slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Alleenstaande ouders en medicatie

Gezinstransities07Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 7: Alleenstaande ouders en medicatie

Bijna 24% van de 0 tot 17- jarige kinderen hadden in 2004 al te maken gehad met een echtscheiding of samenwoonontbinding van de ouders. Na de scheiding woont doorgaans

slechts 1 op 10 bij de vader tegenover meer dan de helft van de kinderen die dan bij de moeder woont. Alleenstaande ouders zijn een risicogroep voor wat betreft hun mentale gezondheid. Vooral alleenstaande moeders hebben vaak klachten van angst en depressiviteit. Deze klachten zijn vooral door hun moeilijkere financiële situatie alsook een gebrek aan sociale steun.

Gespecialiseerde hulp

Mensen met psychische klachten gaan in de eerste plaats naar hun huisarts. Deze is vaak niet geneigd om hen door te verwijzen en behandelt de klachten dan vooral met medicatie.