slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

WHO promoot abortuspil

InterCom200615 WHOabortuspilAbortus is niet in alle landen van de wereld wettelijk toegelaten en waar het wel mag, varieert de termijn waarbinnen een zwangerschap beëindigd mag worden. In Nederland kan dat tot een met de 24ste week, in België is dat de helft daarvan, al wordt er uitgebreid gediscussieerd over een uitbreiding. Ook de manier waarop de abortus wordt uitgevoerd verschilt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor het gebruik van de zogenaamde ‘abortuspil’, ook na de 24ste week.

De WHO komt de laatste tijd regelmatig in het nieuws en krijgt veel kritiek met betrekking tot de aanpak van de Coronacrisis. Er is ook herhaaldelijke kritiek op het WHO-beleid rond seksualiteit. Pro-life bewegingen uiten hun ongenoegen over de standpunten rond abortus. In het ‘Klinisch Handboek voor Veilige Abortus’   raadt de WHO het gebruik van de ‘abortuspil’ aan, al adviseert de organisatie om na de 24ste week de dosis misoprostol te verminderen.

 Deze stof wordt vaak door artsen voorgeschreven als middel tegen een maag- of darmzweer, maar het maakt ook de baarmoedermond zacht en wekt weeën op. In die zin kan het middel gebruikt worden om de zwangerschap om het even wanneer af te breken. De aanbeveling om deze pil te gebruiken is vreemd: zelfs in een liberaal land op het vlak van abortus als Nederland, is het ondenkbaar dat artsen na de 10 wekengrens een abortuspil verschaffen, gelet op de gevaren.

Opvallend is dat Artsen zonder Grenzen de grens nauwelijks lager legt: aan Afrikaanse vrouwen wordt de mogelijkheid geboden om thuis, desnoods alleen, hun ongeboren kind tot de 22ste week te verdrijven door het gebruik van de abortuspil. Deze ‘anonieme vorm van abortus’ wordt in een aantal Afrikaanse landen toegepast, aangezien de vroegtijdige zwangerschapsbeëindiging er taboe is. Niettemin komen er bij een abortus door middel van deze pil al vanaf de 9de week van de zwangerschap meer complicaties voor dan bij de instrumentele methode (curetage). Vooral vanaf de 13de week stijgt de kans op complicaties snel. Artsen zonder Grenzen wijdt dat aan het feit dat veel van die abortussen onvielig zijn uitgevoerd. De organisatie biedt daarom een reeks adviezen en richtlijnen aan, maar wijst niet op een deskundige begeleiding door een verpleegkundige of een arts. Wel raadt Artsen zonder Grenzen vrouwen in Afrika aan om in geval van nood snel naar de hulpdiensten aan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in veel gebieden bestaan dergelijke spoeddiensten nauwelijks...


(bron: Schreeuw om Leven)