slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Echtscheiding en schoolresultaten

Gezinstransities08Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 8: Echtscheiding en schoolresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld lagere schoolresultaten hebben dan kinderen van niet-gescheiden ouders. Ze zijn minder

betrokken bij de scholen en behalen minder vaak een diploma hoger onderwijs. Het aantal gezinstransities heeft een negatieve invloed op een kind. Vooral als het op kortere tijd meerdere veranderingen in de gezinstoestand meemaakt, heeft dit meer negatieve gevolgen dan transities over een langere periode.

Soorten transities

In het onderzoek werden 3 types gezinstransities vergeleken:

- van een intact gezin naar een eenoudergezin

- van een eenoudergezin naar een stiefgezin

- van een stiefgezin naar een eenoudergezin