slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geloof het of niet – het is mijn recht!

InterCom180815 FoRBDefendersEind juni lanceerde het Europese Platform tegen Religieuze Intolerantie en Discriminatie (EPRID) in Brussel een nieuwe beweging, de #FoRBDefender Movement. Het is een online initiatief dat het bewustzijn van het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging (‘FoRB) wil versterken. De beweging is solidair met mensen waar ook ter wereld die geconfronteerd worden met discriminatie, onderdrukking of geweld vanwege hun godsdienst of overtuiging. Ze roept de beleidsmakers (op nationaal en internationaal niveau) op deze fundamentele mensenrechten sterker te verdedigen.

Amy Shepherd, Advocacy Manager van Christian Solidarity Worldwide (CSW) en lid van de Raad van Coördinatoren van EPRID zegt in een verklaring: “Op veel plaatsen in deze wereld wordt de vrijheid van mensen om een godsdienst of overtuiging te kiezen, uit te oefenen, te veranderen of te verlaten, bedreigd. Er is een dringende noodzaak om op te komen voor deze rechten en er bij beleidsmakers op aan te dringen om concrete, zichtbare en beschermende actie te ondernemen. EPRID hoopt dat door politici, diplomaten, journalisten, zakenmensen en activisten te benaderen, de #FoRBDefender beweging zal aantonen dat de vrijheid van godsdienst en overtuiging iedereen bescherming biedt en dat iedereen daarbij een rol dient te spelen”.

GDPR en deur-aan-deur werk

Deurbel06Nu de Europese richtlijn over de privacy, beter bekend als GDPR of AVG, in werking is getreden, komen de eerste juridische procedures om te zien hoever het toepassingsgebied van de nieuwe wet reikt. Zo ontstond er in Finland discussie over de vraag of het deur-aan-deur werk van de Getuigen van Jehova (en eventueel ook van andere godsdienstige groeperingen) ook het onderwerp is van de privacy-regels.

Zoals bekend, is een van de meest gebruikte methode van de Getuigen van Jehova het bezoeken van mensen – van deur tot deur gaan – en daarbij worden systematisch aantekeningen gemaakt. Ze houden dus gegevens bij van personen die niet tot de eigen groep behoren. De informatie die genoteerd wordt, bevat gegevens zoals naam en adres, maar ook inlichtingen over gezinssamenstelling en religieuze overtuiging. Die info wordt verzameld als geheugensteun om bij een volgend bezoek of gesprek te kunnen voortbouwen op wat er de vorige keer gezegd werd. De Getuigen houden in feite heel wat gegevens bij, zoals wie in welke wijk werkt, wie hoeveel uren aan ‘prediking’ besteedt en ook hoeveel publicaties er worden uitgedeeld. Ze houden overigens ook lijsten bij van mensen die expliciet gevraagd hebben om niet bezocht te worden.

‘Bekeerd’ in de gevangenis

Gevangenis01De tijd die gevangenen in de cel doorbrengen is niet alleen bedoeld als straf, maar ook als een mogelijkheid om tot inkeer te komen. In ons rechtssysteem kennen we de ‘correctionele rechtbank’, een term die suggereert dat iemand die een misdrijf gepleegd, nog vatbaar is voor ‘correctie’. Er zijn veel verhalen bekend van mensen die in de gevangenis het goede nieuws van Christus gehoord hebben en hun leven op een ander spoor hebben gezet. Aan de andere kant gebeurt het ook dat gedetineerden juist achter de muren helemaal het verkeerde pad op gaan. Een probleem dat zich in de Belgische gevangenissen de laatste jaren steeds vaker voordoet, is de radicalisering – specifieker gezegd: misdadigers die een fanatieke vorm van islam aan gaan hangen en na hun vrijlating het geweld niet schuwen. De discussie hierover laaide weer op toen eind mei een ex-gevangene in Luik 3 mensen doodschoot en wellicht nog meer slachtoffers had willen maken. Human Rights Without Frontiers bestudeerde het fenomeen en zocht naar oplossingen.

Blijven pompen …


InterCom180720 TearFundWaterpompen02Wie aan Afrika denkt, maakt dikwijls direct de associatie met droogte, maar er is op het continent ook heel wat water te vinden. Het Kivu-meer, in het Midden-Afrikaanse Grote Merengebied is bijvoorbeeld bijna net zo groot als de hele provincie Antwerpen. Bovendien is het op sommige plaatsen meer dan 400 meter diep, zodat er van een behoorlijke watermassa gesproken kan worden. Dat Tearfund in Zuid-Kivu in de herfst van 2016 in die streek een project rond water opstartte, mag dan vreemd klinken. Maar water is niet altijd drinkbaar, en het gebrek aan zuiver water is een grote bedreiging voor de bevolking. Daarom besloot de NGO uit Vilvoorde om samen met haar zusterorganisatie Tearfund-UK het nodige te doen om de inwoners van Kalehe (Zuid-Kivu) op verschillende manier te hulp te schieten. Het project duurde een jaar en drie maanden en was bijzonder succesvol.

Waarom je spanning moet opbouwen in je preek

 

preken
Als spreker is het makkelijk je te richten op de inhoud van een preek en je niet af te vragen of je toehoorders er klaar voor zijn jouw boodschap te horen.

De hele week heb je de stof bestudeerd en je bent helemaal opgeladen. Je hebt dagenlang aan niets anders gedacht. Je bent zo opgewonden dat je deze gedachten, waar je barstensvol van zit, eindelijk kunt delen. Maar je toehoorders zijn nog niet op dit punt. Ze zijn de kerk binnengekomen met van alles in hun hoofd, maar jouw preek zit daar niet bij. Ze hebben bij lange na niet hetzelfde niveau van geestdrift als jij.

Nieuwsbrief