slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

‘Bekeerd’ in de gevangenis

Gevangenis01De tijd die gevangenen in de cel doorbrengen is niet alleen bedoeld als straf, maar ook als een mogelijkheid om tot inkeer te komen. In ons rechtssysteem kennen we de ‘correctionele rechtbank’, een term die suggereert dat iemand die een misdrijf gepleegd, nog vatbaar is voor ‘correctie’. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die in de gevangenis het goede nieuws van Christus gehoord hebben en hun leven op een ander spoor hebben gezet. Aan de andere kant gebeurt het ook dat gedetineerden juist achter de muren helemaal het verkeerde pad op gaan. Een probleem dat zich in de Belgische gevangenissen de laatste jaren steeds vaker voordoet, is de radicalisering – specifieker gezegd: misdadigers die een fanatieke vorm van islam aan gaan hangen en na hun vrijlating het geweld niet schuwen. De discussie hierover laaide weer op toen eind mei een ex-gevangene in Luik 3 mensen doodschoot en wellicht nog meer slachtoffers had willen maken. Human Rights Without Frontiers bestudeerde het fenomeen en zocht naar oplossingen.

Blijven pompen …


InterCom180720 TearFundWaterpompen02Wie aan Afrika denkt, maakt dikwijls direct de associatie met droogte, maar er is op het continent ook heel wat water te vinden. Het Kivu-meer, in het Midden-Afrikaanse Grote Merengebied is bijvoorbeeld bijna net zo groot als de hele provincie Antwerpen. Bovendien is het op sommige plaatsen meer dan 400 meter diep, zodat er van een behoorlijke watermassa gesproken kan worden. Dat Tearfund in Zuid-Kivu in de herfst van 2016 in die streek een project rond water opstartte, mag dan vreemd klinken. Maar water is niet altijd drinkbaar, en het gebrek aan zuiver water is een grote bedreiging voor de bevolking. Daarom besloot de NGO uit Vilvoorde om samen met haar zusterorganisatie Tearfund-UK het nodige te doen om de inwoners van Kalehe (Zuid-Kivu) op verschillende manier te hulp te schieten. Het project duurde een jaar en drie maanden en was bijzonder succesvol.

Waarom je spanning moet opbouwen in je preek

 

preken
Als spreker is het makkelijk je te richten op de inhoud van een preek en je niet af te vragen of je toehoorders er klaar voor zijn jouw boodschap te horen.

De hele week heb je de stof bestudeerd en je bent helemaal opgeladen. Je hebt dagenlang aan niets anders gedacht. Je bent zo opgewonden dat je deze gedachten, waar je barstensvol van zit, eindelijk kunt delen. Maar je toehoorders zijn nog niet op dit punt. Ze zijn de kerk binnengekomen met van alles in hun hoofd, maar jouw preek zit daar niet bij. Ze hebben bij lange na niet hetzelfde niveau van geestdrift als jij.

Hoe maak je het 'doel' van je leven praktisch?

Doel
Als je bent opgegroeid in een evangelische gemeente heb je waarschijnlijk vaak gehoord over je ‘doel’ in het leven. Tijdens een jeugdkamp sprak de voorganger over Gods plan voor jouw leven. Je was jong, enthousiast en had nog alle tijd om uit te zoeken wat dat doel precies was. Maar nu, als volwassene, kan datzelfde idee van een doel je overweldigen en je vullen met angst.

Meer kwaad dan goed?

InterCom180622 MeerKwaadDanGoedOnderzoeksbureau IPSOS heeft een wereldwijde bevraging gedaan naar de houding van mensen ten opzichte van religie. 17.401 volwassenen uit een twintigtal landen kregen zes stellingen voorgelegd: 

- Religie doet meer kwaad dan goed in de wereld

- Mijn religie definieert mij als persoon

- Ik voel mij helemaal op mijn gemak in het gezelschap van mensen met een andere religieuze overtuiging dan ikzelf

- Ik verlies het respect voor mensen wanneer ik ontdek dat ze niet-religieus zijn

- Religieuze mensen zijn betere burgers

- Religieuze praktijken zijn een belangrijk onderdeel voor het morele leven van burgers in mijn land.

De uitslagen van het onderzoek zijn nog al uiteenlopend en lijken niet altijd consequent, maar er zijn op z’n minst een aantal duidelijke tendensen te bespeuren. België was een van de landen waar het onderzoek doorging en ons land onderscheidt zich op een aantal vlakken.