slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Huishoudelijk reglement

EAV HuishoudelijkReglement2011 Pagina 01

De Huishoudelijke Reglementen van de Evangelische Alliantie Vlaanderen (feitelijke vereniging) geven de regels voor de werking EAV weer, met o.a. procedure voor het aanvragen (en het beëindigen) van het lidmaatschap, de functionering van de werkgroepen en commissies en een toelichting op de geloofsbelijdenis. Om de Huishoudelijke Reglementen te downloaden, klik op de afbeelding hiernaast.