slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

God heeft een rolstoel

InterCom190610 GodHeeftEenRolstoelProbeer me niet te ‘genezen’

In het Nieuwe Testament staat te lezen dat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde veel mensen heeft genezen, en ook bij zijn volgelingen uit die tijd was het gebed voor zieken heel belangrijk. Met de Bijbel als uitgangspunt geloven de Christenen van vandaag nog altijd in een God die kan genezen. Voor de een zal dat een stille hoop zijn, voor de andere een expliciete bediening van gebedsgenezing. De aanpak verschilt, de hoop is dezelfde. Er zijn Christenen die het als hun taak zien om voor zoveel mogelijk zieken te bidden, zodat ze door God aangeraakt kunnen worden. In sommige gevallen gaat men dan de straat op en biedt men de voorbijgangers gebed aan. De ene keer wordt dat op prijs gesteld, de andere keer wordt er afwijzend gereageerd. De BBC maakte een documentaire in de radioreeks Heart and Soul.

Groepsaankoop City Bibles

InterCom190610 CityBiblesHet uitdelen van Bijbels aan mensen die Gods Woord nog niet kennen is een veelvoorkomend gebruik bij evangelisatie-acties. IkZoekGod.be organiseert momenteel een groepsaankoop voor Vlaanderen. Er zullen gezamenlijk een aantal Bijbeltjes (meer bepaald: Nieuwe Testamenten) worden aangekocht bij ‘City Bibles’. Door een grote oplage te bestellen, wordt de prijs goedkoper en kan ook de cover worden aangepast: er worden een aantal foto’s voorzien van herkenbare plaatsen in België. Een doos van deze City Bibles bevat 60 exemplaren, en kost slechts 90,00 euro, ofwel 1,50 euro per NT. De vertaling die gebruikt wordt, is de Herziene Statenvertaling (HSV).

Een Zeeuw die zich verwondert …

FotDeNoodKo09

Het spontane antwoord dat Ko de Nood geeft op de vraag wie hij is, luidt ‘Een Zeeuw’. Natuurlijk is er meer dan dat, en het gesprek maakt dat duidelijk, maar de Nederlandse provincie Zeeland betekent veel voor hem. Ko is er geboren (Arnemuiden) en hij groeide op in Nieuw- en Sint Joosland , een rustig dorpje op het ‘eiland’ Walcheren. In de jaren ‘60 een sterk kerkelijke  omgeving – en ook nu nog wordt het landelijke Zeeland min of meer tot de Nederlandse ‘Bible Belt’ gerekend. De kerk staat er centraal – of zeggen we beter ‘de kerken’, want het Protestantisme kent een ruime variëteit aan strekkingen. 

Ko groeit op met het geloof. Zijn vader is ouderling in de Gereformeerde Kerk. De  opvoeding is orthodox, maar niet overdreven. Bij de maaltijden steeds een gebed en een bijbellezing.

Valse noten uit Nashville?

InterCom190123 NashvilleVerklaringDe ‘Nashville-verklaring’ heeft de afgelopen weken in Nederland heel wat stof doen opwaaien, en de commotie is voor een deel ook naar ons land overgekomen. Voor wie ‘Nashville’ alleen maar kennen als de ‘hoofdstad van de countrymuziek’ of die de Amerikaanse stad helemaal niet kennen, een woordje uitleg. In Nashville werd in 2017 door zo’n 150 evangelische voormannen een verklaring opgesteld over homoseksualiteit en genderidentiteit. Meer dn 20.000 mensen, veelal evangelische leiders hebben die tekst ondertekend. Onlangs werd er een Nederlandse vertaling van gepubliceerd, die in eerste instantie door 200 mensen getekend werd. De reacties daarop gingen van onvoorwaardelijke steun tot diepe verontwaardiging.

De Nashville-verklaring is een typische verklaring in de stijl van ‘wij bevestigen’ en ‘wij ontkennen’. Zo luidt het eerste artikel:

Kansen voor ongeboren kinderen met een handicap?

Het aantal abortussen bij prenatale diagnoses van het syndroom van Down, de meest voorkomende chromosale afwijking, is hoog: bijna 100 % in IJsland, 98 % in Denemarken, 80 tot 90 % in Noorwegen en 90 % in het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten bedraagt het percentage 67.
 
In heel Europa druist de wetgeving ten aanzien van abortus lijnrecht in tegen de meest fundamentele rechten van mensen met een handicap. In oktober 2017 stelde de Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap dat wetten die abortus op grond van handicap expliciet toelaten, een inbreuk zijn op het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (art. 4, 5 en 8). Een handicap als reden voor abortus gaat feitelijk over het beëindigen van het leven van een ongeboren kind dat niet volkomen in overeenstemming is met wat de maatschappij als gezond of wenselijk beschouwt.

Veilig, ordelijk en regulier

LogoUNGlobalCompactMigrationWat zijn de implicaties van het ‘migratiepact’?

Het is vrijwel onmogelijk om de laatste weken niets gehoord te hebben over het migratiepact. Talloze argumenten pro en contra zijn de revue gepasseerd, politici hebben uitgebreid hun mening gegeven en uiteindelijk werd het de splijtzwam onder de regering. Er is veel over gezegd en over geschreven, maar toch kennen weinig mensen de inhoud van het document. Voor de een is het een grote stap voorwaarts in een menselijke aanpak van de vluchtelingencrisis, voor de ander een ongekende dreiging voor de Westerse beschaving. Maar wat zegt de overeenkomst echt, en hoe kan de tekst van het pact bekeken worden vanuit een christelijk perspectief?

De vluchtelingencrisis, die in 2015 een hoogtepunt bereikte, heeft heel wat teweeg gebracht in Europa. Het gevoel overspoeld te worden door mensen die in onze streken op zoek waren naar een beter leven, was voor veel mensen bijzonder onaangenaam.

Nieuwsbrief