slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De strijd tussen werk en gezin

Gezinstransities06Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 6: De strijd tussen werk en gezin

In onze ‘prestatiemaatschappij’ is de combinatie van werk en gezin vaak niet eenvoudig. Je zou je de vraag kunnen stellen in hoeverre de werkdruk ook een druk op de gezinnen legt – en soms ook kan leiden tot een relatiebreuk. Andersom hebben relatieproblemen ook hun gevolgen voor werk een carrière. Het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, waaruit we in afgelopen InterComs al regelmatig informatie haalden, onderzoekt de relatie tussen nieuwsamengestelde gezinnen en het werk-gezin conflict.

Nieuwsamengesteld

Een echtscheiding leidt niet altijd tot een nieuwe relatie. Ongeveer de helft van ooitgescheiden mannen en vrouwen gaat niet meer samenwonen met een nieuwe partner.

 

Alles naar (kinder)wens?

Gezinstransities05Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 5: Alles naar (kinder)wens ?

De tijd dat een gezin bestond uit vader, moeder en een aantal kinderen, lijkt tot het verleden te behoren. Relaties zijn niet meer voor eeuwig. Het is een vaststelling die we kunnen betreuren, maar het is voor velen de realiteit. Opvallend is daarbij dat de consensus dat een kind een vader en een moeder nodig heeft om gelukkig en goed op te groeien, steeds kleiner wordt. In de serie over de maatschappelijke veranderingen rond huwelijk en gezin, toont Kristel De Leenheer nog een aantal tendensen uit het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse regering

Nieuwe leefvormen

De verschillende (nieuwe) leefvormen zijn: ייn of twee ouders, gehuwde of ongehuwde ouders, eigen

ouders of stiefouders, ouders van verschillend of gelijk geslacht. De aanvaarding voor deze niet-traditionele leefvormen is het voorbije decennium erg toegenomen.

 

Trouwen …wat anders?

Gezinstransities04Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 4: Trouwen …wat anders?

Traditionele huwelijken tussen man en vrouw zijn al decennia lang niet meer de enige huwelijksvorm. Mensen trouwen nog steeds - wel minder dan vroeger – maar scheiden ook. Na hun scheiding is hertrouwen niet meer uitgesloten. Sinds enkele jaren kunnen ook mannen met mannen trouwen en vrouwen met vrouwen. Naast huwen bestaan er nog verschillende vormen van samenwonen.

Homohuwelijken

Hoewel er in België nog maar weinig gehuwd en veel gescheiden wordt, kunnen  mensen van hetzelfde geslacht sinds 2003 met elkaar trouwen. Samen met Nederland, waar dit reeds sinds 2000 kan, is België een van de landen waar dit voor het eerst werd ingevoerd.

Sinds de invoering van het homohuwelijk, schommelt het aantal huwelijken tussen partners van het gelijke geslacht in Vlaanderen rond de 500.

 

Gescheiden maar niet lang alleen

Gezinstransities03Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 3: Gescheiden maar niet lang alleen …

De meeste mannen en vrouwen gaan na hun (echt)scheiding vrij snel een nieuwe relatie aan. De wijze en het tijdstip is echter erg verschillend. Er bestaan acht trajecten waarin gescheiden mannen en vrouwen op een bepaalde wijze geen, een of meerdere relaties aangaan. Daarvan kon geen enkel een standaardtraject genoemd worden.

Gescheiden mannen en vrouwen met een nieuwe (inwonende) partner hebben een beter economisch en emotioneel welzijn dan gescheiden mannen en vrouwen zonder nieuwe partner.

Uit onderzoek kwamen twee kwetsbare groepen: enerzijds de groep gescheiden moeders én vaders met voltijds inwonende kinderen. Anderzijds de groep die een scheiding aangaat na de leeftijd van 40 jaar.