slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Grootouders in woelige tijden

Gezinstransities10Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 10: Grootouders in woelige tijden

Nieuwe gezinssamenstellingen, verblijfsregelingen en contacten tussen grootouders en kleinkinderen na een echtscheiding.

Studies over de impact van echtscheidingen op grootouders, zijn schaars. Grootouders zijn nochtans belangrijk in het leven van hun kleinkinderen. Zo kunnen ze voor hun kleinkinderen als hechtingspersonen fungeren en zijn daardoor belangrijke emotionele steunfiguren. Ook plezier maken staat centraal in de omgang tussen kinderen en hun grootouders. Een derde factor is het overdragen van kennis, waarden, verhalen en familietradities aan hun kleinkinderen.

Grootouders vinden in hun kleinkinderen een bron van trots, vreugde en affectie, maar ook soms zorgen en verdriet. Het kan hen een gevoel van voldoening schenken doordat hun familie zich voortzet. En het grootouderschap kan ook gezien worden als een tweede kans voor hen om in hun kleinkinderen tijd en ervaring te compenseren waar ze als ouder tekortschoten.

Echtscheiding

In echtscheidingssituaties bieden veel grootouders hun kinderen en kleinkinderen advies, tijdelijk onderdak, praktische hulp, emotionele en/of financiële steun. Voor de kleinkinderen treden ze soms op als subsituut-ouders.