slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Veranderingen in de burgerlijke staat doorheen de levensloop

Gezinstransities09Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 9: Veranderingen in de burgerlijke staat doorheen de levensloop

Het theoretische model over opvoeding is de laatste jaren sterk veranderd. Van een kostwinnersmodel waar de moeder gezien werd als de zorgende, opvoedende ouder en de vader als de kostwinner, is men geëvolueerd naar een gelijkwaardig ouderschapsmodel. Beide ouders worden als evenwaardig beschouwd en beiden staan in voor de opvoeding van de kinderen. Toch is het niet helemaal gelijkwaardig. Vaders geven immers minder steun en minder opvolging dan moeders.

Sinds 18 juli 2006 vindt men het gelijkwaardig ouderschapsmodel ook terug in de wetgeving, bij ouderschap na echtscheiding. Ouders worden ook na een echtscheiding geacht om in te staan voor de opvoeding van hun kind(eren).