen krijgen op natuurlijke weg en deden een beroep op embryo-donatie. Daarbij gaat het om ‘overtollige’ embryo’s die ontstaan zijn na een vruchtbaarheidsbehandeling en daarna zijn ingevroren. In Amerika worden ze ook wel ‘snowbabies’ genoemd.

Wanneer een echtpaar een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, worden er verschillende eitjes bevrucht, maar die worden niet allemaal in de baarmoeder ingebracht. Ongebruikte embryo’s kunnen worden ingevroren en dat is ook wat er in 1992 gebeurde met ‘Emma’.

Burn-out bij geestelijk leiders

Stress, lijkt wel een kwaal van de hedendaagse maatschappij, het komt steeds meer voor en helaas ook onder geestelijk leiders, d.w.z. voorgangers, oudsten, gemeente leiders.

Door Henk en Diny Herbold
https://watzegtdebijbel.wordpress.com/

Voor een deel is de oorzaak vaak heel praktisch, namelijk men heeft geen normale werkdagen. Je denkt 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te moeten zijn en er is dan geen tijd voor ontspanning en weer opladen. Je hebt ook het gevoel dat er steeds meer van je wordt geëist, bijvoorbeeld omdat er in de gemeente te weinig mogelijkheden zijn om taken te delegeren naar anderen. Daarbij heb je vaak zelf ook niet tijdig je grenzen aangegeven, je ging maar door.