slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Naar een recht op vrije beschimping?

JeSuisMilaIf they go low...

Mila

Stel je voor dat je op Instagram de avances van een jonge moslim afwijst en daaropvolgend te horen krijgt dat je islamofoob en racistisch bent. Het overkwam Mila, een 16-jarige Française. Haar reactie was niet van de poes: iets met een vinger in het achterste van de god van de islam. Waarna ze bedolven werd onder haatboodschappen en doodsbedreigingen.

Een vinger in het achterste

Abortus in de opleiding …

LogoFederationWallonieBruxellesDe regering van de Franse gemeenschap – officieel de Federatie Wallonië-Brussel – heeft onder andere onderwijs onder haar bevoegdheid, en vermeldt in haar regeerverklaring een opvallende passage met betrekking tot abortus. Deze regering is weliswaar niet bevoegd voor de wettelijke regeling rond dit thema – dat is nog altijd een federale materie – maar wel voor de opleiding van de artsen. Niet onbelangrijk, want het zijn uiteindelijk de dokters die de ingreep moeten uitvoeren. In de verklaring die de nieuwe regering vorig jaar afsloot, staat te lezen: ‘De regering wil de studenten sensibiliseren over het belang van het beheersen van de medische praktijk van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking en de technieken (…) inschrijven in de opleiding aan de medische faculteit, en in de hogescholen en universiteiten een voortdurende en interdisciplinaire vorming creëren met betrekking tot het affectieve, relationele en seksuele leven’.  Momenteel worden de abortustechnieken, zoals abortuspil, curetage, dilatatie, enz., niet systematisch onderwezen aan studenten geneeskunde en zijn er steeds minder artsen beschikbaar om een abortus uit te voeren.

De keerzijde van meditatie

InterCom190713 MediterenIn de hectische wereld van vandaag zoeken veel mensen naar een doeltreffende manier om te ontspannen. Vanaf het moment dat The Beatles in de jaren ‘60 een beroep op een goeroe deden, is de belangstelling voor allerlei Oosterse relaxatiemethoden steil omhoog gegaan. Transcendente Meditatie werd een hit, maar ook veel andere ontspanningstechnieken deden hun intrede. Zo raakte yoga ingeburgerd en het laatste decennium wordt er ook vaak gesproken over trainingsprogramma’s zoals mindfulness, waarbij meditatie een belangrijke rol speelt. Binnen evangelische kringen wordt er doorgaans argwanend naar dit soort benaderingen gekeken vanwege de link met Oosterse religies en occulte toestanden. In seculiere kringen is de weerstand vrijwel nihil en worden voortdurend de voordelen benadrukt. Toch vinden we ook hier kritiek. VRT-journalist Peter Brems deed heel wat onderzoek en vond ook de nodige bedenkingen rond meditatie van seculiere zijde. Een greep uit de vaststellingen die hij deed.

Jullie zijn het licht van de wereld …

InterCom190713 KatholiekeWettenSeksueelMisbruikPaus Franciscus vaardigt richtlijnen uit in geval van seksueel misbruik

Dat de Rooms-Katholieke Kerk de laatste jaren steeds opnieuw geconfronteerd wordt met schandalen rond seksueel misbruik, is al lang geen nieuws meer. Vaak lang bewaarde geheimen duiken op en werpen voor de man in de straat een smet op alles wat christelijk is. Een halve eeuw (en ook korter) geleden hadden sommige geestelijken geen moeite met het bedrijven van zaken die duidelijk door de Bijbel verboden waren. Dikwijls bleven gebeurtenissen onbekend, of werden ze in de doofpot gestopt. De katholieke kerk worstelt al lang met de vraag hoe om te gaan met het duistere verleden – en hoe er voor te zorgen dat er geen nieuwe feiten komen. Begin mei schreef paus Franciscus een apostolische brief waarin hij richtlijnen geeft voor de aanpak van de problematiek. Misschien deels ook een voorbeeld van hoe andere kerken hier mee om zouden kunnen gaan.

God heeft een rolstoel

InterCom190610 GodHeeftEenRolstoelProbeer me niet te ‘genezen’

In het Nieuwe Testament staat te lezen dat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde veel mensen heeft genezen, en ook bij zijn volgelingen uit die tijd was het gebed voor zieken heel belangrijk. Met de Bijbel als uitgangspunt geloven de Christenen van vandaag nog altijd in een God die kan genezen. Voor de een zal dat een stille hoop zijn, voor de andere een expliciete bediening van gebedsgenezing. De aanpak verschilt, de hoop is dezelfde. Er zijn Christenen die het als hun taak zien om voor zoveel mogelijk zieken te bidden, zodat ze door God aangeraakt kunnen worden. In sommige gevallen gaat men dan de straat op en biedt men de voorbijgangers gebed aan. De ene keer wordt dat op prijs gesteld, de andere keer wordt er afwijzend gereageerd. De BBC maakte een documentaire in de radioreeks Heart and Soul.

Groepsaankoop City Bibles

InterCom190610 CityBiblesHet uitdelen van Bijbels aan mensen die Gods Woord nog niet kennen is een veelvoorkomend gebruik bij evangelisatie-acties. IkZoekGod.be organiseert momenteel een groepsaankoop voor Vlaanderen. Er zullen gezamenlijk een aantal Bijbeltjes (meer bepaald: Nieuwe Testamenten) worden aangekocht bij ‘City Bibles’. Door een grote oplage te bestellen, wordt de prijs goedkoper en kan ook de cover worden aangepast: er worden een aantal foto’s voorzien van herkenbare plaatsen in België. Een doos van deze City Bibles bevat 60 exemplaren, en kost slechts 90,00 euro, ofwel 1,50 euro per NT. De vertaling die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling (HSV).