slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Diepvriesbaby

InterCom180121 DiepvriesbabyEind november werd in de Amerikaanse staat Tennessee Emma Wren Gibson geboren. Gezond, goed van lengte en gewicht. Even gewoon als ieder ander kind dat geboren wordt en even speciaal als iedere andere baby: een nieuw leven is altijd iets bijzonders. Maar Emma is toch nog iets specialer dan andere kinderen. Haar ouders konden geen kinderen krijgen op natuurlijke weg en deden een beroep op embryo-donatie. Daarbij gaat het om ‘overtollige’ embryo’s die ontstaan zijn na een vruchtbaarheidsbehandeling en daarna zijn ingevroren. In Amerika worden ze ook wel ‘snowbabies’ genoemd.

Wanneer een echtpaar een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, worden er verschillende eitjes bevrucht, maar die worden niet allemaal in de baarmoeder ingebracht. Ongebruikte embryo’s kunnen worden ingevroren en dat is ook wat er in 1992 gebeurde met ‘Emma’.

 

Bijna 25 jaar lang bleef ze ingevroren (en dat is waarschijnlijk een wereldrecord) totdat Tina en Benjamin Gibson aanklopten bij het National Embryo Donation Center. Het NEDC is een organisatie van christelijke origine die ten dienste staat van ouders die op een of andere manier zelf geen kinderen kunnen krijgen. In zekere zin is maar er weinig leeftijdsverschil tussen moeder en kind: Tina is 26 jaar oud, en als Emma toendertijd geboren was, hadden ze, volgens Tina, ‘eigenlijk beste vriendinnen kunnen zijn’;

De techniek van ‘in vitro fertilsatie’ wordt voor het eerst toegepast in 1978. In dat jaar werd Louise Brown in Engeland geboren als eerste ‘proefbuisbaby’. De Verenigde Staten volgden in 1981, en sindsdien wordt de methode steeds vaker gebruikt. De behandeling roept wel ethische vragen op, meer bepaald over wat er moet gebeuren met de ‘ongebruikte’ embryo’s. Zoals duidelijk wordt uit – bijvoorbeeld – de discussie rond abortus, bestaat er verschil over de vraag in welk stadium men kan spreken van een ‘mens’. Meningen lopen uiteen van ‘vanaf de bevruchting’ tot ‘vanaf de geboorte’. Voor wie het eerste standpunt huldigt, is ieder embryo vanaf het prille een volwaardig ‘mens in wording’, en betekent het vernietigen van een embryo het beëindigen van een leven. Die zienswijze wordt door veel christenen gehanteerd, en het is dus niet vreemd dat gelovigen geprobeerd hebben een antwoord te vinden op de kwestie. In de VS is daar dan het NEDC uit voortgekomen, met als missie ‘het beschermen van het leven en de waardigheid van embryo’s’. Daarbij richt de organisatie zich zowel op het doneren als op het adopteren van embryo’s. Ze is naar eigen zeggen de enige klinische organisatie in de VS die zich richt op alle rassen en etnische en relgieuze achtergronden.

De ‘markt’ is ongetwijfeld groot: in de Verenigde Staten zijn momenteel naar schatting 700.000 tot 1.000.000 menselijke embryo’s ingevroren. Als een echtpaar besluit dat hun gezin compleet is, maar er nog embryo’s over zijn, hebben ze een aantal opties. Ze kunnen ze aan de wetenschap schenken, of gewoon ingevroren laten, of laten ontdooien en doodgaan. Een andere mogelijkheid is dat ze de embryo’s ter adoptie afstaan aan koppels die geen kinderen kunnen krijgen. In dat laatste geval bemiddelt NEDC tussen gevende en ontvangende ouders. Sinds de oprichting van de organisatie is dat in ongeveer 1000 gevallen ook effectief gebeurd. 

NEDC ontstond binnen de Baptist Health System en wordt tegenwoordig deels gesubsidieerd door de overheid. Hoewel de organisatie haar diensten aanbiedt los van ras, religie, en dergelijke, is het christelijk geloof de basis waarop de werking gebaseerd is. Uitgangspunt is dat het leven begint van de bevruchting en vanaf dan beschermd dient te worden. Verder beschouwt NEDC het huwelijk als een heilig verbond tussen een man en een vrouw, zoals in de Bijbel gedefinieerd. 

https://www.embryodonation.org/about/

(bronnen: vrtnws.be, De Standaard, NEDC)

 

 

 

Nieuwsbrief