slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geld geven is nooit genoeg …

InterCom200817 TearfundArmoedeEr zullen in deze wereld altijd armeren en rijkeren zijn. Het is een zinsnede uit een tekst van Ignace Demaerel die hij samen met de Federale Synode heeft geschreven, en gepubliceerd werd in Inzicht van Tearfund. Er valt weinig op de stelling af te dingen: verschil tussen rijk en arm is er altijd geweest, en behalve het communisme is er eigenlijk geen politiek systeem dat volledig komaf wil maken met verschillen. En ook bij communistische regimes bestaat er geen totale gelijkheid. Dat neemt niet weg dat we in onze wereld voortdurend geconfronteerd worden met armoede, en we een antwoord op het probleem moeten formuleren. Eén ding is duidelijk: we moeten ons niet neerleggen bij de overweldigende armoede waar sommige mensen zich in bevinden. Welke meerwaarde kan een gelovige overtuiging hierbij bieden? Enkele gedachten aan de hand van de tekst …

Er zijn heel wat teksten in de Bijbel die over armoede spreken, en ze vormen voor christenen de basis als het over de aanpak van de armoedeproblematiek gaat. In Zijn Woord openbaart God zich als een verdediger van de zwakken, de weduwen en de wezen. Allemaal uiterst kwetsbare groepen in de maatschappij van het Oude Testament, en eigenlijk ook daarna. In Spreuken staat dat wie een geringe onderdrukt, diens Maker smaadt, maar wie over een arme ontfermt, Hem eert. Naar de zwakken omzien, is dus geen optie, maar een indringende opdracht. Het is geen menselijke regel, maar een opdracht van God. Het kan dus niet dat christenen zich niets aantrekken van de armoede in de wereld. Armoede is onaanvaardbaar wanneer ze schrijnend en levensbedreigend is, omdat dan het leven zelf aangetast wordt en de menselijke waardigheid ondermijnd wordt. In dat soort situaties kan iedereen iets bijdragen en misschien juist wel degenen die rijk geworden zijn en die met hun bezit heel mooie dingen voor de medemens kunnen doen.

Geven met het hart
Armoedebestrijding kan in deze wereld op verschillende manieren – gebaseerd op verschillende pijlers – gebeuren. Uiteraard wordt in dat verband gekeken naar de overheid, die doorgaans ook over de meeste middelen beschikt.  Daarnaast zijn er ook tal van professionele hulpverleningsorganisaties, die heel wat fondsen weten te werven en grote bedragen ter beschikking kunnen stellen. Toch mag ook het belang van de individuele bijdragen niet onderschat worden. Hulpverlening is op haar best wanneer ze persoonlijk en doorleefd is. Voor christenen is het ideaalbeeld wellicht wat we in de beschrijving van de eerste gemeente in het boek Handelingen zien. Daar hadden de gelovigen alles gemeenschappelijk, zodat niemand iets tekort kwam. Het delen gebeurde spontaan, uit het hart en dat gaf de arme weer een gemeenschap waar hij bij hoorde. Aangezien de overheid neutraal moet blijven en zich enkel kan beperken tot algemene en materiële hulpverlening. ‘Faith-based’ (op een geloofsovertuiging gebaseerde) organisaties, zoals Tearfund, kunnen altijd iets extra’s bieden. Op het veld blijken ze het op het veld meestal ook beter te doen dan neutrale organisaties. Dat neemt niet weg dat de overheid in het hele verhaal ook een belangrijke rol heeft te spelen. Armoede is immers een maatschappelijk probleem. Er zijn veel structurele en onrechtvaardige patronen die armoede en onrechtvaardigheid in stand houden. Naast liefdadigheid is er ook rechtvaardigheid en billijkheid nodig, door een structurele aanpak en het voortdurend bijsturen van de wetgeving.

Meer dan materieel
Christelijke hulpverlening mag niet beperkt blijven tot het geven van een aalmoes ‘om er van af te zijn’. Sterker nog: als  iemand dit zonder liefde doet, heeft het voor God eigenlijk geen waarde, ook al is de ontvanger er wellicht blij mee. Het is ook belangrijk om te beseffen dat armoede meer is dan materieel gebrek. Er bestaat evenzeer emotionele, rationele en spirituele armoede. De oorzaken van materiële armoede liggen doorgaans dieper en christelijke hulpverleningsorganisaties zullen dus trachten om ook iets te doen aan die andere vormen. De mens is niet alleen een lichaam en ziel, maar ook geest. Eten, onderdak en kleding geven is stap één, maar hulpverlening dient meer te zijn dan alleen fondsen voorzien: geld geven is nooit genoeg. Een dergelijke beperkte hulp kan zelfs vernederend zijn voor een mens in nood.
Het toevoegen van de geestelijke dimensie mag niet gezien worden als een ‘verborgen agenda’. Ook mag het aanvaarden van het evangelie niet als voorwaarde gesteld worden voor het verstrekken van hulp. Iedereen heeft recht op bijstand, die gegeven wordt vanuit een diepe overtuiging. In die zin is echte hulpverlening in feite ‘jezelf geven’.

De volledige tekst waar dit artikel op gebaseerd is, is te vinden in Inzicht van Tearfund.