slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De strijd tussen werk en gezin

Gezinstransities06Samenvatting van de studie over Gezinstransities (Studiedienst Vlaamse Regering) door Kristel De Leenheer

Deel 6: De strijd tussen werk en gezin

In onze ‘prestatiemaatschappij’ is de combinatie van werk en gezin vaak niet eenvoudig. Je zou je de vraag kunnen stellen in hoeverre de werkdruk ook een druk op de gezinnen legt – en soms ook kan leiden tot een relatiebreuk. Andersom hebben relatieproblemen ook hun gevolgen voor werk een carrière. Het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, waaruit we in afgelopen InterComs al regelmatig informatie haalden, onderzoekt de relatie tussen nieuwsamengestelde gezinnen en het werk-gezin conflict.

Nieuwsamengesteld

Een echtscheiding leidt niet altijd tot een nieuwe relatie. Ongeveer de helft van ooitgescheiden mannen en vrouwen gaat niet meer samenwonen met een nieuwe partner.