slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Nadenken over Genderdysforie

InterCom220204 StudiedagGenderdysforieLQEnkele decennia geleden werd er nauwelijks over gesproken, tegenwoordig valt de term heel regelmatig: gender. Waar de wereldbevolking vroeger verdeeld was in man of vrouw, wordt het in de huidige samenleving niet langer als vanzelfsprekend beschouwd dat het menselijk leven zuiver binair is. Er wordt steeds vaker beweerd dat het niet langer een kwestie is van of man of vrouw. Een ontdekking van een realiteit of een aanval op het idee dat God man en vrouw schiep, het een of het ander?

De Evangelische Kerk van Aalst organiseert op zaterdag 2 april een studiedag over het thema ‘genderdysforie’. Letterlijk betekent de term dat iemand onvrede heeft met het eigen biologisch geslacht. Met andere woorden: een man die zich eerder een vrouw voelt, of omgekeerd. Ook zijn er mensen die niet kunnen of willen kiezen om een van beide te zijn. In heel uitzonderlijke gevallen is er een tegenstelling tussen wat men biologisch is (volgens de genen) en welke geslachtskenmerken iemand heeft.

 

Vaak is het eerder een verschil tussen het het juridische en het psychologische geslacht. De term werd vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw bekend. In een aantal gevallen leidt genderdysforie tot de aanpassing van het geslacht – kortweg gezegd de vermelding op het ‘paspoort’. In 1994 ging dat om 5 personen, in 2018 lieten 742 een verandering aanbrengen in de M/V vermelding. Daarbij moet worden opgemerkt dat de procedure sterk vereenvoudigd werd en er geen fysieke operatie meer vereist is. Hoe dan ook, steeds vaker komt de genderproblematiek in het nieuws en stellen mensen zich vragen bij hun ‘gender’.

De sprekers op de studiedag in Aalst zijn Raymond Hausoul (die voor de theologische verkenning zorgt) en Guy Cauwels (die de geschiedenis en de huidige toestand belicht). Hausoul is blij dat het onderwerp in de belangstelling staat: “Gelukkig is het actueel. Dat is een werk van Gids Geest om aandacht te nemen voor de vraag wat de waarde van man en vrouw in deze schepping en de nieuwe schepping is. Het staat al in de belangstelling vanaf het eerste hoofdstuk van Genesis.” Cauwels vult aan: “Het bizarre is dat dit onderwerp allang uitvoerig in de media is gekomen, maar dat wij daar als christenen blijkbaar steeds aan voorbij zijn gegaan. Ik ben blij dat er nu eindelijk open over gepraat gaat worden. Christenen worden in de media ronduit onwetend genoemd. Dezelfde media stellen dat we daardoor geen gefundeerde beslissingen ter zake kunnen nemen. We kunnen niet ontkennen dat de meeste christenen (net zoals het gros van de samenleving trouwens) de basisterminologie niet kennen. Enige verduidelijking kan dus zeker geen kwaad. Voor je ook maar één zinnig woord kunt zeggen over dit onderwerp, moet je eerst heel goed weten waar het over gaat. Want woorden betekenen vandaag vaak iets heel anders dan 30 jaar geleden. In het gewone Nederlandse taalgebruik betekent ‘gender’ niet meer alleen ‘geslacht’ (sekse), maar dekt het een hele lading.”

Deze studiedag wordt vanuit een kerk georganiseerd, maar heeft de Bijbel wel iets te zeggen over geslachtsverandering?
Guy: “Ik heb de onderwerpen gezien waar Raymond het over gaat hebben en dat doet me concluderen dat er in de Bijbel verrassend veel over dit onderwerp staat. Er bestaat zeker een christelijke visie op de genderthematiek en InterCom is waarschijnlijk te klein om de literatuurlijst te bevatten die daarover handelt.”

Is gender toch niet iets heel persoonlijk, en moeten we daar als ‘buitenstaanders’ wel sturend in zijn?
Guy: “Het zou inderdaad persoonlijk geweest kunnen zijn. Maar sinds de jaren ‘90 is het op grote schaal in de openbaarheid gebracht. De bedoeling van deze eerste studiedag (er komt er nog een in het najaar van ‘indekerk’) is niet sturend, maar onderzoekend”. Raymond: “Gender is net zoiets persoonlijks als al het andere waar Gods Geest over spreekt. En net als de Thora zijn we dan inspirerend tot anderen bij zulke onderwerpen. De Bijbel vermijdt geen enkel thema.”

Is het toch niet eerder iets dat in de pastorale zorg thuishoort?
Guy: “Ik herinner me dat 40 jaar geleden transgender in intieme pastorale kring werd besproken en begeleid. Het kwam zeer beperkt voor in christelijke middens. Vandaag de dag zie je een stijgende trend. De maatschappij is veel opener geworden. We zijn verplicht om aan het gesprek deel te nemen. Of misschien moet ik zeggen: het gesprek op te starten.”

Een overzicht van de onderwerpen die gedurende de dag aan bod komen:
Bij Raymond gaat het onder andere over ‘Transgenders in kerk en maatschappij’, ‘God de Schepper: geschapen als man en vrouw’, ‘Gods maatschappelijke keuzen’ en ‘Omgaan als kerk met transgenders’. Guy houdt zich bezig met de definitie (seksuele identiteit tegenover seksuele voorkeur), historie (van gender disorder naar genderdysforie), wetgeving (van operatie of sterilisatie naar verklaring) en socio-cultureel (consequenties van de wetgeving op de samenleving, mensbeeld, taalgebruik, …)